Gestionarea ineficienta a deseurilor – cauze, efecte și soluții

Gestionarea ineficienta a deseurilor – cauze, efecte și soluții

gestionarea ineficienta a deseurilor, Gestionarea ineficienta a deseurilor – cauze, efecte și soluții

Gestionarea ineficienta a deseurilor rămâne o problemă de actualitate, cu repercursiuni grave asupra mediului înconjurător. Anual, sunt generate cantități imense de deseuri, multe dintre acestea fiind gestionate deficitar și necorespunzător, acest lucru generând un impact mult mai mare la nivelul mediului. 

Cele mai multe cantități de deșeuri sunt generate în urma activităților industriale desfășurate. O gestionare necorespunzătoate a acestora, cu certitudine este un pericol real pentru mediul înconjurător, amenințând și sănătatea populației.

Care sunt cauzele care conduc la gestionarea ineficienta a deseurilor?

Cauzele majore care conduc la o gestionare ineficienta a deseurilor vizează:

 • Lipsa documentării asupra legislației de mediu în vigoare și luarea măsurilor necesare în acest sens;
 • Implementarea unui management al deșeurilor ineficient, care în timp determină riscuri de mediu și chiar profesionale pentru angajați.

Pe lângă aceste cauze, mai poate contribui și lipsa unui plan strategic privind gestionarea deșeurilor, în funcție de ierarhia acestora. În plus, o atenție sporită trebuie acordată și programului de prevenire și reducere deșeuri, acesta fiind o măsură obligatorie prevăzută în OUG 92/2021.

Există societăți economice care nu investesc în partea strategică pe linie de mediu, iar acțiunile demarate nu conduc la rezultate eficiente.

De asemenea, nivelul redus de conștientizare asupra impactului generat mediului poate reprezenta o altă cauză. 

Din păcate, sustenabilitatea a rămas un termen abstract pentru mulți agenți economici care desfășoară activități cu impact asupra mediului. Nu mulți sunt cei care au înțeles pe deplin că o asemenea direcție nu presupune doar integrarea unor strategii eficiente de colectare, valorificare și/sau eliminare. Este vorba de asemenea și de angajamentul asumat și implicarea activă în demersurile comunității de protejare a mediului înconjurător.

Care sunt principalele efecte determinate de gestionarea ineficienta a deseurilor?

gestionarea ineficienta a deseurilor, Gestionarea ineficienta a deseurilor – cauze, efecte și soluții

Sursa: Freepik.com

Orice activitate neconformă cu standardele de mediu în vigoare creează dezechilibre nu doar asupra mediului, ci și la nivel organizațional. Agentul economic poate întâmpina serioase probleme pe fondul unei gestionări ineficiente a deșeurilor. 

Printre cele mai importante efecte pe care le poate genera gestionarea ineficienta a deseurilor menționăm:

 • Sancțiuni ca urmare a nerespectării legislației de mediu–  nerespectarea cadrului legislativ atrage după sine aplicarea unor amenzi sau chiar decizia de încetare a activității derulate, în funcție de complexitatea problemelor întâmpinate.
 • Erori în realizarea proceselor operaționale – în măsura în care activitatea de gestionare este necorespunzătoare, acest lucru se răsfrânge și asupra proceselor operaționale. Practic, vor exista greșeli în execuția unor procese, ele determinând multiple erori și probleme la nivel organizațional.
 • Expunerea angajaților la riscuri profesionale – unul dintre obiectivele unei societăți economice este să asigure angajaților săi un mediu de lucru sigur și favorabil pentru obținerea productivității. Însă, în situația gestionării deficitare a deșeurilor (în special cele periculoase) pe amplasament, riscurile la care se pot expune angajații sunt destul de ridicate. O depozitare în condiții nefavorabile sau o manipulare necorespunzătoare a unor deșeuri periculoase creează un risc major de accidente, punând în pericol siguranța și sănătatea angajaților. În plus, în cazul activităților industriale, dacă angajaților nu li se asigură un echipament potrivit de lucru și nu sunt instruiți corect pentru a derula procesele operaționale vor apărea inevitabil incidente neplăcute.
 • Probleme de imagine – contribuția societăților economice la un viitor sigur trebuie să rezulte din consecințele activității lor. Dar, acest lucru este posibil doar dacă ele abordează o viziune sustenabilă și investesc în soluții care să le asigure o îmbunătățire a activității din punct de vedere mediu. În situația în care societățile economice nu își asumă obligațiile de mediu și nu se implică în demersurile pentru menținerea unui mediu fără poluare, imaginea lor în rândul clienților și a comunității va fi afectată.

La ce soluții pot apela agenții economici pentru a garanta o gestionare sigură și eficientă a deșeurilor?

gestionarea ineficienta a deseurilor, Gestionarea ineficienta a deseurilor – cauze, efecte și soluții

Sursa: Freepik.com

În vederea garantării unei gestionări sustenabile și eficiente a deșeurilor, entitățile economice trebuie să:

 • Efectueze un audit al deșeurilor, în vederea obținerii unei imagini asupra situației reale cu care se confruntă;
 • Studieze cu atenție legislația de mediu pentru a identifica toate obligațiile pe care le dețin în ceea ce privește managementul deșeurilor și nu numai;
 • Implementeze un management de mediu sigur și aliniat normelor naționale și europene de mediu;
 • Identifice soluțiile de mediu potrivite care să îmbunătățească activitatea de colectare a deșeurilor;
 • Apeleze la companii care oferă soluții integrate pentru managementul deșeurilor.

 Concluzii

Gestionarea ineficienta a deseurilor reprezintă fără îndoială o problemă cu care se confruntă mulți agenți economici, pe fondul absenței unui management integrat al deseurilor. Mai ales în cazul deșeurilor periculoase, societățile economice dețin o mare responsabilitate privind asigurarea unei gestionări eficiente a acestora.

Însă, un real sprijin pentru operatorii economici sunt companiile care oferă servicii integrate privind managementul deseurilor. În acest sens, Indeco Grup este partenerul de încredere pentru toate societățile care generează sau dețin deșeuri și urmăresc o gestionare a acestora într-un mod sigur, eficient și sustenabil.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger