Deseuri service auto – Ce tipuri de deseuri rezulta din activitatea unui service auto?

Deseuri service auto – Ce tipuri de deseuri rezulta din activitatea unui service auto?

deseuri service auto, Deseuri service auto – Ce tipuri de deseuri rezulta din activitatea unui service auto?

Agenții economici care se ocupă cu întreținerea și repararea autovehiculelor generează un volum ridicat de deseuri service auto, fapt pentru care sunt nevoiți să asigure un management corespunzător al acestora.

Activitățile dedicate reparației și îmbunătățirii automobilelor trebuie să respecte numeroase cerințe de protecție a mediului, în special cele legate de deșeuri.

Ce tipuri de deseuri rezultă din activitatea unui service auto?

Există numeroase tipuri de deseuri service auto ce pot rezulta în urma desfășurării activităților de reparații automobile. 

În funcție de serviciile prestate de operatorul economic pot fi generate atât deșeuri periculoase, cât și nepericuloase. 

Indiferent de situație, aceste deseuri service auto necesită o gestionare corespunzătoare a lor, asigurându-se astfel o minimizare a impactului generat mediului înconjurător.

Iată care sunt principalele deseuri service auto:

Ulei uzat

Reprezintă unul dintre cele mai periculoase deșeuri generate de un service auto. Modul de gestionare a uleiului uzat ridică și astăzi numeroase probleme pentru mulți agenți economici. În măsura în care ajung să fie înlăturate incorect, ele devin o amenințare pentru mediu și sănătatea publică.

Totuși, cu ajutorul unui management corect aplicat, acest deșeu poate fi valorificat. Pentru a fi reciclat, proprietarii de service-uri trebuie să dețină containere speciale pentru colectare, ele fiind păstrate în spații special create. În plus, este important să nu asocieze uleiul uzat cu alte tipuri de deșeuri și să eticheteze recipientele corect.  

Piese uzate care au fost înlocuite

deseuri service auto, Deseuri service auto – Ce tipuri de deseuri rezulta din activitatea unui service auto?

Sursa: Freepik.com

Periodic sau în urma unor accidente apare nevoia de înlocuire a anumitor piese. Astfel, apar deseuri precum sticlă, anvelope uzate, filtre de aer sau ulei, acumulatori uzați, surse de iluminat nefuncționale, părți din caroserie etc.

De la an la an, cantitatea de anvelope uzate crește, iar din cauza particularităților lor tehnice, eliminarea inadecvată a acestor deșeuri poate fi devastatoare pentru mediu:

  • substanțele toxice pe care le conțin deșeurile pot pătrunde în sol sau apă, cauzând efecte la nivelul faunei și florei;
  • existența riscului de incendiu, fiind un material care menține focul etc;

Cert este că anvelopele uzate au nevoie de spații special amenajate și controlate pentru depozitare. Fiind un deșeu solid, acesta ridică multe probleme dacă nu este gestionat corespunzător.

Însă, unele piese uzate pot fi reciclate. Astfel, se recuperează anumite materiale ce se pot utiliza în alte industrii, prevenind astfel degradarea mediului.

Vopsele, substanțe chimice și solvenți 

deseuri service auto, Deseuri service auto – Ce tipuri de deseuri rezulta din activitatea unui service auto?

Sursa: Freepik.com

Dacă service-urile auto desfășoară și servicii de vopsire a caroseriei, atunci gestionarea deșeurilor rezultate este o prioritate majoră. Atât vopselele, cât și solvenții ajunși în natură pot reprezenta un adevărat pericol pentru sănătatea noastră și a mediului înconjurător. 

Solvenții sunt utilizați pentru a dizolva o substanță în timpul unor operațiuni de curățare sau vopsire. În situația lor, tratarea și eliminarea sunt operațiuni complexe, fapt ce impune o colectare corespunzătoare, în recipiente speciale, eliminând orice risc de amestec cu alte tipuri de deșeuri.

În ceea ce privește vopselele, aici trebuie să se facă distincția între cele pe bază de ulei și cele pe bază de apă. În situația în care se regăsesc în componență substanțe chimice, aceste vopsele prezintă un nivel înalt de toxicitate și pot genera un impact semnificativ mediului și afecta grav sănătatea oamenilor.

De aceea, ele trebuie colectate în containere din materiale rezistente și etanșe. În ceea ce privește eliminarea lor, sunt necesare activități complexe, pe care doar un operator autorizat le poate efectua.

Deșeuri de la ambalajele pieselor auto 

Fiecare piesă nouă vine ambalată în materiale precum cartonul sau plasticul. Ele trebuie, de asemenea, gestionate de către o echipă specializată în managementul deșeurilor. Mai mult decât atât, cartonul poate fi reciclat și reutilizat.

Ce trebuie să aibă în vedere proprietarii de service-uri auto?

Pentru a desfășura optim această activitate, proprietarii de service-uri auto trebuie să respecte toate obligațiile ce le revin pe linie de mediu. În contextul în care sunt generate numeroase tipuri de deseuri service auto, cele mai multe fiind periculoase, ei trebuie să efectueze o:

  • evidență lunară a substanțelor periculoase;
  • evidență lunară privind modul de gestionare al deșeurilor periculoase și nepericuloase;
  • raportare periodică a uleiurilor gestionate.

În plus, acești operatori economici trebuie să asigure predarea acestor deseuri service auto către societăți autorizate care dețin expertiza necesară pentru a efectua corespunzător operațiunile de reciclare, valorificare/eliminare a lor, ținând cont de tipul de deșeu. Această măsură este prevăzută în OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.

Concluzii

Orice operator economic ce are ca obiect de activitate întreținerea și repararea autovehiculelor, are responsabilitatea de a garanta un management sigur și eficient al deșeurilor, potrivit prevederilor legale în vigoare. În cazul acestor deseuri service auto, activitatea de colectare este o prioritate.

Este important să protejăm mediul înconjurător pe cât de mult posibil. Tocmai de aceea, trebuie să respectăm cu strictețe reglementările de mediu impuse.

În acest context, apelarea la o firmă specializată în domeniul protecției mediului, ce oferă solutii integrate pentru managementul deșeurilor este un avantaj pentru acești operatori, ei având garanția unei gestionări corecte și sustenabile a deșeurilor pe care le generează.

Un partener de încredere pentru acești agenți economici este firma Indeco Grup, ce oferă un portofoliu variat de servicii și soluții personalizate pentru un management sigur al deșeurilor, aliniat legislației de mediu actuale.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger