Incinerarea deseurilor periculoase – În ce condiții trebuie realizată?

Incinerarea deseurilor periculoase – În ce condiții trebuie realizată?

incinerarea deseurilor periculoase, Incinerarea deseurilor periculoase – În ce condiții trebuie realizată?

Incinerarea deseurilor periculoase este o componenta cheie a sistemului de management integrat al deseurilor. 

Acest proces termic presupune eliminarea deseurilor periculoase si nepericuloase solide cu scopul de a minimiza riscurile de poluare. Folosirea incineratoarelor în asociere cu valorificarea energetică a deșeurilor favorizează diminuarea volumului de deseuri si redobandirea energiei continuta in acestea.

Din păcate, marile industrii generează cantități uriașe de deșeuri periculoase. Astfel de deșeuri ridică numeroase provocări din perspectiva incinerării lor, acestea fiind legate de tipul, forma și conținutul lor. 

Deșeurile periculoase care provin din industria extractivă, prelucrătoare, construcții și din multe alte sectoare sunt generate în cantități ridicate si în masura in care nu se asigură o gestionare sigură și sustenabilă a lor, efectele asupra mediului sunt devastatoare. 

Unul dintre aceste efecte îl constă generarea unor emisii de substanțe care poluează aerul, apa și solul, având totodată, repercusiuni la nivelul sănătății populației. În acest sens, legislația europeană de mediu a stabilit noi măsuri și standarde tehnice riguroase de utilizare a instalatiilor de incinerare și de coincinerare a deseurilor în vederea limitării acestor riscuri.

Incinerarea deseurilor periculoase – În ce condiții trebuie realizată?

Incinerarea deseurilor periculoase impune respectarea unor norme și măsuri tehnice stricte în privința instalațiilor utilizate.

Înainte de incinerarea deseurilor periculoase, operatorul trebuie să dețină o serie de informații legate de particularitățile acestora. În felul acesta se asigură că ele îndeplinesc condițiile pentru a fi acceptate într-o instalație de incinerare sau coincinerare. Concret, aceste informații vizează:

 • verificarea actelor care însoţesc deșeul (în plus, pot fi controlate și documentele care implică reglementãrile pentru transportul deșeurilor periculoase);
 • Conținutul lor chimic și datele privind nivelul de conformare cu cerințele procesului de incinerare;
 • Nivelul toxic al deșeurilor, substanțele care nu pot fi asociate și măsurile de prevenire necesar a fi aplicate de operator în acest proces.

Luând cunoștință de aceste informații se va putea asigura un proces corect și sustenabil de incinerare a deșeurilor periculoase.

Este important de menționat că multe dintre deșeurile generate de marile industrii pot fi supuse unui proces de coincinerare, în detrimentul celui de incinerare. De ce este de preferat această variantă și nu incinerarea deseurilor periculoase? Deoarece coincinerarea este o soluție mult mai sigură și sustenabilă, cu impact mult mai redus asupra mediului (mai ales pentru anumite tipuri de deșeuri periculoase).

Ce avantaje oferă coincinerarea deșeurilor?

incinerarea deseurilor periculoase, Incinerarea deseurilor periculoase – În ce condiții trebuie realizată?

Sursa: Freepik.com

Potrivit, Hotărârii nr.128/2002, coincinerarea deșeurilor reprezintă activitatea în care acestea sunt utilizate ca și combustibili alternativi, valorificându-se practic energia pe care o conțin ele.

Din momentul în care deșeurile și combustibilii alternativi rezultați de pe urma acestora prin diverse procese de tratare au fost declarate surse de energie, s-au deschis noi oportunități pentru unele operațiuni industriale, în special pentru:

 • Centralele electrice;
 • Fabricile de ciment.

Alegându-se ca proces coincinerarea, acest lucru a oferit multiple beneficii, printre cele mai importante fiind:

 • Valorificarea energetică a unor tipuri de deșeuri, care până atunci procesul convențional de incinerare nu o efectua;
 • Utilizarea mult mai responsabilă a resurselor disponibile (mai ales în cazul producerii de energie);
 • Minimizarea volumului de deșeuri depozitate, prin prisma faptului că acestea sunt preluate de societăți autorizate în managementul deșeurilor, indiferent că vorbim de deșeuri nepericuloase sau periculoase.

 

Prin această metodă, deșeurile periculoase rezultate dintr-un anumit sector, pot să ajungă în poziția de combustibil pentru o altă ramură de activitate. Din categoria acestor deșeuri periculoase care pot fi coincinerate menționăm:

 • Nămolurilor industriale;
 • Reziduuri uleioase de la rafinarea petrolului;
 • Anumite tipuri de deseuri din constructii si demolari;
 • Anvelope uzate;
 • Deșeuri din activități metalurgice etc.

 

Conform cadrului legal, instalația de coincinerare reprezintă orice echipament fix sau mobil, care urmărește:

 • Producerea de energie sau materii prime utilizându-se deșeurile ca și combustibil;
 • Tratarea termică a anumitor tipuri de deșeuri pentru a fi eliminate.
incinerarea deseurilor periculoase, Incinerarea deseurilor periculoase – În ce condiții trebuie realizată?

Sursa: Freepik.com

O astfel de instalație este reprezentată de cuptorul de ciment. Unele deșeuri periculoase pot să furnizeze o energie, care poate fi reintrodusă cu succes în producția de ciment și nu numai. Poate fi o variantă alternativă pentru fabricarea oțelului, producția de energie electrică și multe alte activități industriale de mare complexitate.

Însă, este esențial de menționat că proprietățile acestor combustibili alternativi folosiți în aceste procese trebuie bine definite și precizate. De ce? Pentru că deșeurile periculoase folosite în acest scop au capacitatea de a modifica concentrația unor componente în produsul final.

În privința coincinerării deșeurilor periculoase, este necesară o limitare cantitativă a conținutului toxic deținut de acestea. Limitele sunt fixate de către operatorul instalației de coincinerare.

În acest sens, este necesară identificarea valorilor limită de emisie în aer în vederea coincinerării deșeurilor periculoase.

De aceea, este esențial ca înainte de coincinerarea deseurilor periculoase să se ia în considerare toate aspectele legate de particularitățile acestor deșeuri și de condițiile tehnice care permit efectuarea acestui proces.

Concluzii

Este important să se înțeleagă că procesul de coincinerare oferă numeroase avantaje, fiind un proces mult mai prietenos pentru mediu, comparativ cu operațiunea clasică de incinerare.

Ținând cont de impactul pe care îl au deșeurile asupra mediului, dar și dificultățile cu care se confruntă companiile industriale din perspectivă economică, acestea sunt nevoite să se orienteze la o metodă avantajoasă din punct de vedere financiar, dar și sustenabilă de a recicla deșeurile. 

În acest caz, coincinerarea deșeurilor este soluția, aceasta asigurând un combustibil alternativ, reducând totodată amprenta de carbon asupra mediului.

 

De asemenea, un real sprijin pentru companii îl oferă firma Indeco Grup, care pune la dispoziția lor soluții integrate pentru managementul deseurilor, garantând o minimizare a impactului acestora asupra mediului și o aliniere a activității în acord cu legislația de mediu în vigoare.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger