Caracterizare deseuri periculoase – etapa cheie în procesul de gestionare

Caracterizare deseuri periculoase – etapa cheie în procesul de gestionare

deseuri periculoase, Caracterizare deseuri periculoase – etapa cheie în procesul de gestionare

Pentru a asigura un proces corect de colectare deseuri periculoase este necesară încadrarea si caracterizarea corectă a acestora. Ele reprezintă activități cheie în gestionarea eficientă a deșeurilor.

Evaluarea și încadrarea corectă a deșeurilor se realizează ținându-se cont de prevederile HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Nu poate fi asigurată o gestionare sigură și eficientă a deșeurilor fără o încadrare corectă a acestora. Cu alte cuvinte, această activitate are un rol esențial în garantarea unui management corect și rațional al deșeurilor.

De ce este necesară o caracterizare a deseurilor periculoase?

deseuri periculoase, Caracterizare deseuri periculoase – etapa cheie în procesul de gestionare

Sursa: Freepik.com

Încadrarea corectă a deșeurilor pe coduri și analiza particularităților pe care ele le prezintă este o etapă importantă în cadrul procesului de gestionare. În baza identificării proprietăților de periculozitate ale deșeurilor este stabilit traseul lor de la etapa de colectare până la cea de valorificare/eliminare a lor.

Concret, caracterizarea deșeurilor urmărește obținerea unor informații precise legate de:

 • procesul/activitatea care generează deșeurile;
 • proprietățile fizico-chimice ale deșeurilor;
 • nivelul de periculozitate pe care le prezintă deșeurile;
 • potențialul lor de a fi valorificate.

Obținând date despre toate aceste aspecte, se va efectua corect și în acord cu prevederile legale evidența deșeurilor, aceasta fiind o obligație a firmelor generatoare/deținătoare de deșeuri. 

În plus, o caracterizare corectă a deșeurilor va aduce și un avantaj economic, fiind evitate anumite costuri privind gestionarea lor.

Se întâmplă cazuri în care anumite deșeuri sunt încadrate ca fiind nepericuloase, în realitate ele prezentând un nivel înalt de periculozitate. În astfel de situații, tot procesul de gestionare deseuri periculoase este compromis, acesta nefiind aliniat cadrului legal. 

De aceea, trebuie pus un accent deosebit pe modul în care sunt încadrate deșeurile, ele reprezentând un punct de referință pentru gestionarea responsabilă a lor.

Caracterizarea corectă a deșeurilor periculoase – Ce implicații are la nivelul procesului de gestionare?

deseuri periculoase, Caracterizare deseuri periculoase – etapa cheie în procesul de gestionare

Sursa: Freepik.com

După cum știm, gestionarea deșeurilor periculoase este o activitate complexă, existând reglementări speciale ce trebuie respectate cu rigurozitate.

În măsura în care societățile economice încadrează corect deșeurile periculoase există premisa unei infrastructuri corecte pentru colectarea lor.

Deșeurile periculoase prin natura și impactul lor, impun obiective și măsuri care urmăresc prevenirea și minimizarea efectelor generate mediului și sănătății populației. În acest context, este necesară stabilirea unor modalități specifice de colectare, care să ajute la facilitarea valorificării sau tratării lor.

Concret, în cazul colectării și depozitării temporare a deșeurilor periculoase, agenții economici trebuie să aibă în vedere:

 • Etichetarea deșeurilor pe categorii și coduri;
 • Colectarea separată a deșeurilor, ținându-se cont de nivelul de periculozitate, compoziție, volum etc;
 • Folosirea unor recipiente sau containere rezistente și etanșe în cazul deșeurilor periculoase lichide (slamuri industriale, reziduuri chimice, soluții acide sau bazice uzate etc.)
 • Depozitarea deșeurilor în spații special amenajate, eliminând orice risc de pericol (incendii, scurgeri, deversări etc.);
 • Manipularea în cele mai sigure condiții a deșeurilor periculoase pe amplasament.

Orice container sau recipient utilizat pentru deseuri periculoase va avea o etichetă care include nivelul lor de periculozitate.

Cum se asigură firmele de o gestionare corectă a acestor deseuri periculoase?

Indiferent de domeniul în care activează firmele, ele trebuie să își desfășoare activitatea potrivit reglementărilor de mediu în vigoare. 

În cazul deșeurilor periculoase, activitatea de gestionare este mult mai complexă, fiind necesar un plan de acțiune bine pus la punct deoarece:

 • sunt necesare soluții și echipamente speciale de colectare, transport, tratare, valorificare sau eliminare;
 • implică o vastă expertiză privind manipularea lor;
 • atrage numeroase obligații de mediu de îndeplinit și totodată sancțiuni severe în cazul nerespectării lor.

 

Punctul de referință în cazul managementului acestor deseuri periculoase este etapa de colectare, ea fiind realizată responsabil în măsura în care are loc o încadrare corectă a acestora. Cu alte cuvinte, în vederea garantării unei gestionări raționale și sustenabile, colectarea corectă a deșeurilor periculoase este prima măsură pe care firmele trebuie să o asigure.

Având în vedere nivelul de complexitate pe care îl impune gestionarea deșeurilor periculoase, în special etapa de colectare, cea mai bună soluție este apelarea la companii care oferă servicii integrate privind managementul deșeurilor.

Un partener de încredere pentru societățile generatoare și deținătoare de deseuri este Indeco Grup

Aceasta pune la dispoziția agenților economici servicii de colectare deseuri periculoase și nepericuloase, garantând suport în privința soluționării problemelor pe care le întâmpină acestea pe linie de deșeuri.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger