Deseuri reciclabile – traseul lor de la colectare la reciclare

Deseuri reciclabile – traseul lor de la colectare la reciclare

deseuri reciclabile, Deseuri reciclabile – traseul lor de la colectare la reciclare

Sursa: Freepik.com

Reciclarea constă în procesul prin care diverse tipuri de deseuri reciclabile sunt transformate în produse noi. Acestea sunt transformate în materiale folositoare şi pot fi generate atât de persoanele juridice, cât și de cele fizice. 

Persoanele fizice şi juridice pot genera cantităţi covârşitoare de deşeuri, motiv pentru care este nevoie de o gestionare eficientă şi de soluţii optime de valorificare sau, în ultimă instanţă, de eliminare. 

Etapele premergătoare reciclării fac parte dintr-un management eficient al deșeurilor, pe care persoanele fizice și juridice îl urmăresc în asigurarea unui nivel optim de protecție a mediului. Acesta presupune colectarea selectivă, transportul deșeurilor către operatorii specializați și tratarea deșeurilor în vederea reciclării.

Importanța reciclării și gestionării corespunzătoare a deşeurilor

deseuri reciclabile, Deseuri reciclabile – traseul lor de la colectare la reciclare

Sursa: Freepik.com

Pentru a acţiona în conformitate cu legislaţia privitoare la reciclarea deşeurilor şi pentru a proteja mediul, persoanele juridice trebuie să adopte soluţii optime de reciclare a deşeurilor pe care le generează în desfășurarea obiectului de activitate. Prin metode profesionale, acestea pot fi transformate în combustibil alternativ sau în alte tipuri de materii prime. Valorificarea deşeurilor este o metodă de a economisi sau produce energie (necesară pentru o mulţime de activităţi industriale), dar și de a conserva resursele naturale limitate.

În linii mari, reciclarea are mai multe beneficii:

 • protejarea mediului înconjurător;
 • economisirea de energie;
 • reducerea nivelului de poluare a apei şi aerului;
 • încurajarea tehnologiei verzi și utilizarea materialelor eco friendly.

La nivelul UE, legislaţia are scopul nu numai de a recupera materiale reciclabile din deşeurile produse de persoanele juridice generatoare, ci și de a schimba comportamentul populaţiei cu privire la generarea şi valorificarea deşeurilor. Prin managementul corespunzător al deşeurilor și implicit prin reciclare, se obţin surse valoroase de energie şi materiale care pot fi întrebuinţate într-o multitudine de activități economice. Fiecare deşeu are nevoie de metode specifice de tratare şi prelucrare, având două destinaţii finale posibile: valorificare (reciclare) sau eliminare. 

Ce deseuri reciclabile există?

deseuri reciclabile, Deseuri reciclabile – traseul lor de la colectare la reciclare

Sursa: Freepik.com

Există multe deşeuri care pot fi reciclate în vederea obţinerii de materie primă sau materiale, utilizate pentru fabricarea de produse noi. Deşeurile reciclabile pot fi proveni din gospodării sau din surse industriale. Colectarea separată a deşeurilor este o etapă esenţială pentru că acestea să poată ajunge să fie reciclate. 

În ceea ce priveşte persoanele fizice, deşeurile sunt obiectele sau produsele care nu mai pot fi folosite și care urmează să fie eliminate. Acestea trebuie depozitate în containere speciale: 

 • containerul galben – depozitarea deşeurilor din plastic şi metal;
 • containerul albastru – depozitarea deşeurilor din hârtie şi carton;
 • containerul negru – depozitarea deşeurilor menajere;
 • containerul maro – depozitarea deşeurilor biodegradabile;
 • containerul verde – depozitarea deşeurilor din sticlă. 

Şi în cazul persoanelor juridice, există o legislaţie strictă cu privire la reciclare. Agenții economici care produc şi deţin deseuri reciclabile au obligaţia de a le depozita în spaţii indicate sau de a le preda operatorilor autorizaţi.  Printre tipurile de deseuri reciclabile generate de persoanele juridice, care pot fi valorificate sau eliminate, se numără:

 • solvenţi uzaţi;
 • soluţii acide sau bazice uzate;
 • nămoluri industriale;
 • deşeuri de vopsele şi lacuri;
 • deşeuri din industriile metalurgică, chimică;
 • deşeuri de natură petrolieră;
 • deşeuri cu conţinut de PCB;
 • deşeuri din procese termice;
 • deşeuri rezultate din activitatea unui service auto. 

Ce prevede legislaţia pentru persoanele juridice producătoare şi deţinătoare de deşeuri?

deseuri reciclabile, Deseuri reciclabile – traseul lor de la colectare la reciclare

Sursa: Freepik.com

Persoanele juridice care produc sau deţin deseuri reciclabile au obligaţia de a clasifica şi codifica deşeurile generate din propria activitate în conformitate cu o listă prevăzută în legislație. Unităţile care generează deseuri reciclabile trebuie să le predea unor colectori, în baza unui contract. Aceştia se vor ocupa de eliminarea sau valorificarea, după caz, a deşeurilor colectate. 

În plus, o atenție specială trebuie acordată separării corespunzătoare a deșeurilor periculoase de  cele nepericuloase. Persoanele juridice deţinătoare de deşeuri periculoase au obligaţia de a efectua o caracterizare a deşeurilor generate din propria activitate şi de a aplica legislaţia UE relevantă în ceea ce priveşte clasificarea deşeurilor ca fiind periculoase sau nepericuloase. Anumite deşeuri pot fi clasificate drept periculoase din cauza originii sau compoziţiei.

Cu ajutorul acestei clasificări, se vor determina posibilităţile de amestecare, reciclare, valorificare sau, în unele cazuri, eliminare. 

Traseu deseuri reciclabile – de la colectare la reciclare

deseuri reciclabile, Deseuri reciclabile – traseul lor de la colectare la reciclare

Sursa: Freepik.com

În vederea valorificării deşeurilor generate, persoanele juridice pot solicita soluţii optime din partea unor companii care se ocupă cu gestionarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase. În acest sens, unităţile generatoare de deseuri reciclabile se asigură că:

 • gestionarea deșeurilor se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • primesc atât suport în ceea ce priveşte documentaţia specifică şi raportările solicitate de autorităţi, cât și suport tehnic-logistic (mai precis soluţii de stocare sau etichetare a deşeurilor). 

Traseul deşeurilor de la colectare la reciclare presupune 6 etape majore:

 1. Colectare: această etapă poate necesita sprijin în ceea ce priveşte stocarea şi etichetarea deşeurilor, organizaţiile generatoare de deseuri reciclabile având posibilitatea de a solicita serviciile unei firme specializate care se ocupă de colectarea şi gestionarea deşeurilor. Companiile care colectează şi transportă deşeuri periculoase au obligaţia de a asigura condiţii optime pentru depozitarea acestora pe categorii. De asemenea, este interzis ca deşeurile periculoase să fie amestecate cu cele nepericuloase; 
 2. Transport: pentru a transporta deşeurile, este nevoie de personal autorizat şi de mijloace auto speciale. Şi în această etapă trebuie să se acţioneze conform legislaţiei în vigoare pentru a nu provoca efecte negative asupra oamenilor sau asupra mediului înconjurător;
 3. Depozitare: după colectare, deşeurile sunt stocate pentru o perioadă în depozit şi ulterior sortate. Depozitarea se face în spaţii special amenajate după tip şi compatibilitate; 
 4. Tratare: această etapă esenţială din parcursul deşeurilor reciclabile presupune operaţiunile de sortare, ambalare, neutralizare, manipulare şi alte acţiuni care se efectuează în raport cu doi factori: tipul deşeului şi destinaţia finală a acestuia;
 5. Valorificare: în etapa de valorificare, deşeurile sunt transformate într-o sursă de energie sau o materii prime, ce urmează a fi utilizate într-o varietate de procese industriale. Aceasta este probabil cea mai importantă etapă din procesul de reciclare;
 6. Eliminare: există şi deşeuri care nu pot fi revalorificate, din diverse cauze. Acestea nu mai au o destinaţie finală, deci trebuie să fie eliminate. Eliminarea se efectuează în condiţii de maximă siguranţă fie prin incinerare, fie prin depozitarea în spaţii amenajate şi autorizate pentru acest lucru în funcție de tipul de deșeu.

Concluzii

Cu alte cuvinte, deşeurile reciclabile trec prin câteva etape esenţiale înainte de a fi valorificate sau eliminate. În vederea reciclării deșeurilor generate, operatorii economici au obligația de a le colecta și de a le preda către companii autorizate în servicii de ecologizare pentru a diminua impactul negativ sau pentru a preveni riscul producerii problemelor de sănătate sau biologice asociate poluării. Dacă activitatea business-ului tău generează deșeuri, atunci apelează la serviciile de ecologizare și de consultanță privind protecția mediului oferite de Indeco Grup.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger