Colectare deseuri periculoase generate de industria petrolieră

Colectare deseuri periculoase generate de industria petrolieră

colectare deseuri periculoase, Colectare deseuri periculoase generate de industria petrolieră

Activitatea de colectare deseuri periculoase este prima masura pe care generatorii  trebuie să o efectueze in vederea asigurarii gestionării sigure a acestora. Mari generatori de deșeuri periculoase sunt companiile care activează în industria petrolieră

Deșeurile generate de aceste companii petroliere reprezintă o problemă de importanță globală, dat fiind faptul că ele constituie o sursă majoră de poluare, care afectează mediul și pune în pericol sănătatea populației. Mai mult decât atât, o generare incontrolabilă a deșeurilor de natură petrolieră conduce la o gestionare deficitară a acestora, producând efecte ireversibile mediului.

Având în vedere impactul pe care îl produc aceste deșeuri periculoase, companiile generatoare au o mare responsabilitate în ceea ce privește gestionarea lor.

Concret, aceste întreprinderi au obligația de a implementa un program de management integrat al deșeurilor, bine structurat, cu obiective și măsuri riguroase de aplicat, în acord cu legislația de mediu în vigoare. 

În plus, aceste companii trebuie să aibă în vedere operațiunile tehnologice pentru foraj și desfășurarea lor în condiții tehnice optime din punct de vedere mediu.

Ce tipuri de deșeuri periculoase generează companiile petroliere?

Printre principalele deșeuri periculoase rezultate din procesele tehnologice realizate de companiile petroliere menționăm:

 • Slamuri petroliere;
 • Catalizatori uzați;
 • Nămolurilor industriale cu conținut de substanțe periculoase; 
 • Reziduuri uleioase de la rafinarea petrolului;
 • Substanțe chimice uzate;
 • Gudroane acide de la rafinarea petrolului;
 • Deșeuri din demolări etc.

Însă, pentru a asigura o gestionare sigură și eficientă a deșeurilor petroliere este necesară o identificare și o etichetare corectă a acestora. În acest caz, se va efectua deosebirea dintre deșeuri extractive și cele ne-extractive. Această etapă este deosebit de importantă pentru a asigura o colectare deseuri periculoase corectă.

Din categoria deșeuri extractive se regăsesc: solul poluat, deșeurile generate în urma săpării (cunoscute sub denumirea de detritus), fluid de foraj rezidual. Din categoria deșeuri ne-extractive se pot menționa: deșeuri din materiale de construcții, deșeuri feroase, recipientele metalice cu reziduuri chimice etc.

În HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, este realizată o distincție clară a tipurilor de deșeuri rezultate în urma rafinării petrolului.

Ce aspecte sunt prioritare pentru companiile petroliere în cazul activității de colectare deseuri periculoase?

colectare deseuri periculoase, Colectare deseuri periculoase generate de industria petrolieră

Sursa: Freepik.com

În cazul activității de foraj, procesul de colectare deseuri periculoase este esențial pentru a asigura o gestionare eficientă a lor. 

În măsura în care nu este garantata o siguranta si o corectitudine a activitatii de colectare deseuri periculoase, consecințele care apar sunt dificil de soluționat. Ca urmare, legislația de mediu impune ca aceste deșeuri periculoase generate de activitățile de foraj să fie colectate corespunzător, în baza unui plan de gestionare rațional, cu măsuri de protecție bine elaborate.

Măsurile aplicate în cazul etapei de colectare deseuri periculoase sunt riguroase, ele respectând în totalitate normele de protecție a mediului. Concret, companiile trebuie să se asigure de:

 • Fixarea unor habe metalice închise etanș necesare pentru colectarea deșeurilor (fluid de foraj, detritus etc.);
 • Colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor de natură petrolieră în spații special amenajate;
 • Stocarea reziduurilor în rezervoare adecvate tipului de deșeu și în spații optime din punct de vedere tehnic;
 • Manipularea și folosirea substanțelor chimice și a fluidelor reziduale de către anumiți operatori specializați.

În esență, obligația companiei generatoare de deșeuri este să garanteze măsurile tehnice și organizatorice în ceea ce privește gestionarea lor, minimizând astfel riscul de poluare asupra mediului.

Indiferent că vorbim de deșeuri extractive sau ne-extractive, întreprinderile trebuie să predea cantitățile de reziduuri generate unor operatori autorizați în procesele de colectare, valorificare și/sau eliminare a lor. 

Unele dintre aceste deșeuri trebuie supuse unor procese specifice de tratare. Spre exemplu, slamurile petroliere și nămolurile care conțin substanțe periculoase trec prin anumite procese de tratare pe care doar operatorii autorizați pot să le efectueze, ei beneficiind de expertiză, tehnologii și echipamente speciale în acest sens.

Astfel, abordând un management corect al acestor deșeuri periculoase, companiile din industria petrolieră vor reuși să mențină riscurile de mediu, la un nivel cât mai redus.

Ce pot face firmele din industria petrolieră în privința prevenirii poluării?

colectare deseuri periculoase, Colectare deseuri periculoase generate de industria petrolieră

Sursa: Freepik.com

Categoric sunt foarte multe programe pe care le pot aplica companiile petroliere în vederea prevenirii poluării și sprijinirii protecției mediului. Practic, este în beneficiul firmelor să implementeze măsuri de prevenire, decât cele corective. Prin urmare, din perspectiva prevenirii poluării mediului, aceste firme pot aplica acțiuni precum:

 • Constatarea tuturor surselor de poluare și conceperea unui plan eficient de monitorizare a lor:
 • Asigurarea condițiilor tehnice de siguranță pentru o desfășurare optimă a lucrărilor de foraj;
 • Realizarea periodică a unor instructaje de protecția muncii și sesiuni de informare pe linie de deșeuri;
 • Obținerea tuturor echipamentelor necesare procesului de gestionare deșeuri (habe pentru colectarea apelor reziduale, habe pentru fluide de foraj etc.);
 • Depozitarea corectă a substanțelor chimice în spații tehnice speciale, ambalate și etichetate conform prevederilor legale.

 

De asemenea, pentru a dispune de un plan eficient de gestionare deșeuri, companiile petroliere pot cere sprijinul firmelor specializate în protecția mediului. 

În acest sens, un partener de încredere pentru firmele care activează în industria petrolieră este Indeco Grup. Compania oferă servicii de colectare deseuri periculoase și nepericuloase, furnizând totodată soluții eficiente în vederea rezolvării situațiilor de criză întâmpinate pe linie de deșeuri.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger