Deseuri chimice: ce trebuie să șii?

Deseuri chimice: ce trebuie să șii?

deseuri chimice, Deseuri chimice: ce trebuie să șii?

Sursa: Unsplsh.com

Deși industria chimică este o ramură primordială pentru economia unei țări (mai ales că multe dintre sectoarele economice conexe depind de ea), reprezintă și unul dintre cei mai mari generatori de deseuri chimice. Cu toate acestea, provocarea majoră a industriei chimice românești este dependența de importurile de materii prime costisitoare pentru produsele realizate local, în ciuda potențialului valoros de resurse naturale pe care România îl prezintă. 

În plus, această industrie și domeniile conexe contribuie anual cu un volum enorm de deșeuri chimice care periclitează starea mediului și a sănătății umane. Din acest motiv, este recunoscută ca fiind un sector foarte poluant prin prisma asocierii cu eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor, poluare, boli și epuizarea resurselor naturale.

În acest context, autoritățile și companiile deopotrivă trebuie să se preocupe de modul în care categoria de deseuri chimice afectează mediul și oamenii, precum și de maniera în care se va realiza gestionarea deseurilor chimice. Câteva dintre măsurile de bază pentru soluționarea problemei de mediu generată de sectorul chimic se referă la prevenirea deșeurilor și valorificarea în vederea reintroducerii în fluxul de producție.

Însă pentru implementarea unui program eficient pentru gestionarea de deseuri chimice este necesară înțelegerea conceptelor de minimizare a volumului de deșeuri, de economie circulară, de ecologie industrială și multe alte aspecte de management al deșeurilor.

Deseuri chimice: ce sunt?

Sunt o categorie de deșeuri periculoase, care prezintă o amenințare la adresa sănătății oamenilor sau mediului înconjurător, mai ales în condițiile unei gestionări necorespunzătoare. Deșeurile de substanțe chimice pot proveni din mai multe tipuri de surse, de la laboratoare chimice și fabrici până la agricultură și eliminarea bateriilor de uz casnic sau a substanțelor casnice de curățare. Vorbim așadar de deșeuri în forme variate – solide, lichide, gazoase, nămoluri.

Printre principalele exemple de deseuri chimice, enumerăm:

 • Produse secundare de fabricație/ laborator;
 • Uleiuri uzate;
 • Solvenți uzați;
 • Sulf;
 • Mercur;
 • Azbest;
 • Deșeuri de pesticide expirate;
 • Obiecte contaminate chimic – seringi, aparate de ras, etc;
 • Pulberi chimice;
 • Butelii de gaz;
 • Substanțe provenite din deșeuri de echipamente electrice și electronice;
 • Tonere și cartușe de imprimantă uzate;
 • Adezivi uzați;
 • Coloranți, etc.

Cum este mediul afectat de deseuri de substanțe chimice?

deseuri chimice, Deseuri chimice: ce trebuie să șii?

Sursa: Freepik.com

În lipsa unui sistem de gestionare a deșeurilor de substanțe chimice, apare un dezechilibru la nivelul mai multor aspecte. Deșeurile de substanțe chimice pătrunse în apă, sol sau aer determină probleme dificile, durabile și costisitor de remediat. 

Contaminarea resurselor naturale diminuează capacitatea comunităților umane sau altor organisme de a obține elementele necesare pentru asigurarea supraviețuirii. În plus, deversarea deșeurilor de substanțe chimice favorizează apariția unor fenomene precum:

 • Eutrofizarea – apele contaminate prezintă un exces de nutrienți, care înfloresc algele, reduc nivelul de oxigen și implicit diminuează capacitatea apei de a susține viața acvatică.
 • Apa tulbure – la contactul cu apa, deșeurile de substanțe chimice formează sedimente plutitoare sau pelicule toxice care împiedică trecerea luminii solare (necesară pentru vegetația acvatică), precum și oxigenarea eficientă a faunei acvatice, provocând boli și chiar moartea diverselor specii.
 • Biomagnificare – deșeurile de substanțe chimice contaminează factorii de mediu, pătrund în organismele vii, care odată consumate chiar și de oameni creează în timp defecte genetice, boli, dureri de cap, greață și alte probleme medicale.

Cum poate fi asigurată gestionarea corespunzătoare de deseuri chimice?

Orice companie care desfășoară activități generatoare de deșeuri de substanțe chimice trebuie să implementeze un management care să vizeze: 

 • Eliminarea în condiții optime a deșeurilor chimice – din cauza proprietăților lor, deșeurile chimice trebuie eliminate doar prin proceduri de maximă siguranță. De aceea, este indicat să apelezi la serviciile unei firme autorizate în managementul deșeurilor și protecția mediului. Obligativitatea gestionării corecte a deșeurilor chimice este privită și din perspectiva siguranței forței de muncă și respectării reglementărilor impuse de ANPM.
 • Diminuarea consumului de substanțe chimice periculoase – se depun eforturi constant pentru a găsi alternativele chimice mai sigure și mai eco-friendly. În situația în care nu există alternative mai puțin periculoase pentru activitatea pe care o desfășori, asigură-te:
 1. că efectuezi o planificare exactă a cantității de materii prime necesare;
 2. că implementezi măsuri de colectare a deșeurilor de substanțe chimice;
 3. că le elimini corespunzător pe cele periculoase nereciclabile.
 • Managementul și controlul stocurilor – se iau în calcul limitele de inventar, condițiile de depozitare pentru a avea un consum eficient de resurse și o prevenire a generării de deșeuri chimice. În plus, antreprenorii pot opta un program de gestionare software a stocurilor de materii prime astfel încât să fie eliminat riscul de a comanda prea mult sau prea puțin din tipul de substanță chimică pentru activitatea desfășurată. De asemenea, permite un control mai mare asupra valabilității materiilor prime și o eficientizare a proceselor operaționale.
 • Prevenirea scurgerilor de deșeuri chimice și optimizarea fluxurilor tehnologice – ia în considerare dacă locul în care desfășori activitatea permite îndeplinirea obiectivului de reducere a volumului de deșeuri chimice. Există o distanțare corespunzătoare, care nu favorizează contaminarea? Apar obstacole care ar putea crește gradul de pericol? Programarea fluxurilor tehnologice are rolul de a asigura manipularea eficientă a substanțelor chimice și respectiv a deșeurilor chimice, diminuând riscul de scurgeri accidentale.
 • Reciclarea deșeurilor de substanțe chimice – valorificarea deșeurilor periculoase de substanțe chimice pot fi reciclate fie în cadrul unității economice (dacă dispune de echipamentele necesare), fie pot fi colectate și reciclate în afara unității economice, de către un terț.
 • Eliminarea deșeurilor chimice – cu toate că multe deșeuri de substanțe chimice pot fi recuperate și reintroduse eficient și sigur în procesul de producție, altele necesită un tratament de neutralizare și o eliminare adecvate. Tratarea deșeurilor de substanțe chimice se realizează în cadrul unităților autorizate în servicii integrate de protecție a mediului. În plus, avantajele acestor servicii constau în prevenirea acumulării de deșeuri de substanțe chimice în depozitele companiei, colectarea separată a deșeurilor și eliminarea riscului de contaminare încrucișată.

Concluzii

În demersul îndeplinirii obligațiilor de mediu și asigurării sustenabilității, companiile din industria chimică trebuie să gestioneze adecvat deșeurile de substanțe chimice generate de activitatea desfășurată. 

Managementul deșeurilor de substanțe chimice rămâne o etapă esențială în conservarea resurselor și totodată în reducerea costurilor de producție. În acest sens, unitățile economice din sectorul chimic au posibilitatea de a încheia contracte cu terți specializați în  servicii integrate de management al deșeurilor și protecție a mediului.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger