Transport deseuri periculoase: ce trebuie să știi

Transport deseuri periculoase: ce trebuie să știi

transport deseuri periculoase,transportul deseurilor periculoase, Transport deseuri periculoase: ce trebuie să știi

Sursa: Freepik.com

Cantitatea de deșeuri periculoase devine din ce în ce mai semnificativă odată cu dezvoltarea intensivă a societății și a economiei. Prin urmare, un management eficient al deșeurilor periculoase (fie la punctul de generare, fie într-o facilitate externă de Depozitare, Procesare și Eliminare) implică operațiuni integrate de separare și caracterizare a deșeurilor și operațiuni de procesare sau eliminare.

Cu toate acestea, există o interfață între punctul de generare și destinație, și anume activitatea de transport deseuri periculoase. Din moment ce deșeurile periculoase sunt caracterizate de un conținut ridicat de substanțe toxice, activitatea de transport deseuri periculoase efectuată în condiții inadecvate poate provoca consecințe dezastruoase asupra mediului și sănătății publice. Pe lângă acest aspect, serviciile de transport deseuri periculoase facilitează îndeplinirea reglementărilor guvernamentale ce vizează obiectivele de protecție a mediului.

Ce este serviciul de transport deseuri periculoase?

transport deseuri periculoase,transportul deseurilor periculoase, Transport deseuri periculoase: ce trebuie să știi

Sursa: Freepik.com

Activitatea de transport deseuri periculoase presupune deplasarea deșeurilor periculoase de la punctul de generare la facilitățile adecvate de procesare, valorificare sau eliminare. Transportul implică utilizarea de camioane, cisterne, autotrenuri și alte vehicule. Tipul, starea de agregare, compatibilitatea  și volumul de deșeuri sunt factorii luați în calcul în alegerea vehiculului adecvat cu care să se efectueze transportul deseurilor periculoase.

Ce rol are activitatea de transport deseuri periculoase?

transport deseuri periculoase,transportul deseurilor periculoase, Transport deseuri periculoase: ce trebuie să știi

Sursa: Freepik.com

Agenții economici sunt obligați prin lege să colecteze separat și să valorifice sau sa elimine eficient deșeurile periculoase pe care le generează. Din cauza naturii toxice, inflamabile și explozive sau corozive, transportul deseurilor periculoase trebuie să fie planificat în detaliu astfel încât să nu prezinte riscuri la adresa sănătății oamenilor sau a mediului înconjurător. De aceea, transportul deșeurilor periculoase trebuie să:

 • Satisfacă nevoile generatorului și a responsabililor de gestionarea/ transportul deșeurilor;
 • Îndeplinească prevederile legale naționale sau, după caz, internaționale privind protecția mediului.

Transportul deseurilor periculoase este un aspect important asociat gestionării de deșeuri periculoase deoarece ambalarea și metoda de transport aleasă va determina probabilitatea de apariție a unui accident sau a unei contaminări determinate, adesea, de coliziunile din trafic. În plus, identificarea rapidă și eficientă a substanțelor deversate va determina modul în care situația va fi controlată eficient și sigur.

Cele mai multe companii nu dispun de echipamente specializate de tratare și eliminare a deșeurilor periculoase, motiv pentru care ar trebui să apeleze la serviciile de transport deseuri periculoase oferite de operatorii autorizați. Totodată, utilizarea acestor echipamente necesită anumite cunoștințe pe care doar specialiști în domeniul protecției mediului sau managementul deșeurilor le au ca urmare a unor cursuri sau instituții de profil absolvite. 

Ce susține legea privind activitatea de transport deseuri periculoase?

transport deseuri periculoase,transportul deseurilor periculoase, Transport deseuri periculoase: ce trebuie să știi

Sursa: Freepik.com

Această activitate este reglementată prin HG nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României. 

Ținând cont de principiul proximității, generatorul/ deținătorul de deșeuri periculoase trebuie să identifice operatorul economic și traseul de transport care se află cel mai aproape de locul de generare. Traseul de transport va fi stabilit de generator și transportator, ocolind orașele. 

În cazul în care, cantitatea de deșeuri periculoase generata este:

 • Mai mică de 1t/ an – deșeurile se vor transporta în baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri periculoase (anexa 2);
 • Mai mare de 1t/ an – deșeurile se vor transporta în baza formularului de aprobare transport  deseuri periculoase (anexa 1) și a formularului de încărcare-descărcare deșeuri periculoase (anexa 2).

În vederea obținerii aprobării de transport deseuri periculoase, generatorul/ deținătorul este obligat să completeze  formularul de autorizare a transportului de deșeuri periculoase, în 6 exemplare, care vor fi ulterior semnate, ștampilate și transmise destinatarului. După recepționarea formularelor destinatarul poate:

 • Solicita mai multe detalii din partea generatorului/ deținătorului;
 • Accepta efectuarea transportului, caz în care va semna și ștampila formularele. Ulterior, se vor depune la Agenția Județeană pentru protecția mediului din județul destinatarului  pentru obținerea aprobării de transport. În maxim 7 zile lucrătoare, depunătorul va primi un răspuns.

Agenția Județeană pentru protecția mediul are următoarele obligații:

 • Semnarea și ștampilarea formularului de aprobare a transportului deșeurilor, după o verificare în prealabil a informațiilor furnizate;
 • Solicitarea de informații suplimentare de la expeditor, destinatar sau Garda Națională de Mediu;
 • Verificarea respectării regimului ariilor naturale protejate și a Siturilor Natura 2000.

Formularul aprobat  se păstrează după cum urmează: 

 • un exemplar la expeditor;
 • un exemplar la destinatar; 
 • un exemplar la transportator; 
 • un exemplar la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului care a dat aprobarea pentru efectuarea transportului deseurilor periculoase;
 • un exemplar la inspectoratul pentru situaţii de urgenţă al judeţului în a cărui rază teritorială se află expeditorul deşeurilor periculoase;
 • un exemplar la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului în a cărei rază teritorială se află expeditorul deşeurilor periculoase

Conform articolului 14 din HG 1061/2008 expeditorul, notifică, cu 48 de ore înainte de efectuarea transportului aprobat, inspectoratul  pentru situaţii de urgenţă din județul său.

Dacă pe durata transportului are loc un accident transportatorul are obligația de a anunța de urgență ISU și APM de pe raza județului în care a avut loc.

De asemenea, trebuie menționat faptul că producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger