Cum este asigurată colectarea deseurilor din sectorul industrial?

Cum este asigurată colectarea deseurilor din sectorul industrial?

colectarea deseurilor, Cum este asigurată colectarea deseurilor din sectorul industrial?

Pentru companiile care activează în sectorul industrial, colectarea deseurilor este o prioritate. Această etapă contribuie la o gestionare corespunzătoare a acestora, favorizând practic eficientizarea proceselor de depozitare, valorificare sau eliminare.

O mare parte din deșeurile industriale generate din activitățile companiilor prezintă un conținut toxic, ele reprezentând reale amenințări pentru mediu și sănătatea publică. 

În cazul acestor deșeuri se impune o gestionare riguroasă, cu proceduri și cerințe tehnice ce trebuie respectate în totalitate. 

În acest context, colectarea deseurilor industriale joacă un rol cheie, această etapă creând premisele unei gestionări corecte, sigure, sustenabile și în acord cu legislația de mediu în vigoare.

Cu ce provocări se confruntă companiile industriale, din perspectiva gestionării deșeurilor?

colectarea deseurilor, Cum este asigurată colectarea deseurilor din sectorul industrial?

Sursa: Freepik.com

Volumul de deșeuri industriale rezultate variază de la an la an. Acest lucru se întâmplă pe fondul evoluției proceselor operaționale desfășurate, retehnologizării și preocupărilor tot mai mari privind prevenirea și reducerea volumului de deșeuri generate. 

Aceste deșeuri sunt generate din activități din sectorul minier, siderurgic, energetic, petrolier și multe alte ramuri importante. 

Însă, companiile se confruntă cu multiple dificultăți, apărute pe fondul generării deșeurilor rezultate din aceste activități. Iar printr-o gestionare necorespunzătoare, deșeurile industriale reprezintă o amenințare de poluare pentru mediu.

Cele mai multe dificultăți apar pe fondul unui sistem deficitar de management integrat al deșeurilor. Mai precis, la nivel organizațional:

 • Nu sunt actualizate procedurile de lucru și nu sunt implementate măsuri pentru o desfășurare corectă a activității, care să asigure o reducere a cantității de deșeuri industriale rezultate;
 • Nu este asigurată colectarea deseurilor, procesul fiind ineficient, determinând neconformități și riscuri în gestionarea ulterioară a acestora;
 • Nu sunt respectate măsurile prevăzute în documentele de reglementare a activității, din perspectiva mediului;
 • Nu sunt garantate condiții tehnice de siguranță în vederea efectuării corecte a operațiunilor industriale;
 • Nu dețin toate echipamentele necesare pentru a asigura o colectare corectă a deșeurilor (spre exemplu, recipiente speciale pentru a stoca fluidele de foraj sau recipiente metalice pentru uleiurile uzate etc.);

Toate aceste dificultăți îngreunează gestionarea deșeurilor industriale, întreaga activitate fiind pusă în pericol, indiferent din ce perspectivă privim (de mediu, economic, social etc.).

Colectarea deseurilor industriale – Ce măsuri trebuie să aplice companiile pentru a garanta un proces corect și eficient?

colectarea deseurilor, Cum este asigurată colectarea deseurilor din sectorul industrial?

Sursa: Freepik.com

Companiile care generează deșeuri industriale (indiferent că vorbim de cele periculoase sau de cele nepericuloase) au obligația conform legii să asigure un management corect al acestora. Pentru a îndeplini acest obiectiv, primul pas este să garanteze condițiile necesare pentru o colectare eficientă a acestora. 

În acest sens, agenții economici din sectorul industrial trebuie să:

 • Conceapă un plan structurat, aliniat reglementărilor legale privind colectarea deseurilor industriale;
 • Să colaboreze cu un operator autorizat pentru procesele de colectare, transport, valorificare și eliminare deșeuri periculoase și nepericuloase;
 • Să investească în echipamente și recipiente speciale pentru a stoca deșeurile industriale lichide;
 • Să acorde atenție etichetării deșeurilor pe categorii și coduri (pentru a asigura o distincție corectă a lor, se recomandă consultarea acestei hotărâri – HG nr. 856/2002);
 • Să asigure o colectare separată a deșeurilor, în funcție de nivelul lor de toxicitate, conținut și cantitate;
 • Să creeze un spațiu ce îndeplinește anumite condiții tehnice speciale pentru depozitarea temporară a deșeurilor industriale pe amplasament;
 • Să efectueze periodic instruiri ale angajaților pe linie de mediu, proceduri de lucru, înlăturându-se astfel orice risc profesional – incendii, scurgeri etc.;
 • Să manipuleze corect substanțele periculoase, ținându-se cont de măsurile prevăzute în documentele de reglementare a activității, din punct de vedere mediu (spre exemplu, autorizația de mediu).

 

Dacă se iau în considerare toate aceste aspecte și se acționează în consecință, se va putea asigura o colectare sigură și eficientă a deșeurilor industriale. Dat fiind faptul că aceste companii desfășoară activități complexe, acestea trebuie să se asigure că respectă toate reglementările legale privind protecția mediului.

Dacă nu există un control asupra activității de gestionare deșeuri și se constată neconformități la un control de mediu, firmele pot întâmpina serioase probleme legale, riscând amenzi și sancțiuni severe. 

Pe linie de deșeuri, legislația națională este extrem de riguroasă, mai ales în contextul deșeurilor periculoase. Astfel că, implementarea celor mai sigure și eficiente măsuri de gestionare deșeuri este o prioritate pentru firmele care activează în acest sector.

La cine pot apela firmele pentru a asigura un management sigur și sustenabil al deșeurilor industriale?

colectarea deseurilor, Cum este asigurată colectarea deseurilor din sectorul industrial?

Apelarea la firme specializate în protecția mediului, care oferă soluții integrate pentru managementul deseurilor se dovedește a fi cea mai bună soluție. 

Prin intermediul specialiștilor, companiile pot să respecte obligațiile pe linie de deșeuri, asigurând practic, o gestionare corespunzătoare a acestora, în acord cu normele legislative.

Indeco Grup este un partener de încredere pentru operatorii economici, firma fiind cunoscută și apreciată pentru serviciile sale de colectare și gestionare a unor categorii extinse de deșeuri.

Dacă generezi deșeuri industriale și întâmpini probleme în gestionarea lor, apelează la echipa Indeco Grup. Aceasta te va ajuta să implementezi un management sigur și durabil al deșeurilor și să soluționezi toate problemele cu care te confrunți din această privință.

Apelează la Indeco Grup și vei beneficia de cele mai bune soluții de mediu pentru activitatea pe care o desfășori!

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger