Ce trebuie să știi despre activitatea de reciclare ulei uzat?

Ce trebuie să știi despre activitatea de reciclare ulei uzat?

reciclare ulei uzat, Ce trebuie să știi despre activitatea de reciclare ulei uzat?

Activitatea de reciclare ulei uzat este deosebit de importantă în contextul eforturilor realizate de societate privind creșterea calității mediului. În plus, este asigurată si promovarea reutilizării anumitor deșeuri, contribuind astfel la minimizarea presiunii la nivelul resurselor disponibile.

Este cunoscut faptul că uleiul uzat reprezinta unul dintre deseurile cu impact major asupra mediului în situația în care nu este colectat și prelucrat corect, în acord cu cadrul legal. Astfel că, societățile economice sunt obligate să respecte prevederile legale privind gestionarea uleiului uzat, în special cele legate de etapele de colectare și reciclare ulei uzat. 

Ce înțelegem prin uleiuri uzate?

Uleiurile se folosesc în foarte multe ramurile industriale, fiind implicate acțiuni de lubrifiere, procese hidraulice și alte operațiuni similare. Ulterior, prin toate aceste proceduri efectuate, uleiul își modifică compoziția chimică, el fiind contaminat cu reziduuri de metal, praf, cenușă și substanțe lubrifiante. 

De asemenea, uleiul alimentar trece tot printr-un proces al modificării proprietăților în cazul gătirii lui la temperaturi ridicate. Astfel, prin uleiuri uzate înțelegem un produs de natura sintetica sau petroliera, ce nu mai prezintă aceeași utilitate.

Însă, uleiurile uzate reprezintă deșeuri ce pot fi valorificate, aceasta activitate contribuind cu multiple avantaje atât economice, cât și de mediu.

Ce prevede cadrul legal în ceea ce privește gestionarea uleiului uzat?

În OUG 92/2021 sunt prevăzute noi măsuri pe care generatorii și deținătorii de uleiuri uzate (excepție fac persoanele fizice) trebuie să le respecte. Ca principale responsabilități, aceste societăți economice trebuie să asigure:

  • O colectare separată a cantității totale de ulei uzat în rezervoare sau recipiente speciale, închise etanș;
  • O depozitare corespunzătoare a acestor recipiente, în spații sigure din perspectivă tehnică, garantând siguranța angajaților;
  • Neamestecarea uleiurilor uzate cu proprietati diferite;
  • Predarea cu titlu gratuit a cantitatii totale de ulei uzat catre operatori autorizati in procesele de colectare, valorificare și/sau eliminare a acestui tip de deșeu.

Pe lângă aceste responsabilități, agenții economici au obligația de a informa publicul în privința prioritizării operațiunilor de colectare, reciclare și eliminare, într-un mod sigur, corect și sustenabil al uleiului uzat.

Cât de importantă este etapa de reciclare ulei uzat?

reciclare ulei uzat, Ce trebuie să știi despre activitatea de reciclare ulei uzat?

Sursa: Freepik.com

Acest deșeu reprezintă o materie primă deosebit de importantă în industria producerii de ulei, dar și cea a energiei. Mai mult de jumătate din cantitatea de ulei utilizată poate fi prelucrată, aceasta devenind în final, o resursă importantă pentru multe ramuri industriale.

Astfel, pentru a fi reutilizat, uleiul industrial trece printr-o operațiune de rerafinare în vederea eliminării impurităților. 

Practic, prin reciclare, uleiul auto uzat devine o resursă importantă pentru procesul de încălzire sau pentru cel de generare a electricității. În sectorul energetic, uleiul reciclat poate fi utilizat în întreprinderile producătoare de ciment, diminuând utilizarea altor resurse naturale.

În ce constă etapa de reciclare ulei uzat?

Operațiunea de reciclare ulei uzat implică mai mulți pași de parcurs, însă întregul proces depinde în mod direct de natura uleiului. 

În etapa inițială, se înlătură impuritățile și alți compuși prin filtre speciale. Ulterior, are loc reținerea apei din ulei cu ajutorul unor substanțe speciale, uleiul fiind inserat în aparate de rectificare. Următorul pas este cel destinat distilării uleiului, rămânând cel de bază. În final, are loc procesul de rafinare, în care se elimină anumite impurități rezultate după curățare. 

Uleiul rezultat poate fi utilizat ca material pentru realizarea unor produse destinate sectorului auto și nu numai.

Care sunt avantajele reciclării uleiului uzat?

reciclare ulei uzat, Ce trebuie să știi despre activitatea de reciclare ulei uzat?

Sursa: Freepik.com

Procesul de gestionare ulei uzat reprezintă și astăzi o reală problemă de mediu la nivel mondial. Prin prisma conținutului lui toxic, poate avea un impact major asupra mediului, dacă nu este gestionat corect. Însă, dacă este colectat corespunzător și realizată corect operațiunea de reciclare, uleiul uzat poate constitui o resursă valoroasă pentru multe industrii. 

Reciclarea acestui deseu aduce multiple avantaje societăților economice, atât din perspectiva protecției mediului, cât și din punct de vedere al costurilor. Cu alte cuvinte, activitatea de reciclare ulei uzat contribuie la:

  • Îmbunătățirea nivelului de sustenabilitate – datorită acestui proces se obține o nouă materie primă ce poate fi folosită la producția unor produse destinate mai multor ramuri industriale;
  • Menținerea unei calități optime a mediului – etapele de colectare și valorificare a uleiului uzat aduc contribuții semnificative din perspectiva diminuării amprentei de carbon și a minimizării impactului asupra mediului;
  • Obținerea unei imagini eco friendly în comunitate – în prezent, prestigiul corporativ este deosebit de important în mediul de business. În acest context, promovarea unor direcții sustenabile și abordarea unui comportament responsabil cu mediul au un impact pozitiv în rândul clienților, partenerilor și a întregii comunități.

Concluzii

Gestionarea uleiului uzat într-un mod responsabil este o condiție fundamentală pentru orice generator și/sau deținător de astfel de deșeuri. 

Pentru a asigura o gestionare cât mai sigură și eficientă a acestui deșeu, societățile economice pot apela la un operator autorizat în colectarea, procesarea și eliminarea sa în cele mai optime condiții.

În acest sens, un partener de încredere pentru acești agenți economici este Indeco Grup, care pune la dispozitie servicii de colectare deseuri periculoase și nepericuloase și oferă cele mai bune soluții în ceea ce privește rezolvarea problemelor întâmpinate în activitatea de gestionare deșeuri.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger