Ce trebuie să știi despre deseuri din constructii si demolari?

Ce trebuie să știi despre deseuri din constructii si demolari?

deseuri din constructii si demolari, Ce trebuie să știi despre deseuri din constructii si demolari?

Sursa: Freepik.com

La nivel național, problematica gestiunii de deseuri din constructii si demolari reprezintă una dintre preocupările majore ale autorităților responsabile cu protecția mediului.

Dorind locuințe tot mai mari, centre comerciale complexe, dar și zone de agrement inteligente, industria de construcții și demolări devine intruzivă în ceea ce privește mediul înconjurător. De asemenea, modificările în structura naturii și perturbarea elementelor naturale devin motive pentru implementarea măsurilor de protecție a mediului.

La nivel internațional, activitățile de construcții și demolări generează cantități uriașe de deșeuri, care adesea provoacă un impact considerabil asupra mediului. Cu toate că sunt necesare pentru funcționarea societății, aceste activități consumă resurse și eliberează deșeuri, zgomot, fum, gaze cu efect de seră și alte elemente periculoase în mediu. Aceste elemente generează efecte negative asupra sănătății publice.

Tendințe privind categoria de deseuri din constructii și demolari

deseuri din constructii si demolari, Ce trebuie să știi despre deseuri din constructii si demolari?

Sursa: Pixabay.com

Categoria de deseuri din constructii si demolari (DCD) prezintă un volum considerabil generat în Uniunea Europeană, cântărind aproape 1/3 din toate deșeurile generate. Din acest motiv, o gestionare eficientă a DCD (atât periculoase, cât și nepericuloase) asigură sustenabilitatea și un nivel superior al calității vieții. 

Cu toate că impulsionează cererea de materiale reciclate, gestionarea acestor deșeuri este însoțită de bariere precum:

 • încrederea scăzută în calitatea acestor materii prime;
 • riscul potențial privind siguranța și sănătatea muncitorilor din construcții și demolări;
 • rapiditatea cu care acestea pot fi obținute comparativ cu cele convenționale. 

Deseuri din constructii și demolari – ce sunt?

deseuri din constructii si demolari, Ce trebuie să știi despre deseuri din constructii si demolari?

Sursa: Pixabay.com

Aceste deseuri din constructii si demolari sunt cele generate de activitățile de construcții, renovări, reparații și demolări de case, structuri mari de construcții, drumuri, poduri, diguri și alte tipuri de construcții. 

În categoria „deseuri din constructii si demolari” intră deșeurile de lemn, oțel, beton, gips, zidărie, ipsos, metal, asfalt și altele. Aceste deșeuri prezintă un risc considerabil, deoarece pot conține materiale periculoase precum azbest și plumb.

Ce tipuri de deseuri din constructii si demolari exista?

deseuri din constructii si demolari, Ce trebuie să știi despre deseuri din constructii si demolari?

Sursa: Pixabay.com

Provenite din construcții și demolări (totale/ parțiale), aceste deșeuri pot fi clasificate astfel:

 • deșeuri generate de activități de construcţie/ demolare de clădiri – ciment, cărămizi, ceramică, roci, ipsos, metal, resturi de tâmplărie, cabluri, lacuri, vopsele, materiale de construcții cu termen de valabilitate expirat, plastic, sticlă și altele;
 • deșeuri din construcția şi întreținerea drumurilor – smoală, nisip, pietriş, bitum, piatră construcţii, etc;
 • deșeuri naturale excavate în timpul activităţilor de construire, dezafectare ș.a – sol, pietriş, argilă, nisip, roci, resturi vegetale.

Industria de construcții și demolări generează atât deșeuri periculoase, cât și nepericuloase. Acestea pot fi:

 • deșeuri periculoase – metale grele (crom, mercur), rășini ignifugare, azbest, spumă poliuretanică, etc;
 • deșeuri nepericuloase, dar care au fost contaminate cu substanțe periculoase – materiale de construcții, soluri sau pietrișuri contaminate cu substanțe periculoase.

Ce trebuie să știi despre gestionarea de deseuri din constructii si demolari?

deseuri din constructii si demolari, Ce trebuie să știi despre deseuri din constructii si demolari?

Sursa: Pixabay.com

Gestionarea eficientă de deseuri din constructii si demolari începe cu planificarea. În vederea diminuării și gestionării eficiente a deșeurilor DCD, specialiștii ar trebui să aibă în vedere realizarea unui audit prin care vor asigura:

 • identificarea unor obiective smart și a unor căi de reducere sau prevenire a deșeurilor ce urmează a fi generate;
 • stabilirea materialelor care pot fi supuse reciclării/ reutilizării, respectiv transportării în acest sens.

Toate activitățile presupuse în planul de gestionare deseuri din constructii si demolari trebuie realizate de generatorul de deșeuri, astfel:

Sortarea, colectarea, procesarea, valorificarea, eliminarea deseurilor din constructii si demolari se vor realiza în locul în care au fost generate sau în cadrul operatorilor economici autorizați.

În cazul deșeurilor periculoase provenite din construcții și demolări, există o serie de măsuri legale care privesc:

 • colectarea separată și pregătirea pentru reciclare/ reutilizare;
 • separarea de celelalte categorii de deșeuri până la transportul către firmele autorizate;
 • eliminarea poate avea loc doar după ce deșeurile au fost supuse unor activități de tratare menite să separe componentele;
 • transportul acestor deșeuri se efectuează ținând cont de HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase/ nepericuloase pe teritoriul României.

Ce trebuie să știi despre logistica deșeurilor din construcții și demolări?

deseuri din constructii si demolari, Ce trebuie să știi despre deseuri din constructii si demolari?

Sursa: Pixabay.com

Logistica acestei categorii de deșeuri are în vedere câteva aspecte cheie:

 • transparența etapelor prevăzute în gestionarea corespunzătoare a DCD – urmărirea modului în care obiectivele sunt îndeplinite asigură dezvoltarea încrederii în procese și rezultate în vederea diminuării efectelor negative asupra mediului;
 • implementarea unor căi eficiente de ținere a evidenței DCD – cu toate că există multe șantiere de construcții și demolări, căile de raportare și monitorizare slab dezvoltate împiedică obținerea unor date concrete privind volumul generat de deșeuri.
 • Efectuarea unui audit anterior, precum și după efectuarea construcției/ demolării – pentru asigurarea localizării și trasabilității DCD, cunoașterea și înregistrarea deșeurilor (ce urmează a fi generate) sunt esențiale. Totodată, este necesară o verificare ulterioară a îndeplinirii planului și implementării măsurilor aferente manipulării fluxului de deșeuri.

Logistica DCD poate fi îmbunătățită prin:

 • Crearea unor distanțe scurte între instalațiile de colectare și cele de valorificare, respectiv eliminare;
 • folosirea unor instrumente digitale care să asigure optimizarea consumului de combustibil în cazul mijloacelor de transport sau optimizarea proceselor informaționale;
 • utilizarea stațiilor de transfer au rol de intermediar între punctul de colectare și punctul de eliminare a DCD, fiind menite să compacteze deșeurile adunate din mai multe puncte de colectare.

Ce implică prevenirea deșeurilor din construcții și demolări?

deseuri din constructii si demolari, Ce trebuie să știi despre deseuri din constructii si demolari?

Sursa: Freepik.com

Politica de prevenire a DCD rămâne esențială în asigurarea sustenabilității mediului înconjurător, însă este adesea împiedicată de o infrastructură slab dezvoltată. Prevenirea și reducerea volumului de DCD sunt obiective urmărite în toate etapele proiectelor de construcții și demolări. Printre măsurile care asigură îndeplinirea acestor obiecte, enumerăm:

 • ignorarea opțiunilor care implică un volum mare de materii prime și materiale, respectiv un timp ridicat de execuție;
 • valorificarea structurilor disponibile în noul proiect;
 • planificarea exacta a necesarului de materii prime;
 • integrarea materialelor și tehnologiilor eco-friendly;
 • utilizarea unor proceduri de demolare controlată;
 • integrarea construcțiilor modulare, etc.

Care sunt obligațiile persoanelor juridice care activează în construcții și demolări?

deseuri din constructii si demolari, Ce trebuie să știi despre deseuri din constructii si demolari?

Sursa: Freepik.com

Ținând cont de prevederile OUG 92/2021 persoana juridică care generează deșeuri și care activează în domeniul construcțiilor și demolărilor trebuie să asigure:

 • crearea unei zone speciale pentru colectarea selectivă a DCD;
 • transportul deșeurilor cu mijloace proprii și/sau contractarea de servicii prestate de firme specializate în colectarea, transportul, depozitarea, procesarea, valorificarea și eliminarea pentru a îndeplini obiectivele stabilite în plan;
 • finanțarea serviciilor de gestionare a acestor deșeuri;
 • încadrarea și respectarea ierarhiei deșeurilor din construcții și demolări;
 • realizarea raportului anual privind deșeurile generate și depunerea sa către APM;
 • evidența acestor deșeuri în conformitate cu planul de gestionare stabilit, pe perioada desfășurării proiectului de construcție/ demolare.

Concluzii

Cu toate că industria construcțiilor și demolărilor generează un volum semnificativ de deșeuri, este esențial ca orice agent economic care desfășoară activități în acest domeniu să implementeze măsuri eficiente care să diminueze impactul generat asupra mediului, în corespondență cu prevederile legale. 

În vederea evitării problemelor privind sănătatea populației și pericolelor biologice asociate poluării cu deseuri din constructii si demolari, compania Indeco Grup pune la dispoziție o gamă variată de servicii profesionale pentru protecția mediului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger