Ce înseamnă colectare selectiva a deseurilor?

Ce înseamnă colectare selectiva a deseurilor?

colectare selectiva a deseurilor, Ce înseamnă colectare selectiva a deseurilor?

Sursa: Unsplash.com

Creșterea populației și automat a consumului,  a publicității excesive și a evoluției tehnologiei aduce numeroase efecte secundare mediului și asupra sănătății populației, în special dacă nu există implementat un proces durabil și corespunzător de colectare selectiva a deseurilor. Deși mediul înconjurător continuă să supraviețuiască în starea sa naturală, intervenția umană a provocat distrugeri extinse în multe dintre ecosistemele sale. 

Este foarte important ca noi să protejăm natura astfel încât să putem asigura menținerea unei bune calități a vieții, într-un mediu sănătos și sigur. Primul pas pe care îl putem face pentru protecția mediului se referă la colectarea selectivă a deșeurilor. 

Există multe acorduri și legislații care vizează prevenirea impactului nociv asupra naturii, provocat îndeosebi de deșeurile generate din activitatea persoanelor juridice. Cu toate acestea, operațiunea de colectare selectiva a deseurilor rămâne una dintre cele mai mari provocări cu care acestea, dar și autoritățile se confruntă.

Descoperă, în rândurile de mai jos, ce este colectare selectiva a deseurilor, rolul și beneficiile sale și cum se efectuează o colectare selectivă corespunzătoare a deșeurilor.

Situația deșeurilor în România

colectare selectiva a deseurilor, Ce înseamnă colectare selectiva a deseurilor?

Sursa: Pixabay.com

În țara noastră, există o serie de factori care împiedică implementarea unui sistem bine pus la punct, de colectare selectivă a deșeurilor. Printre aceștia, enumerăm:

 • Infrastructura subdezvoltată;
 • Sistemele învechite de colectare a deșeurilor;
 • Necesitatea unor investiții substanțiale în infrastructura fizică;
 • Preocuparea relativ redusă privind managementul deșeurilor.

În plus, trebuie menționat faptul că principala modalitate de gestionare a deșeurilor în țara noastră, este depozitarea finală, fiind urmată de alte forme de recuperare și abia apoi de reciclare. Totuși, este necesar ca depozitarea să se realizeze în condiții optime pentru a evita infiltrarea substanțelor periculoase provenite din deșeurile depozitate în sol și apă, dar și a dispersării emisiilor gazoase în aer.

Cu toate că nu există suficiente gropi de gunoi, o altă provocare cu care România se confruntă este importul de deșeuri din țările europene, ajunse în țara noastră sub titulatura de produse second-hand. Arse sau depozitate pe o perioadă îndelungată de timp, acestea sporesc considerabil nivelul de poluare din țară.

Din fericire, există și o veste bună. Guvernul a propus un Plan Național de Redresare și Reziliență pentru a asigura un management eficient al deșeurilor. Proiectul vizează implementarea unui sistem eficient de management al deșeurilor prin creșterea numărului de structuri responsabile de colectarea selectivă, pregătire pentru reutilizare și de valorificare a deșeurilor. Creat ținând cont de directivele europene, managementul eficient al deșeurilor are ca scop diminuarea nivelului de poluare din țara noastră astfel încât să se faciliteze trecerea către economia circulară.

La ce se referă activitatea de colectare selectiva a deseurilor?

colectare selectiva a deseurilor, Ce înseamnă colectare selectiva a deseurilor?

Sursa: Pxhere.com

În încercarea de a crea orașe smart, autoritățile, persoanele juridice și fizice utilizează tehnologii, informații și mijloace prin care abordează problemele specifice zonelor urbane dense, precum poluarea, ambuteiajele, managementul deșeurilor și sustenabilitatea. Colectarea deșeurilor este o sarcină zilnică, care presupune planificarea rutelor camioanelor de deșeuri, luând în considerare factorii de mediu, economici și sociali.

Activitatea de colectare selectiva a deseurilor este una dintre activitățile de management al deșeurilor, care constă în stocarea și preluarea separată a deșeurilor în vederea eliminării sau valorificării. 

Cu toate că procesul de colectare și stocare este efectuat de generatorul de deșeuri, transportul deșeurilor este asigurat de operatorii de salubritate municipală ori de agenții economici care oferă servicii de management integrat al deșeurilor. Unul dintre cei mai importanți astfel de furnizor de servicii de colectare este Indeco Grup, care asigură preluarea următoarele tipuri de deșeuri:

 • deșeuri lichide apoase;
 • soluții de spălare;
 • emulsii uzate;
 • slamuri și nămoluri industriale;
 • deșeuri de ambalaje;
 • deșeuri de vopsele;
 • lacuri și asimilate;
 • deșeuri din industria auto, metalurgică, chimica, a cauciucului;
 • uleiuri uzate și alte deșeuri de natura petrolieră;
 • deșeuri din procese termice;
 • deșeuri din construcții; 
 • deșeuri cu conținut de PCB;
 • deșeuri de echipamente electrice și electronice
 • solvenți uzați;
 • soluții acide sau bazice uzate;
 • deșeuri reciclabile (hârtie, plastic, metale, cauciuc, sticla etc.)

Ce importanță are acțiunea de colectare selectiva a deseurilor?

colectare selectiva a deseurilor, Ce înseamnă colectare selectiva a deseurilor?

Sursa: Freepik.com

Când deșeurile sunt amestecate și arse în vederea eliminării lor, multe substanțe poluante și periculoase pot fi eliberate în atmosferă, în sol sau în apă. Ținând cont de faptul că o mare parte dintre aceste deșeuri ar putea fi transformate în alte obiecte utile, se identifică nevoia iminentă de colectare individuală în vederea reciclării, diminuării poluării și regenerării resurselor naturale.

După colectarea selectivă a deșeurilor, transportul și tratarea lor, acestea reintră în ciclul de producție ca materie primă. În lipsa colectării selective, reciclarea nu poate avea loc. Prin procesul de reciclare, se asigură protecția ecosistemelor naturale și a biodiversității, sporind sustenabilitatea planetei.

În plus, conștientizarea importanței colectării selective și abordarea unui comportament responsabil joacă un rol esențial în obținerea unui mediu sănătos.

Care sunt beneficiile activității de colectare selectiva a deseurilor?

colectare selectiva a deseurilor, Ce înseamnă colectare selectiva a deseurilor?

Sursa: Freepik.com

Colectarea și sortarea diferențiată a deșeurilor, ca parte a managementului deșeurilor, oferă următoarele beneficii:

 • Evitarea amenzilor privind colectarea necorespunzătoare a deșeurilor produse;
 • Îmbunătățirea și păstrarea curățeniei mediului înconjurător;
 • Diminuarea și prevenirea poluării la nivel terestru, acvatic sau atmosferic;
 • Protecția faunei și florei;
 • Conservarea energiei;
 • Reducerea numărului de deșeuri care ajung la gropile de gunoi;
 • Regenerarea resurselor naturale;
 • Împiedicarea dezvoltării focarelor de infecție;
 • Reducerea emisiilor de carbon și purificarea aerului;
 • Sporirea calității vieții, ș.a.

Cum se asigură o colectare selectiva corespunzătoare a deseurilor?

colectare selectiva a deseurilor, Ce înseamnă colectare selectiva a deseurilor?

Sursa: Freepik.com

Regulile de colectare selectivă sunt aplicabile pentru toate tipurile de entități (cetățeni, agenți economici și instituții publice sau organizații). 

Prin prisma cadrului legal aliniat la legislația europeană privind colectarea selectivă, operatorii economici au câteva obligații pe care trebuie să le respecte pentru a reduce impactul deșeurilor asupra mediului înconjurător, dar și pentru a utiliza rațional resursele naturale limitate. 

Pentru a asigura o colectare corespunzătoare, persoanele juridice au responsabilitatea de a încadra  deșeurile generate, ținând cont de activitatea desfășurată și de impactul lor asupra mediului, într-o anumită clasă de deșeuri. În funcție de aceasta, agenții economici vor lua măsurile necesare în ceea ce privește prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte activități de valorificare și, respectiv, eliminarea lor.

Legislația a impus obligativitatea colectării selective a deșeurilor, prin care persoanele juridice trebuie să le separe pe categorii de deșeuri, să le depoziteze în containere speciale și să le predea către firmele de colectare autorizate.

Un partener de încredere pentru agenții economici care dețin sau generează deșeuri este Indeco Grup, care urmărește să asigure gestionarea în condiții optime a deșeurilor având în vedere și reutilizarea unora dintre ele pentru crearea de forme alternative de combustibil. Integrând o gamă largă de servicii privind gestionarea deșeurilor (colectare, transport, depozitare, procesare, tratare, valorificare și eliminare deșeuri periculoase/ nepericuloase), Indeco Grup pune la dispoziția entităților juridice soluții profesionale pentru îndeplinirea obiectivelor legate de protecția mediului.

Concluzii

Este important de reținut că fiecare entitate trebuie să contribuie la reducerea impactului negativ asupra mediului, pentru a crea o relație sănătoasă cu natura și pentru a asigura sustenabilitatea planetei. În acest sens, implementarea unui management eficient al deșeurilor este o necesitate care nu ar trebui trecută cu vederea. 

Începând cu activitatea de colectarea selectivă a deșeurilor și terminând cu reintroducerea în circuit a deșeurilor reciclate, agenții economici urmăresc de fapt să reducă riscul de a dezvolta probleme de sănătate sau pericole biologice asociate poluării. Dacă ai nevoie de suport în ceea ce privește colectarea deșeurilor pe care le generezi, Indeco Grup îți oferă o gamă variată de servicii de ecologizare pentru business-ul tău.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger