Cum se asigura colectarea deseurilor din construcţii şi demolări?

Cum se asigura colectarea deseurilor din construcţii şi demolări?

colectarea deseurilor, Cum se asigura colectarea deseurilor din construcţii şi demolări?

Colectarea deseurilor este primul pas pe care îl au de realizat operatorii care activează în construcții și demolări. Gestionarea corectă și sustenabilă a deșeurilor din acest sector este reglementată de cadrul legal într-o manieră riguroasă, fiind stabilite multiple obligații și responsabilități în acest sens.

Sectorul imobiliar a crescut rapid în ultimii ani, însă, pe fondul numărului mare de clădiri ridicate, au crescut și efectele negative generate mediului. Cum? Prin volumul ridicat de deșeuri periculoase și nepericuloase generate și a gestionării lor deficitare.

În categoria construcții și demolări se regăsesc numeroase tipuri de deșeuri, multe dintre ele fiind considerate periculoase. Însă, un aspect îngrijorător îl constă asocierea de deșeuri periculoase cu cele nepericuloase, în contextul unor activități de demolare, controlate deficitar. Din acest motiv, este nevoie de o delimitare în prealabil a acestora, pentru a asigura colectarea deseurilor.

colectarea deseurilor, Cum se asigura colectarea deseurilor din construcţii şi demolări?

Sursa: Pixabay.com

În vederea gestionării acestor tipuri de deșeuri este necesară implementarea unui management eficient, sustenabil și strategic structurat. Mai precis, trebuie acordată o atenție deosebită asupra:

  • Măsurilor de prevenire și minimizare a cantității de deșeuri generate;
  • Refolosirii deșeurilor;
  • Recuperării unor materiale cu ajutorul operațiunilor de reciclare;
  • Valorificării energetice a mai multor tipuri de deșeuri din construcții și demolări;
  • Eliminării finale a deșeurilor.

În măsura în care atenția este concentrată pe aceste aspecte, putem vorbi de un management aliniat cadrului legal, care să garanteze  o minimizare considerabilă a efectelor generate mediului.

Colectarea deseurilor din construcții și demolări – Ce aspecte trebuie avute în vedere în această etapă?

În primul rând, pentru a exista siguranța unei colectări corespunzătoare a deșeurilor trebuie să se țină cont de compoziția acestora și de tipul activităților în urma cărora sunt generate. Mai precis, este importantă natura lucrării – renovare, reparație, demolare etc.

Spre exemplu, din activitatea de renovare a unei clădiri vechi se poate genera o cantitate de deșeuri mai mare, comparativ cu activitatea de construire a unei clădiri noi. 

Însă, este esențial să se țină cont de natura deșeurilor, pentru a se asigura colectarea separată a lor.

În multe situații, deșeurile rezultate prezintă un conținut toxic (conțin diverși adezivi, metale grele, vopsea etc.). Astfel că, operatorii trebuie să delimiteze clar deșeurile, pentru a nu exista riscul de contaminare cu substanțe toxice a deșeurilor nepericuloase. 

Cu alte cuvinte, indiferent de activitatea realizată, deșeurile care prezintă un conținut periculos, trebuie identificate primele. În plus, indiferent că vorbim de demolări, construcții, recondiționări, procesele operaționale trebuie efectuate controlat, în baza unor proceduri riguroase, cu măsuri și practici sigure pentru mediu.

Colectarea deseurilor din construcții și demolări – prioritate în planul general de gestionare

colectarea deseurilor, Cum se asigura colectarea deseurilor din construcţii şi demolări?

Sursa: Freepik.com

În planul de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări trebuie să se regăsească date importante privind:

  • Volumul estimat al deșeurilor și natura acestora;
  • Condițiile tehnice create pentru colectarea separată a deșeurilor pe amplasament.

Un rol cheie în colectarea deseurilor din construcții și demolări o constă ierarhia acestora, în baza ei fiind creată o ordine a priorităților, fiind incluse toate măsurile necesare pentru a garanta o gestionare sustenabilă. În acest context, agenții economici pot consulta si OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, în vederea adoptarii unor decizii corecte, care sa conduca la rezultate pozitive.

În măsura în care se respectă aceste măsuri, se creează premisele unor procese corespunzătoare de colectare, valorificare și eliminare finală a deșeurilor. Mai mult decât atât, riscurile profesionale vor fi minimizate.

De aceea, se pune un accent deosebit pe creșterea nivelului de colectare selectivă a acestor tipuri de deșeuri. În baza acestui proces de colectare vor fi posibile:

  • Refolosirea deșeurilor ca materiale de construcție sau valorificarea lor energetică;
  • Eliminarea corespunzătoare a deșeurilor, asigurându-se un impact minim asupra mediului.

În plus, pentru o acuratețe și o atingere a tuturor obiectivelor propuse în planul de gestionare al deșeurilor din construcții și demolări, operatorii economici pot apela la o companie specializată în managementul deșeurilor.

Având suportul specialiștilor, ei vor putea asigura o îndeplinire a reglementărilor legale, beneficiind totodată de soluții eficiente pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă pe linie de deșeuri, în special pentru cele periculoase.

În plus, specialiștii vor veni cu măsuri de îmbunătățire a planului de gestionare deșeuri, având în prim-plan activitatea de prevenire. De cele mai multe ori, acțiunile stabilite în acest sens sunt limitate de absența unei infrastructuri și a unui management bine pus la punct. Însă, având sprijinul specialiștilor, pot fi aplicate măsuri eficiente de prevenire, adaptate activității desfășurate, care să asigure rezultate pozitive.

Concluzii

Colectarea deseurilor din construcții și demolări este un proces cheie din cadrul sistemului de management integrat al deseurilor. Dacă această etapă este realizată corespunzător, celelalte procese se vor putea derula corect și eficient, cu efecte minime asupra mediului.

În sprijinul operatorilor economici care generează astfel de deșeuri este Indeco Grup, care pune la dispoziție servicii integrate pentru managementul acestora. 

Apelând la Indeco Grup, firmele vor putea obține soluții sigure și eficiente la problemele de mediu cu care se confruntă, având și siguranța îndeplinirii tuturor obligațiilor legale privind gestionarea sustenabilă a deșeurilor.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger