Ce implică procesul de reciclare cauciucuri?

Ce implică procesul de reciclare cauciucuri?

reciclare cauciucuri, Ce implică procesul de reciclare cauciucuri?

Sursa: Pixabay.com

La nivel global, creșterea semnificativă a numărului de automobile a impulsionat producția de cauciucuri și implicit cantitatea deșeuri de anvelope uzate. În prezent,  anvelopele uzate ajung de cele mai multe ori fie pe marginea drumurilor, fie în lacuri și râuri generând o problemă pentru mediul înconjurător. Sectorul de reciclare a anvelopelor se afla printre cele mai reduse fluxuri, de aceea la nivel european se caută continuu soluții de gestionare eficientă.

Anvelopele uzate au un impact negativ asupra mediului în ceea ce privește poluarea aerului, a apei și a solului. De aceea, este esențial să înțelegem importanța procesului de reciclare cauciucuri uzate dezmembrate, precum și a diminuării sau prevenirii efectelor dăunătoare asupra mediului provocate de acestea.

Ce sunt cauciucurile uzate?

reciclare cauciucuri, Ce implică procesul de reciclare cauciucuri?

Sursa: Pixabay.com

Anvelopele sunt fabricate astfel încât să reziste în fața mai multor factori cum ar fi viteza, temperaturile ridicate sau scăzute etc, motiv pentru care eliminarea anvelopelor devine deosebit de complicată. Anvelopele uzate sunt acele cauciucuri ajunse la sfârșitul ciclului de viață, care nu mai pot fi folosite la întregul lor potențial din cauza uzurii sau deteriorării ireparabile.

Ce este procesul de reciclare cauciucuri?

reciclare cauciucuri, Ce implică procesul de reciclare cauciucuri?

Sursa: Freepik.com

Procesul de reciclare cauciucuri reprezintă o metodă practică și ecologică de valorificare a anvelopelor uzate. Din cauza durabilității, volumului mare și a efectelor negative provocate asupra mediului și sănătății, cauciucurile uzate sunt considerate una dintre cele mai problematice deșeuri solide.

Această activitate implică procesarea și transformarea cauciucurilor uzate în forme de energie sau materie primă pentru diverse procese industriale și nu numai. 

Ce importanță are procesul de reciclare cauciucuri?

reciclare cauciucuri, Ce implică procesul de reciclare cauciucuri?

Sursa: Freepik.com

Anvelopele sunt realizate adesea din resurse naturale. Componenta principală este cauciucul natural, care provine 90% din arborii de cauciuc. Cultivați în Asia de SE, acești arbori se maturizează în 5-6 ani. Astfel, procesul este costisitor și durează extrem de mult timp. La fabricarea anvelopelor, mai poate fi folosit și cauciuc sintetic, însă și acesta este un material relativ scump. 

Una dintre problemele cu care ne confruntăm este legată de producția de anvelope, fiind cea care limitează semnificativ resursele naturale. De aceea, procesul de reciclare cauciucuri devine o soluție pentru conservarea resurselor naturale și pentru economisirea celor financiare.

Anvelopele uzate solicită spații considerabile și condiții optime pentru depozitare, manifestând o serie de efecte negative asupra mediului înconjurător. De asemenea, eliminarea cauciucurilor implică metode speciale. De exemplu, incinerarea nu este indicată în acest sens pentru că anvelopele sunt fabricate din materiale, care pot arde continuu pe durata a câtorva luni, eliberând gaze și pulberi poluante în atmosferă, sol sau apă. 

Aruncate în mediu, cauciucurile deteriorate pot fi supuse infiltrațiilor de apă, devenind un context optim pentru apariția de insecte sau agenți patogeni. Totodată, nefiind biodegradabile, cauciucurile vor continua să se adune până la refuz pentru următorii ani, fără să se descompună. 

Reciclarea are rolul de a recupera materiale care pot fi reutilizate în diverse industrii, dar și de a preveni contaminarea ecosistemelor și periclitarea sănătății populației.

În plus, industria reciclării anvelopelor este deosebit de benefică pieței muncii (creând locuri de muncă), dar și economiei generale.

Cum afectează anvelopele mediul?

reciclare cauciucuri, Ce implică procesul de reciclare cauciucuri?

Sursa: Pixabay.com

Cu toate că anvelopele sunt extrem de utile oamenilor, eliminarea inadecvată prezintă o serie de efecte negative asupra mediului înconjurător. Acestea sunt:

 • Poluare cu substanțe periculoase – cauciucurile uzate conțin metale grele și substanțe periculoase, care odată infiltrate în sol sau apă produc mutații sau provoacă boli la nivelul faunei și florei.
 • Aglomerarea depozitelor de deșeuri – anvelopele uzate ocupă un spațiu considerabil în cadrul gropilor de gunoi sau a altor spații dedicate eliminării deșeurilor. Astfel, autoritățile solicită depozitarea, reciclarea și eliminarea cauciucurilor uzate către firme autorizate în acest sens, care dispun de medii controlate.
 • Pericol de incendiu – anvelopele eliminate necorespunzător sporesc riscul de incendiu. Totodată, cauciucurile uzate reprezintă un combustibil care menține focul, incendiile provocate de acestea fiind mai greu de controlat și/ sau stins.
 • Provocarea unei amenințări asupra mediului și sănătății publice – cauciucurile uzate prezintă riscul de a fi adăpost pentru dăunători, care cresc riscul de boli.

Ce prevede legislația în legătură cu gestionarea anvelopelor uzate?

reciclare cauciucuri, Ce implică procesul de reciclare cauciucuri?

Sursa: Pixabay.com

Legea HG nr 170/ 2004 prevede următoarele obligații:

 1. pentru operatorii economici, care introduc anvelope noi/ uzate destinate reutilizării:
 • Colectarea cauciucurilor uzate ținând cont de cantitățile introduse pe piață în anul anterior – este necesară raportarea anuală către Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor privind cantitatea de anvelope introdusă pe piață în anul precedent, precum și cantitatea colectată.
 • Reutilizarea, refolosirea ca atare, reșaparea, reciclarea și/sau valorificarea termoenergetică a cantității complete de cauciucuri uzate colectate – este solicitată evidența informațiilor privind cantitatea colectată, reșapată, reciclată și/sau valorificată termoenergetic, păstrarea evidenței timp de 3 ani și raportarea anuală către Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor.

2. Pentru agenții economici care dețin cauciucuri uzate:

 • Evitarea eliminării pe sol sau în ape;
 • Evitarea incinerării sau arderea lor ținând cont de prevederile HG nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor;
 • Predarea către comercianții de anvelope noi/ uzate destinate refolosirii;
 • Predarea către operatorii specializați în colectarea și valorificarea cauciucurilor uzate;

Ce implică procesul de reciclare cauciucuri?

reciclare cauciucuri, Ce implică procesul de reciclare cauciucuri?

Sursa: Pixabay.com

Procesul de reciclare cauciucuri, ca parte a unui management eficient al deșeurilor generate, presupune următoarele etape:

 1. Colectarea cauciucurilor uzate – colectarea selectivă este prima etapă din procesul de valorificare a deșeurilor generate. Colectarea selectivă a anvelopelor poate fi efectuată direct de companii sau de firme autorizate, care pun la dispoziție suport documentaristic și suport tehnico-logistic menite să eficientizeze întreaga operațiune. Agenții economici au datoria de a sorta și depozita anvelopele uzate pe categorii: cauciucuri uzate destinate reutilizării și cauciucuri care nu mai pot fi reutilizate.
 2. Transportul cauciucurilor uzate – după predarea anvelopelor uzate către firmele autorizate în domeniul protecției mediului, transportul se efectuează în condiții optime, fiind asigurat cu mijloace auto autorizate și personalizat specializat, astfel încât acestea să nu afecteze mediul/ persoanele implicate.
 3. Procesarea cauciucurilor uzate – în vederea diminuării dimensiunii anvelopei și manipulării facile, anvelopele uzate vor trece printr-un proces de mărunțire, respectiv de tratare cu substanțe chimice pentru a crea pulbere fină sau granule de cauciuc. Procesarea poate fi realizată mecanic (o mașinărie specială macină anvelopele în bucăți) sau criogenic (anvelopele trec printr-un proces de înghețare cu azot lichid, fiind ulterior sparte și curățate de oțel). La sfârșitul acestei etape, se obține materia primă pentru utilizarea în industrii.
 4. Etapa de screening – include verificarea sârmei sau a altor contaminanți care pot afecta utilizarea ulterioară a cauciucului și sortarea anvelopelor reciclate după mărime/ alte caracteristici.
 5. Curățarea anvelopelor reciclate – are loc curățarea temeinică cu apă și substanțe de curățare în vederea ambalării produselor reciclate.
 6. Ambalarea și transportul – cauciucul derivat este ambalat și transportat operatorilor economici care utilizează cauciuc recuperat, pulbere, granule ca materie primă în activitatea desfășurată.

Concluzii

Beneficiile procesului de reciclare cauciucuri (crearea de produse noi, prevenirea răspândirii bolilor, crearea de locuri de muncă, etc) sunt esențiale în asigurarea sustenabilității planetei. Înțelegerea importanței activității de reciclare cauciucuri este principalul motiv pentru care se depun eforturi masive de diminuare și prevenire a efectelor negative generate de eliminarea lor necorespunzătoare. 

În cazul în care compania ta desfășoară activități care presupun generarea sau deținerea deșeurilor de anvelope sau a deșeurilor de cauciuc, Indeco Grup îți oferă o gamă variată de servicii privind protecția mediului (de la preluare și până la valorificare/ eliminare).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger