Colectare deseuri periculoase: ce trebuie să știi

Colectare deseuri periculoase: ce trebuie să știi

colectare deseuri periculoase, Colectare deseuri periculoase: ce trebuie să știi

Sursa: Freepik.com

Volumul de deșeuri periculoase este accentuat de evoluția tehnologică și de schimbarea constantă a nevoilor și dorințelor oamenilor. De aceea, există o nevoie iminentă, mai ales pentru persoanele juridice care generează deșeuri periculoase, de a stabili politici clare de gestionare a acestora în vederea protecției mediului înconjurător.

Deșeurile periculoase sunt o provocare pentru autorități și generatori prin natura lor și prin efectele negative pe care le provoacă atât sănătății publice, cât și ecosistemelor. În acest sens, măsurile de colectare deseuri periculoase vizează responsabilități și obligații pentru diminuarea sau prevenirea contaminării. 

Care este rolul unei strategii de gestionare a deșeurilor periculoase?

colectare deseuri periculoase, Colectare deseuri periculoase: ce trebuie să știi

Sursa: Pexels.com

În Europa, consumul de resurse este ridicat, multe dintre aceste acestea devenind deșeuri și emisii. Acest fenomen, alături de un management inadecvat, provoacă presiuni asupra mediului înconjurător pentru întreaga planetă, mai ales în cazul deșeurilor periculoase, determinând:

 • Epuizarea resurselor neregenerabile;
 • Emisii considerabile în apă, atmosferă sau sol;
 • Utilizarea intensivă a resurselor regenerabile.

La nivel national, conform Raportului privind starea mediului în România – anul 2019, cele mai multe deșeurile periculoase provin din industria extractivă. 

Tabel. Deșeuri generate de principalele activități economice în perioada 2014 – 2018 (mii tone)

Activitate economică 2014 2015 2016 2017 2018
Industria extractivă 206,83 343, 37 241,99 277,22 244,91
Industria prelucrătoare 181,44 205,6 226,32 213,16 234,6
Producția, transportul și distribuția de energie electrică și termică, gaze și apă 1,37 2,51 1,06 4,08 1,95
Captarea, tratarea și distribuția apei 4,26 8,75 5,42 2,88 5,65

Sursa: ANPM

Având în vedere aceste date, cadrul legal impune persoanelor juridice generatoare de deșeuri periculoase să adopte o strategie clară de gestionare a acestui tip de deșeuri din următoarele motive:

 • Minimizarea volumului de deșeuri periculoase generate de activitățile economico-sociale;
 • Diminuarea cantității de deșeuri periculoase neraportate pentru limitarea efectelor negative produse mediului;
 • Diminuarea exportului de deșeuri periculoase;
 • Reducerea impactului creat de generarea și managementul deșeurilor periculoase.

Din cauza proprietăților lor, deșeurile periculoase trebuie gestionate într-o manieră eficientă de la momentul generării până la colectare și eliminare/ valorificare pentru a nu provoca efecte negative mediului sau oamenilor. De aceea, legislația prevede ca generatorii de deșeuri periculoase să efectueze o evidență a tipurilor de deșeuri periculoase generate și să implementeze măsuri de management rațional.

Ce implică traseul deșeurilor periculoase?

colectare deseuri periculoase, Colectare deseuri periculoase: ce trebuie să știi

Sursa: Pexels.com

Managementul deșeurilor periculoase este considerat o provocare pe fondul identificării unor soluții rentabile de protecție a mediului și pe cel al generării unei cantități tot mai mari de astfel de deșeuri. De aceea, autoritățile au creat un cadru de lucru sigur care să permită realizarea unei gestiuni corespunzătoare. 

În acest sens, deșeurile periculoase trec prin 3 puncte ale fluxului de deșeuri:

 1. Generare – persoanele juridice sunt prima verigă din sistemul de management al deșeurilor. Generatorii au responsabilitatea de a determina dacă deșeurile produse sunt periculoase sau nu și de a decide destinația acestora. Totodată, ei trebuie să se asigure că deșeurile sunt identificate și colectate selectiv astfel încât acestea să nu afecteze sănătatea oamenilor sau calitatea mediului. 
 2. Transport – după generare, deșeurile periculoase urmează a fi transportate către o unitate autorizată în valorificarea sau eliminarea lor. Din moment ce transportul se realizează pe căi publice, această activitate cade sub incidența legislației aferente.
 3. Valorificare, Depozitare sau Eliminare – pentru a asigura conservarea resurselor și protecția sănătății umane, respectiv a mediului înconjurător, multe dintre deșeurile periculoase pot fi reciclate sigur și eficient. De asemenea, deșeurile periculoase care nu pot fi reciclate vor fi temporar depozitate (în unitățile firmelor specializate) pentru tratarea sau eliminarea lor.

De ce merită să apelezi la o firmă autorizată de colectare deseuri periculoase?

colectare deseuri periculoase, Colectare deseuri periculoase: ce trebuie să știi

Indiferent de natura business-ului tău, desfășurarea proceselor operaționale trebuie să se realizeze în conformitate cu reglementările legale. Acest lucru devine evident mai ales când vine vorba de colectare deseurilor periculoase. 

În domeniul gestionării deșeurilor periculoase, situația se complică întrucât:

 • Eliminarea inadecvată a acestora atrage sancțiuni grave;
 • Sunt solicitate soluții și instalații speciale de colectare, transportare, tratare, valorificare sau eliminare;
 • Sunt necesare cunoștințe și expertiză relevantă pentru manipularea acestor deșeuri.

Așadar, colectarea optimă de deseuri periculoase depinde de încadrarea deșeurilor generate în funcție de tipul de activitate și de efectele pe care le provoacă asupra mediului înconjurător. De asemenea, operatorii economici sunt nevoiți să separe pe tipuri de deșeuri, să le stocheze în containere speciale și să le predea către companiile specializate în colectare.

Ținând cont de legislație și de rezultatele nefaste pe care le-ar provoca managementul necorespunzător al deșeurilor periculoase, agenții economici pot apela la Indeco Grup, un partener de încredere specializat în furnizarea servicii și soluții optime de:

 • Colectare deseuri periculoase;
 • Transport deșeuri periculoase;
 • Depozitare deșeuri periculoase;
 • Procesare deșeuri periculoase;
 • Tratare deșeuri periculoase;
 • Valorificare deșeuri periculoase;
 • Eliminare deșeuri periculoase.

Tipurile de deșeuri periculoase pe care Indeco Grup le poate prelua de la persoanele juridice sunt:

 • deșeuri lichide apoase;
 • soluții de spălare;
 • emulsii uzate;
 • slamuri si namoluri industriale;
 • deșeuri de vopsele, lacuri si asimilate, 
 • deseuri din industria auto, metalurgica, chimica, a cauciucului;
 • uleiuri uzate și alte deșeuri de natura petroliera;
 • deșeuri din procese termice;
 • deșeuri din construcții;
 • deșeuri cu conținut de PCB;
 • solventi uzati;
 • soluții acide sau bazice uzate.

Beneficiile apelării la o firmă autorizată de colectare deseuri periculoase sunt evidente:

 • alinierea la reglementările legale (specialiștii Indeco Grup pun la dispoziție atât suport documentaristic, cât și tehnico-logistic), care conduce la obținerea obiectivelor de mediu (diminuarea poluării, prevenirea efectelor negative provocate de deșeurile periculoase);
 • îmbunătățirea calității mediului;
 • îmbunătățirea imaginii de brand;
 • responsabilizarea angajaților prin programe de instruire privind colectarea selective;
 • diminuarea costurilor de producție, prin reciclarea deșeurilor periculoase uzate, care pot fi reintroduse în ciclul de producție, etc.

Concluzii

Colectarea corespunzătoare a deșeurilor, mai ales a celor periculoase, este prima măsură luată de operatorii economici în direcția asigurării unui management eficient. Ea joacă un rol primordial în diminuarea riscului de probleme care ar putea să apară la nivelul sănătății populației și la cel al mediului înconjurător.

De aceea, fiecare entitate economică are obligația de a învăța cum să combată impactul deșeurilor periculoase și de a implementa măsuri clare de protecție a mediului, astfel încât obiectivele de sustenabilitate să fie îndeplinite. În acest sens, dacă business-ul tău are nevoie de implementarea unui sistem eficient de colectare deseuri periculoase, alege cu încredere la serviciile de protecția mediului oferite de Indeco Grup.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger