Managementul și gestiunea deșeurilor

Managementul și gestiunea deșeurilor

managementul deseurilor, Managementul și gestiunea deșeurilor

Sursa: Freepik.com

Managementul deșeurilor este un aspect primordial în societatea modernă, iar evitarea generării și diminuarea volumului mare de deșeuri reprezintă o parte foarte importantă a gestionării deșeurilor. Este de la sine înțeles că o creștere a populației și a consumului atrage o sporire a volumului de deșeuri, care impune nevoia unui sistem eficient și optim de gestionare.

Metodele tradiționale de eliminare nu mai reușesc să facă față cantităților foarte mari de deșeuri generate, fapt ce duce la o gestionare problematică a acestora. Deșeurile generate poluează planeta avand efecte nocive pe termen lung care afectează atât flora si fauna, cât și sanatatea oamenilor. Din acest motiv, managementul deșeurilor devine un element cheie al sustenabilității mediului înconjurător.

Ce rol au managementul și gestiunea deșeurilor? 

managementul deseurilor, Managementul și gestiunea deșeurilor

Sursa: Freepik.com

Managementul deseurilor diminuează efectul nociv pe care deșeurile îl  provoacă mediului și sănătății populației. Totodată, acesta contribuie la îndeplinirea obiectivelor legate de reciclarea și reutilizarea unor resurse naturale limitate. Pe lângă acestea, managementul deseurilor vizează eliminarea substanțelor periculoase ce se regăsesc sau se generează din deșeuri sub diferite forme de agregare: solide, lichide și gazoase.

Când vine vorba despre gestionarea corectă a deșeurilor, se iau în calcul mai multe activități care urmăresc îndeplinirea obiectivelor de mediu. Printre acestea, enumerăm:

 • prevenire;
 • colectare selectivă;
 • transport;
 • depozitare;
 • reciclare/pregătire pentru reutilizare;
 • valorificare;
 • tratare;
 • eliminare.

La ce se referă mai exact managementul deseurilor? 

managementul deseurilor, Managementul și gestiunea deșeurilor

Sursa: Freepik.com

Managementul deseurilor se referă la controlul deșeurilor, respectiv colectarea, stocarea, transportul, tratarea, reciclarea și  eliminarea deșeurilor. De obicei, termenul se referă la reziduurile rezultate din activități umane și la reducerea efectului acestora asupra sănătății oamenilor, a mediului, sau aspectului unui habitat. Gestionarea deșeurilor are ca scop și economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părților recuperabile. Deșeurile gestionate pot fi atât solide, cât și lichide sau gazoase, precum și cu diverse proprietăți periculoase (de exemplu radioactive), necesitând metode de tratare specifice fiecărora.

Managementul deseurilor vizează următoarele obiective:

 • Diminuarea volumului de deșeuri care nu mai pot fi utilizate în alte contexte;
 • Evitarea potențialelor pericole pentru mediu și sănătatea publică.

Legislația UE reglementează gestionarea deșeurilor ținând cont de următoarele aspecte:

 • prevenirea generării deșeurilor – se urmărește adoptarea unor măsuri de optimizare a producției, de schimbare a comportamentului de consum al clienților, de abordare a unui stil de viață sustenabil astfel încât volumul de deșeuri generate să fie cât mai redus.
 • reciclarea și reutilizarea – se intenționează recuperarea materialelor reciclabile din deșeurile generate de activitățile desfășurate pentru a se asigura o economie circulară. 
 • optimizarea procesului de eliminare și monitorizarea gestionării deșeurilor – pentru deșeurile nerecuperabile există obligația de eliminare corespunzătoare a acestora printr-o politică riguroasă de supraveghere a deșeurilor generate.

La nivel național, cadrul legislativ prevede abordare a unei politici de gestionare a deșeurilor (aliniată la legislația europeană) în ceea ce privește prevenirea și diminuare a consumului de resurse, precum și implementarea ierarhiei deșeurilor. Ierarhia deșeurilor se referă la gruparea măsurilor de management al deșeurilor ținând cont de efectele pe termen lung generate asupra mediului înconjurător. Principiul care stă la baza legilor privind protecția mediului (OUG 195/2005, Directiva 2008/98/CE, Legea nr 211/ 2011) este cel al acțiunii preventive, care prezintă o prioritate maximă în desfășurarea următoarelor etape ale gestionării deșeurilor: 

 • reutilizare;
 • reciclare; 
 • alte operațiuni de valorificare;
 • eliminare.

Pe lângă acestea, există o serie de derogări referitoare la managementul deșeurilor, care privesc obligația României de a implementa măsurile indicate în legislația comunitară:

Care sunt beneficiile gestionării deșeurilor?

managementul deseurilor, Managementul și gestiunea deșeurilor

Sursa: Freepik.com

Un management corespunzător al deșeurilor prezintă următoarele avantaje:

 • Crearea unui mediu sănătos și sustenabil

O schemă potrivită de gestionare a deșeurilor favorizează obținerea unui mediu mai bun pentru toți cei implicați. Sistemele și tehnologiile inovatoare de colectare și eliminare a deșeurilor contribuie la bunăstarea oamenilor, prevenind dezvoltarea bolilor și a potențialelor focare de infectare.

 • Diminuarea nivelului de poluare

Când sunt gestionate corect, deșeurile nu prezintă riscuri de deversare a substanțelor reziduale periculoase. Astfel, un management eficient al deșeurilor reduce impactul și intensitatea gazelor cu efect de seră (dioxidul și monoxidul de carbon, metanul), care emise din deșeurile acumulate în depozite pot provoca dezastre pe termen lung.

 • Conservarea energiei și regenerarea resurselor naturale

Reciclarea este una dintre cele mai importante aspecte ale managementului deșeurilor, care ajută la economisirea energiei (diminuând concomitent amprentele de carbon). Extragerea și prelucrarea resurselor brute (lemn, petrol, minereu) pentru a face materiale utilizabile (hârtie, plastic, metal) necesită multă energie. 

În plus, faptul că nu se mai extrag foarte multe resurse noi pentru industrie sau domenii conexe permite naturii să-și regenereze rezervele de resurse naturale.

 • Crearea unor noi locuri de muncă

Industria reciclării și domeniul managementului deșeurilor facilitează apariția unor noi locuri de muncă. Pe măsură ce oamenii conștientizează importanța gestionării deșeurilor și adoptă un comportament responsabil, ei se orientează către organizații prietenoase cu mediul. 

Astfel,  entitățile care produc și vând produse eco friendly sau care desfășoară programe CSR pentru mediu au posibilitatea de a se dezvolta, atât la nivel intern, cât și macroeconomic. 

 • Puterea exemplului

Prin gestionarea deșeurilor, poți face o diferență pentru comunitate și pentru planetă în general. Chiar dacă nu putem scăpa complet de deșeuri, se identifică o nevoie puternică de practici de diminuare a volumului de deșeuri și de reutilizare a unora dintre ele. 

Așadar, devii un exemplu pentru cei din jur, motivându-i să își creeze un comportament responsabil și sustenabil. 

Ce trebuie să faci pentru o bună gestionare a deșeurilor?

managementul deseurilor, Managementul și gestiunea deșeurilor

Sursa: Freepik.com

Un bun management al deșeurilor presupune luarea în calcul a următoarelor aspecte:

 • Efectuarea unui audit al deșeurilor

Pentru a alege cele mai bune soluții privind managementul deșeurilor în cadrul afacerii tale, este necesar să aduni câteva date. Un audit al deșeurilor va obține detalii despre ce tipuri și ce volum de deșeuri generezi într-un anumit interval de timp. 

Aceste informații îți vor fi utile atunci când decizi ce politici și practici de management al deșeurilor vei implementa.

 • Colectarea selectivă a deșeurilor

Este important ca business-ul tău să aibă posibilitatea de a sorta deșeurile generate astfel încât să nu se producă dezastre ecologice ori să afecteze sănătatea angajaților tăi. De asemenea, colectarea selectivă a deșeurilor permite efectuarea reciclării. 

Eficientizează acest aspect, apelând la serviciile de colectare furnizate de firmele specializate în ecologizări și management al deșeurilor

 • Diminuarea cantității de deșeuri generate

Reducerea sau prevenirea deșeurilor este o strategie preferată în cadrul managementului de deșeuri

Un exemplu de reducere a deșeurilor constă în diminuarea volumului de ambalaje inutile din produsele fabricate. Dacă acest exces de ambalaj ar putea fi evitat, nu mai există o preocupare pentru:

 • costul și efortul colectării acestuia;
 • transportul către firmele specializate;
 • prelucrarea sa;
 • integrarea materialelor reciclate înapoi în procesul de fabricație.
 • Reciclarea 

Reciclarea, ca metodă de gestionare a deșeurilor, ia în considerare concepte precum economia circulară. Economia circulară își propune să se îndepărteze de modelele liniare (producție – folosire – eliminare) în favoarea unui program care să mențină resursele în utilizare cât mai mult timp posibil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger