Deseuri industriale – Colectarea si depozitarea temporara la zona de generare

Deseuri industriale – Colectarea si depozitarea temporara la zona de generare

deseuri industriale, Deseuri industriale – Colectarea si depozitarea temporara la zona de generare

Volumul mare de deseuri industriale reprezintă o temă de actualitate care ridică multiple probleme de mediu și incertitudini. În absența unui management corespunzător al acestor deșeuri, efectele asupra mediului și sănătății publice vor fi majore.

De aceea, prioritatea firmelor industriale este să implementeze un program de management integrat al deșeurilor, cu practici sustenabile și măsuri concrete de îmbunătățire a activității, în vederea prevenirii și minimizării impactului asupra mediului.

Colectarea și depozitarea temporară la zona de generare sunt activități cheie ale sistemului de gestionare, ele fiind puncte de referință în asigurarea atingerii obiectivelor de mediu stabilite.

Multe dintre deșeurile industriale generate sunt periculoase, fapt care ele necesită o atenție deosebită modului în care sunt colectate și depozitate temporar.

Colectare deseuri industriale la zona de generare

deseuri industriale, Deseuri industriale – Colectarea si depozitarea temporara la zona de generare

Sursa: Freepik.com

Procesul de colectare deseuri industriale trebuie să aibă la bază un plan strategic bine definit, în acord cu legislația de mediu în vigoare. Nu se poate asigura o colectare sigură și eficientă a acestora fără să fie avute în vedere:

 • Estimarea cantității de deșeuri și natura acestora;
 • Încadrarea și caracterizarea deșeurilor;
 • Accesul la echipamente și mijloace speciale de colectare, ținând cont de tipul deșeurilor generate;
 • Respectarea ierarhiei deșeurilor;
 • Separarea la sursă a deșeurilor, ținându-se cont de proprietățile fizico-chimice;
 • Personal autorizat pentru manipularea deșeurilor periculoase.

 

Pentru a garanta o colectare corespunzătoare, separarea deșeurilor industriale la sursă trebuie să fie prioritizată. În acest context, sunt necesare soluții speciale pentru stocarea și manipularea deșeurilor. 

Practic, sunt necesare containere, habe metalice speciale pentru colectarea deșeurilor lichide și alte tipuri de echipamente necesare în acest sens.

Cantități însemnate de deșeuri sunt generate de companiile care activează în industria extractivă, prelucrătoare și din producția de energie electrică. Multe dintre aceste deșeuri rezultate prezintă un conținut toxic, fapt pentru care ele au nevoie de măsuri speciale de colectare și depozitare temporară la zona de generare.

Spre exemplu, cei care desfășoară procese termice sau de purificare a gazelor naturale generează deșeuri periculoase. În acest context, ținând cont de particularitățile activității întreprinse și măsurile de colectare vor fi adaptate.

De asemenea, important de precizat este că toate companiile sunt obligate să predea cantitățile de deseuri industriale generate unor societăți autorizate în procesele de colectare, valorificare și/sau eliminare a lor.

Depozitarea temporară la zona de generare a deșeurilor industriale

De la locul de generare, deșeurile industriale sunt colectate selectiv și sunt stocate temporar pe amplasament. Acest aspect, generatorul de deșeuri trebuie să îl prioritizeze în planul strategic de gestionare, incluzând precizări care să comunice clar volumul maxim admis la depozitarea temporară și maniera în care urmează acestea să fie manipulate.

Concret, în cazul depozitării temporare a deșeurilor, compania trebuie să realizeze o fișă de evidență a stocării lor, fiind avute în vedere aspecte precum:

 • Sursa de proveniență;
 • Codurile deșeurilor – pentru a asigura o distincție corectă a lor, se recomandă consultarea acestei hotărâri – HG nr. 856/2002
 • Caracteristicile fizico-chimice ale deșeurilor;
 • Cadrul tehnic necesar pentru depozitarea temporară a deșeurilor;
 • Condiții speciale de manipulare a deșeurilor lichide periculoase;
 • Termenul limită până la care deșeurile pot fi depozitate.
deseuri industriale, Deseuri industriale – Colectarea si depozitarea temporara la zona de generare

Sursa: Freepik.com

Pentru depozitarea acestor deseuri industriale sunt utilizate silozuri și platforme betonate speciale. În cazul deșeurilor periculoase solide sunt folosite cu precădere silozurile, iar în cazul celor periculoase lichide sunt utilizate rezervoarele și habe metalice foarte bine ermetizate.

De reținut că pentru a se garanta siguranța pe toată perioada depozitării este nevoie de o distingere corectă a deșeurilor. Doar în baza ei pot fi identificate echipamentele și recipientele necesare stocării temporare a acestora. 

Relevante în acest context sunt și următoarele aspecte:

 • Instructajul personalului responsabil cu manipularea deșeurilor;
 • Verificările periodice ale integrității recipientelor în care sunt colectate deșeurile (conform instrucțiunilor de manipulare specifice).

De asemenea, trebuie stabilit și un plan cu măsuri sigure și eficiente, în cazuri unor situații extraordinare. Cu alte cuvinte, este necesar un plan de intervenție în cazul unor incidente petrecute pe durata depozitării temporare la zona de generare (în această categorie pot intra scurgerile, incendiile etc.).

În cazul acestui proces de depozitare, companiile industriale trebuie să conștientizeze și să adopte decizii sigure în privința potențialelor riscuri profesionale care pot surveni. Multe dintre aceste riscuri vizează siguranța și sănătatea angajaților responsabili cu gestionarea deșeurilor pe amplasament.  

De aceea, activitatea de evaluare a riscurilor este o prioritate pentru organizații, aceasta permițând identificarea și aplicarea unor măsuri sigure pentru protecția sănătății angajaților.

Concluzii

Pentru generatorii de deseuri industriale, colectarea și depozitarea temporară la zona de generare sunt activități ce trebuie prioritizate. Însă, aceștia se pot confrunta cu probleme de gestionare a deșeurilor, pe fondul complexității măsurilor și obligațiilor legale ce trebuie respectate.

În acest context, un partener de încredere care le poate oferi servicii integrate pentru managementul deseurilor industriale este Indeco Grup. 

Compania Indeco Grup este cunoscută și apreciată pentru serviciile sale de colectare și gestionare a unor categorii extinse de deșeuri, atât periculoase, cât și nepericuloase.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger