Ghid de colectare selectiva a deseurilor

Ghid de colectare selectiva a deseurilor

colectare selectiva a deseurilor, Ghid de colectare selectiva a deseurilor

Nivelul de poluare a atins un grad foarte ridicat în ultima perioadă, motiv pentru care conducătorii a tot mai multe țări se alătură agențiilor de protecție a mediului în lupta lor de a combate și preveni poluarea planetei printr-o  serie de acțiuni ce vizeaza o colectare selectiva a deseurilor.

Unii dintre cei mai mari generatori de poluare sunt persoanele juridice, în special cele care au un obiect de activitate în care sunt utilizate materiale periculoase. De aceea, companiile și fabricile au obligația de a dezvolta și implementa o politică de mediu și o strategie de management al deșeurilor, care să fie adaptate domeniului lor de activitate. 

Ce deșeuri pot fi generate de persoanele juridice? 

Deșeurile reprezintă acele obiecte sau chiar substanțe care rezultă în urma unui proces, dar care nu mai sunt utile pentru utilizator. În acest fel, el va căuta o metodă de a se debarasa de acestea în cadrul unui sistem corespunzător de management al deșeurilor.

În funcție de domeniul de activitate, tipurile de deșeuri generate de persoanele juridice pot fi extrem de variate:

 • deșeuri alimentare (menajere);
 • ambalaje, care pot fi din hârtie, carton, metal, sticlă sau plastic, lemn;
 • deșeuri specifice, ca de exemplu, deșeuri de lemn, deșeuri care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase;
 • echipamente electronice;
 • uleiuri uzate;
 • deșeuri din construcții;
 • nămoluri industriale și altele.

Ținând cont că aceste deșeuri pot influența negativ starea mediului înconjurător, deținătorul sau generatorul lor trebuie să găsească cea mai bună soluție de a scăpa de ele. De aceea, este important ca acesta să urmeze regulile și să implementeze măsurile specifice, care adesea se regăsesc într-un ghid de colectare selectiva a deseurilor generate.

În ceea ce privește gestiunea deșeurilor, persoanele juridice pot avea un departament special dedicat aceste activități sau pot apela la serviciile unor companii autorizate în acest sens. Astfel, întreaga responsabilitate legată de procesul de colectare selectiva a deseurilor și alte activitati de gestionare a lor este transferată companiei contractate. 

Ce prevede legislația despre gestionarea corespunzătoare a deseurilor? 

colectare selectiva a deseurilor, Ghid de colectare selectiva a deseurilor

Sursa: Freepik.com

Conform legislației în vigoare, la nivelul României și Uniunii Europene, persoanele juridice care generează deșeuri au anumite obligații legate de ținerea unei evidențe a cantității și naturii deșeurilor. Totodată,  se are în vedere implementarea unor acțiuni de colectare selectiva a deseurilor, precum și demersuri privind valorificarea, reciclarea sau eliminarea lor. 

De asemenea, producătorii de deșeuri trebuie să țină o evidență cronologică a tipurilor de deșeuri generate, evidență care trebuie prezentată autorităților teritoriale de protecția mediului, pentru fiecare an de activitate. 

De aceea, persoanele juridice generatoare de deșeuri au obligația de a-și dezvolta, în vederea implementării, o politică de mediu care să urmărească respectarea tuturor prevederilor legale. În caz contrar, întreprinderile pot fi sancționate drastic de către autorități. 

Această politică de mediu presupune delegarea unui responsabil de mediu, care să:

 • realizeze un plan pentru prevenirea și reducerea cantității de deșeuri generate, precum și un plan de poluări accidentale, după caz;
 • întocmească registre de evidență a deșeurilor și să respecte obligația de etichetare a acestora pe categorii și coduri;
 • încheie contracte pentru operatori specializați și autorizați în acest sens.

Din fericire, pe piață există furnizori de servicii integrate de management al mediului care nu doar că oferă suport în toate activitățile care vizează protecția mediului, dar și ecologizare situri contaminate, monitorizare factori de mediu și consultanță specializată. Un astfel de partener de încredere este compania Indeco Grup, care are în vedere acțiuni de colectare selectiva a deseurilor generate de persoanele juridice. Focusându-se pe transformarea deșeurilor în surse noi de energie sau materii prime, Indeco Grup oferă servicii profesionale, tehnologii inovatoare și soluții adaptate business-ului tău.

Ce implică o gestionare corespunzătoare a deșeurilor generate? 

colectare selectiva a deseurilor, Ghid de colectare selectiva a deseurilor

Sursa: Freepik.com

Orice persoana juridică poate stabili o procedură  proprie pentru  o colectare selectiva a deseurilor reciclabile. Astfel, ea poate delega un angajat responsabil cu managementul deșeurilor, sau poate externaliza această activitate unei companii specializate.

Avantajele externalizării serviciilor unei firme de specialitate sunt multiple. O astfel de companie dispune de specialiști care te vor ajuta în realizarea documentației care vizează protecția mediului, dar și cu furnizarea de echipamente, informații privind noile tehnologii și a procedurilor specifice (amenajarea spațiilor de depozitare a deșeurilor, colectare selectiva a deseurilor, etichetarea acestora sau soluții pentru stocarea și manipularea deșeurilor). 

De asemenea, pentru ca gestionarea deșeurilor să se realizeze într-un mod corect și eficient, companiile trebuie să desfășoare o serie de activități, care au rolul de a ajuta la îndeplinirea obiectivelor impuse în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Aceste activități sunt:

 • prevenirea;
 • pregătirea pentru reutilizare;
 • reciclarea;
 • alte operațiuni de valorificare, precum valorificarea energetică;
 • eliminarea.

Prevenirea 

În ceea ce privește prevenirea, persoanele juridice trebuie să găsească materii prime și materiale alternative pentru desfășurarea activității. În această categorie intră acele elemente prietenoase cu mediul, care nu influențează negativ sănătatea umană și mediul înconjurător. Un astfel de exemplu este înlocuirea tacâmurilor de plastic cu produse realizate din materiale eco-friendly. 

Pregătirea pentru reutilizare

Acțiunea de colectare selectiva a deseurilor, precum și depozitarea acestora trebuie să se realizeze astfel încât să nu polueze mediul înconjurător, într-un loc de depozitare special, betonat, acoperit și închis, după caz. Totodată, deșeurile trebuie depozitate în recipiente adecvate stării de agregare, etichetate cu codul și denumirea deșeurilor respective.

Transportul 

În ceea ce privește transportul deșeurilor, acesta trebuie să se realizeze cu mijloace auto specializate pentru această activitate în funcție de tipul deșeurilor.

De asemenea, deșeurile generate se colecteaza separat, în funcție de categoria din care acestea fac parte. În acest fel, deșeurile pot fi mai ușor de gestionat, în cele mai multe cazuri nemaifiind necesară sortarea înaintea tratării,valorificării sau a eliminării.

Reciclarea deșeurilor

Deșeurile reciclabile trebuie colectate separat, conform prevederilor legale în vigoare, însă acestea trebuie să fie curate, necontaminate cu alte substanțe, pentru a putea fi reciclate. 

Valorificarea deșeurilor 

Valorificarea deșeurilor reprezintă ultima etapă a reciclării, care se referă la folosirea obiectelor obținute din materiale reciclate. De asemenea, deșeurile pot fi valorificare și din punct de vedere energetic, prin coincinerarea acestora, în vederea recuperării energiei prin transformarea acestora în combustibili alternativi solizi, lichizi sau gazoși. 

Tratarea sau eliminarea deșeurilor 

În general, această etapă de gestionare a deșeurilor este specifică deșeurilor periculoase, dar și a celor nepericuloase nereciclabile  care pot avea un impact negativ atât asupra mediului, cât și asupra omului. 

Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase și a deșeurilor nepericuloase nereciclabile se realizează doar de către un operator autorizat, astfel generatorul de deșeuri poate doar stoca temporar deșeurile. Prin urmare, serviciile unei companii specializate în managementul deșeurilor poate fi un real ajutor în acest caz. 

În vederea asigurării unei gestionari eficiente a deșeurilor, generatorii pot apela la serviciile unei societăți specializate în servicii de management integrat al deseurilor. Astfel, activitatea de colectare selectiva a deseurilor se va realiza eficient, în conformitate cu prevederile legale.

Dacă din activitatea afacerii tale se generează deșeuri, atunci apelează la serviciile de management integrat al deșeurilor și consultanță privind protecția mediului oferite de Indeco Grup.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger