Gestionarea deseurilor de ambalaje

Asigurarea indeplinirii obiectivelor de reciclare in regim individual, prin colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la generatori sau detinători de deseuri, statii de sortare, colectori, si apoi reciclate prin operatori autorizati.

Management integrat al deseurilor

Furnizarea unui serviciu complet de gestionare a deseurilor prin punerea la dispozitie in locatia clientilor a tuturor resurselor necesare (personal calificat, echipamente, utilaje etc.) si prin organizarea fluxului de deseuri incepand de la preluarea acestora de la punctele de generare si pana la reciclarea sau eliminarea acestora.