De ce să apelezi la o firma de colectare deseuri periculoase?

De ce să apelezi la o firma de colectare deseuri periculoase?

firma colectare deseuri periculoase, De ce să apelezi la o firma de colectare deseuri periculoase?

La nivel mondial, cantitatea de deșeuri periculoase crește anual pe fondul urbanizării rapide, industrializării și a consumului excesiv de alimente, produse, materii prime, resurse, astfel că apelarea la o firma colectare deseuri periculoase este imperativă. Reprezentând o problemă a societății moderne, gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor creează efecte negative asupra mediului, oamenilor și economiei. 

De asemenea, în ciuda inițiativei de a contribui la diminuarea poluării, atât companiile, cât și populația se află în dificultatea de a se alinia prevederilor legale pe fondul lipsei de informații și de infrastructuri care să permită un management eficient al deșeurilor.  Totuși, exista o soluție,  și anume contractarea unei societăți specializate în colectarea deseurilor periculoase, care oferă printre altele și servicii de management integrat al deșeurilor.

Poluarea determinată de o gestionare defectuoasă sau de un management precar al deșeurilor este un fenomen mai grav decât pare. Efectele acesteia se pot răsfrânge asupra mediului și oamenilor de la o generație la alta, motiv pentru care autoritățile și organizațiile non-guvernamentale atrag atenția asupra faptului că generatorul de deșeuri este responsabil pentru efectele create, și promovează principiul poluatorului: poluatorul plătește și răspunde pentru mediul înconjurător”.

În baza principiului  „poluatorul plătește” şi a necesității ca agenţii economici să se alinieze la cerințele legale, vă prezentăm  în rândurile următoare, rolul managementului deșeurilor și de ce merită să investești în serviciile oferite de o firma colectare deseuri periculoase și nepericuloase.

Ce rol are managementul deșeurilor?

firma colectare deseuri periculoase, De ce să apelezi la o firma de colectare deseuri periculoase?

Sursa: Unsplash.com

Pe fondul efectelor negative apărute ca urmare a contaminării mediului cu deșeuri, se identifică nevoia iminentă de a investi în măsuri care să asigure gestionarea în condiții optime a deșeurilor. Printre cele mai importante efecte, se numără:

 • Diminuarea resurselor naturale, care poate conduce la creșterea costurilor de producție a companiilor;
 • Creșterea nivelului de încălzire globală și, implicit, schimbarea condițiilor meteo;
 • Mutații genetice și risc de boli la nivelul florei, faunei și chiar a oamenilor;
 • Diminuarea calității apei, aerului, solului;
 • Diminuarea calității alimentelor și a vieții în general, etc.

Astfel, în demersul de a crea o societate eficientă și sustenabilă, organizațiile mondiale au decis că sunt necesare măsuri clare de management al deșeurilor, mai ales pentru generatorii industriali (companii), care implică activități mult mai complexe decât măsurile standard de colectare și eliminare. Cu alte cuvinte, un management eficient al deșeurilor are ca obiective:

 • Prevenirea deșeurilor sau diminuarea cantității de deșeuri generate;
 • Reutilizarea sau reciclarea deșeurilor;
 • Utilizarea unor tehnologii eco-friendly în procesele de tratare și eliminare a deșeurilor.

Fiecare afacere generează deșeuri. În timp ce unele pot genera doar deșeuri de hârtie sau alte tipuri de deșeuri nepericuloase, altele generează deșeuri periculoase, care necesită condiții speciale de gestionare și eliminare. Indiferent de tipul sau volumul de deșeuri pe care compania le generează, prevederile legale naționale impun obligația generatorului de deșeuri de a plăti pentru efectele negative provocate de o gestionarea inadecvată.

De ce să apelezi la o firma colectare deseuri periculoase?

firma colectare deseuri periculoase, De ce să apelezi la o firma de colectare deseuri periculoase?

Sursa: Unsplash.com

Când vine vorba de colectarea și eliminarea deșeurilor periculoase, companiile pot beneficia de serviciile unui operator specializat în gestionarea deșeurilor. Identificarea unor specialiști cu experiență poate contribui la îndeplinirea cerințelor legale privind managementul deșeurilor,  în timp ce deșeurile sunt valorificate sau eliminate fără a investi în echipamente și cursuri de specializare în domeniul protecției mediului.

Care sunt principalele motive pentru care merită să apelezi la o firma colectare deseuri periculoase?

firma colectare deseuri periculoase, De ce să apelezi la o firma de colectare deseuri periculoase?

Sursa: Unplash.com

Gestionate într-o manieră necorespunzătoare, deșeurile prezintă un risc major asupra mediului, sănătății umane și integrității companiei. Astfel, implementarea unui program de management al deșeurilor presupune o serie de provocări pentru companii (termene stricte, cerințe neclare, etc).

De aceea, apelarea la o firma colectare deseuri periculoase devine o soluție din următoarele motive:

 • Îți propui să contribui la combaterea efectelor negative (de exemplu, amprenta de carbon) pe care deșeurile generate de activitatea desfășurată le-ar putea provoca în cazul unei eliminări necorespunzătoare. De asemenea, ca urmare a obiectivelor de prevenire a poluării și/ sau reducere a volumului de deșeuri, dorești să implementezi măsurile de gestionare adaptate obiectului de activitate.
 • Manipularea inadecvată a deșeurilor periculoase poate determina răni, îmbolnăviri sau chiar deces în rândul angajaților. În plus, poate genera scurgeri, incendii sau explozii.
 • Absența unor măsuri de gestionare a deșeurilor adaptate obiectului de activitate poate conduce la creșterea cheltuielilor. Companiile pot fi nevoite să achite cheltuielile juridice sau prime de asigurare considerabile în cazul în care angajații responsabili de managementul deșeurilor sunt răniți sau afectați de o gestionare inadecvată a acestora. 
 • Colectarea și eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor poate prezenta riscuri pentru mediul înconjurător, afectând ecosistemele.
 • Gestionarea greșită a deșeurilor periculoase încalcă conformitatea cu prevederile legale, ceea ce face ca o companie să nu poată trece de inspecțiile Gărzii de Mediu și, prin urmare, să primească avertismente sau chiar amenzi semnificative. În plus, orice control eșuat va crea întreruperi ale fluxului de lucru, care vor determina costuri suplimentare și deteriorarea reputației. În cele din urmă, lipsa conformităților poate provoca suspendarea permanentă a activității, etc.

Un partener de încredere în acest demers este Indeco Grup, care reușește, prin dedicarea manifestată față de domeniul protecției mediului înconjurător și echipamentele de ultimă generație, să creeze programe de colectare deseuri periculoase adaptate obiectului de activitate. Compania Indeco poate colecta o gamă variată de deșeuri:

 • deșeuri lichide apoase;
 • soluții de spălare;
 • emulsii uzate;
 • slamuri și nămoluri industriale;
 • deșeuri de ambalaje;
 • deșeuri din industria auto, metalurgică, chimică;
 • uleiuri uzate și alte deșeuri de natură petrolieră;
 • deșeuri din construcții și demolări șa.

În plus, echipa Indeco Grup stă la dispoziția companiilor și cu alte servicii profesionale:

 • Ecologizări situri contaminate, utilaje, instalații, rezervoare;
 • Monitorizare factori de mediu;
 • Consultanță specializată pentru protecția mediului:
 • Caracterizare deșeuri și analize de laborator;
 • Suport logistic și tehnic specializat.

Cum știi dacă a meritat să apelezi la serviciile furnizate de o firma colectare deseuri periculoase?

firma colectare deseuri periculoase, De ce să apelezi la o firma de colectare deseuri periculoase?

Sursa: Freepik.com

Eficacitatea și eficiența programului creat de firma colectare deseuri periculoase la care ai apelat atât din perspectiva impactului asupra mediului și sănătății publice, cât și din cea economică depinde de evaluarea progresului. Astfel, evaluarea eforturilor de gestionare a deșeurilor generate include:

 • Monitorizarea volumului de deșeuri generat;
 • Evaluarea posibilității reducerii consumului de energie și a cantității de materii prime utilizate;
 • Calcularea economiilor privind costurile de manipulare sau eliminare a deșeurilor, precum și cele legate de materii prime și energie;
 • evaluarea beneficiilor indirecte – îmbunătățirea imaginii, îmbunătățirea fluxurilor tehnologice, obținerea siguranței angajaților ș.a.;
 • evaluarea constantă a eforturilor pentru identificarea oportunităților de prevenire sau reducere a deșeurilor, etc

Prin urmare, dacă firma ta desfășoară activități care generează deșeuri periculoase, atunci apelează la Indeco Grup. Specialiștii noștri te vor îndruma în tot ceea ce înseamnă colectare deșeuri periculoase, în timp ce activitatea se va alinia la prevederile legale, iar impactul asupra mediului se va diminua semnificativ.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger