Colectarea uleiului uzat – Tot ce trebuie sa stim

Colectarea uleiului uzat – Tot ce trebuie sa stim

colectare ulei uzat, Colectarea uleiului uzat – Tot ce trebuie sa stim

Procesul de colectare ulei uzat a devenit în ultimii ani o preocupare de ordin internațional, fiind vizată o gestionare responsabilă. Grija pentru mediul înconjurător și o viziune sustenabilă sunt printre prioritățile principale vizate atât de comunitate, cât și de organizații și companii.

Din ce în ce mai multe firme implementează politici și acțiuni care au ca scop diminuarea impactului negativ asupra mediului. O cantitate ridicată de uleiuri uzate este eliminată în mediul înconjurător, acest fapt generând consecințe greu de remediat. Spre exemplu, în contact direct cu solul, uleiul compromite calitatea lui, având efect devastator pentru acesta. 

De asemenea, conform unor studii europene realizate de  specialiști din domeniul reciclării, un litru de ulei uzat afectează 1000 de litri de apă potabilă. Fiind un lichid ce nu se amestecă cu apa, acesta formează o peliculă ce împiedică oxigenul să ajungă la viețuitoarele și plantele acvatice.

În rândurile următoare, se regăsesc informații utile despre cadrul legal privind procesul de colectare ulei uzat și importanța sa în protejarea mediului înconjurător și sănătății oamenilor.

Reglementările legale privind activitatea de colectare ulei uzat

colectare ulei uzat, Colectarea uleiului uzat – Tot ce trebuie sa stim

Sursa: Freepik.com

În România, gestionarea uleiului uzat este reglementat prin Hotărârea de Guvern nr. 235/2007, care prevede acțiunile de colectare în vederea minimizării consecințelor nefaste asupra sănătății oamenilor și totodată a mediului.

Conform acestei legi, prin uleiuri uzate se înțelege uleiurile rafinate asociate cu diverse adaosuri (aditivi sau alte substanțe) ce au devenit inadecvate scopului principal, mai ales uleiurile rezultate de la motoare cu combustie sau cele pentru sisteme industriale sau hidraulice.

Cei care generează uleiuri uzate au obligația de a garanta colectarea diferențiată a uleiurilor, potrivit cadrului legal. De asemenea, au ca responsabilitate predarea uleiului uzat către entitățile autorizate să realizeze activități de colectare și reciclare a acestuia. 

În privința consumatorilor casnici, este nevoie de o conștientizare mai ridicată a importanței colectării uleiului uzat în detrimentul aruncării în chiuvetă sau în coșul de gunoi. Potrivit acestei legi, persoanele fizice au obligația de a preda gratuit uleiul uzat deținut în locuință doar firmelor, autorizate și specializate pentru astfel de activități.

Conștientizarea populației privind importanța procesului de colectare ulei uzat – o problemă de actualitate

colectare ulei uzat, Colectarea uleiului uzat – Tot ce trebuie sa stim

Sursa: Freepik.com

Este primordial ca populația să își dea seama de consecințele nerespectării acestei hotărâri, nu doar din perspectiva legală, ci și din cea a sustenabilității și a spiritului civic. 

Conform estimărilor realizate de organizațiile de mediu, 99% dintre consumatorii casnici aflați pe teritoriul României elimină uleiul alimentar uzat la chiuvetă. Acest lucru nu doar că afectează sănătatea și mediul, dar are o contribuție semnificativă asupra deteriorării sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare destinate purificării apelor uzate.

Cu toate că există un cadru legislativ, care vizează procesul de colectare ulei uzat de către utilizatorii casnici, acesta nu este aplicat. Chiar și la nivelul Uniunii Europene, reglementările în această arie sunt permisive. Mai exact, comisiile se bazează pe educația cetățenilor și orientarea acestora către bunăstarea comunității și a mediului înconjurător. 

Un fapt îngrijorător legat de colectarea și selectarea deșeurilor vizează din nefericire consumatorii casnici. În comparație cu operatorii comerciali, aceștia sunt cei care elimină cea mai mare cantitate de ulei alimentar uzat. Din acest motiv, atât la nivel național, cât și european sunt realizate campanii și programe de informare pentru consumatorii casnici în vederea creării unei obișnuințe privind activitatea de colectare ulei uzat, efectuată în mod corespunzător.

Conform reglementărilor legale, colectarea uleiurilor se efectuează în recipiente închise ermetic, ce prezintă o rezistență la șocuri. Un alt aspect esențial este legat de depozitarea adecvată, aceasta realizându-se în conformitate cu cadrul legal.

Importanța activității de colectare ulei uzat în vederea protejării mediului

colectare ulei uzat, Colectarea uleiului uzat – Tot ce trebuie sa stim

Sursa: Freepik.com

În cazul entităților comerciale, legea prevede încheierea unui contract de colectare cu operatori specializați, care să preia uleiul alimentar uzat în vederea valorificării lui. Însă, din perspectiva utilizatorilor casnici, demersurile sunt mai tolerante, instituțiile făcând apel la spiritul civic al cetățenilor. 

Indiferent de acțiunile realizate, scopul este același – protecția mediului și a sănătății oamenilor. 

Este important să se creeze practici eficiente care să vizeze o politică sustenabilă din care să rezulte un impact mult mai diminuat asupra mediului. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, este necesară implicarea atât a cetățenilor, a unităților comerciale, cât și a centrelor de colectare și a instituțiilor publice autorizate. Colaborarea dintre acești actori este primordială pentru satisfacerea responsabilă a necesităților actuale.

Un aspect important de menționat este faptul că uleiul uzat este o sursă de energie necesară omenirii, ținând cont de condițiile energetice actuale. Dar, acesta poate fi și un real poluant dacă nu este colectat în mod corespunzător. Pentru colectare ulei uzat, există în prezent companii specializate și autorizate de instituțiile statului, acestea fiind o soluție sigură în privința colectării corespunzătoare a deșeurilor.

Cel mai sigur și eficient mod de gestionare a uleiului uzat de către entitățile economice este apelarea la o companie specializată în colectarea, procesarea/ eliminarea corectă a acestuia. Colectarea uleiului uzat conferă unui brand numeroase avantaje, atât din perspectiva susținerii demersurilor privind protejarea mediului, cât și din cea a dezvoltării reputației corporative.

Indeco Grup – Un partener de încredere ce oferă soluții eficiente pentru managementul deșeurilor

colectare ulei uzat, Colectarea uleiului uzat – Tot ce trebuie sa stim

O companie ce are ca obiect de activitate oferirea de servicii profesionale privind managementul deșeurilor este Indeco Grup. Compania Indeco Grup este cunoscută și apreciată pentru proiectele inovatoare și eficiente care vizează colectarea și gestionarea unor categorii extinse de deșeuri. Mai exact, deșeurile preluate trec printr-un proces complex devenind la final o sursă de energie importantă pentru sectorul industrial și nu numai.

Aceasta este o firmă românească care pune la dispoziția entităților generatoare de deșeuri servicii de colectare deșeuri și totodată soluții complexe privind problemele de mediu întâmpinate de aceștia. 

În ceea ce privește activitatea de colectare ulei uzat, Indeco Grup are în vedere îmbunătățirea calității acestuia, reușind reinserarea sa în procesul industrial sau utilizarea lui ca materie primă în sectorul petrolier. Este efectuată o procesare a unei game diverse de uleiuri, pornind de la cele cu un nivel ridicat de uzură (uleiurile auto) și finalizând cu cele mai slab alterate (uleiurile hidraulice sau cele de turbină).

Printre principalele servicii profesionale menite să protejeze mediul înconjurător ale companiei menționăm:

  • Ecologizări instalații, utilaje și alte dispozitive afectate;
  • Supravegherea factorilor de mediu și analize speciale de laborator;
  • Consultanță în privința cadrul legal și soluțiile de stocare și eliminare a deșeurilor;
  • Suport logistic și de specialitate privind întregul proces de gestionare a deșeurilor.

Concluzii

Poluarea mediului cu uleiuri uzate poate fi diminuată doar dacă generatorii de deșeuri conștientizează importanța colectării și eliminării acestora într-o manieră responsabilă și ecologică.

Pentru a proteja mediul înconjurător, Indeco Grup oferă servicii profesionale privind colectarea deșeurilor, fiind un partener de încredere pentru toți cei implicați în gestionarea eficientă și sigură a deșeurilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger