LEGEA COMPOSTULUI: arderea frunzelor interzisă din 20.02.2021

Legea Compostului,arderea frunzelor,Gospodarii,fermierii,amenzi, LEGEA COMPOSTULUI: arderea frunzelor interzisă din 20.02.2021

Gospodarii şi fermierii vor trebui să implementeze de anul acesta sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile despre care am discutat în articolele anterioare. Vor putea face acest lucru respectând pașii din Legea Compostului – Legea 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, care intră în vigoare începand cu data de 20 februarie 2021.

Conform acestei legi, arderea frunzelor şi/sau a resturilor vegetale în gospodării este interzisă, devenind contravenție. Cei care vor încalca legea vor achita amenzi între 400 şi 800 lei (persoanele fizice), respectiv între 10.000 şi 20.000 lei (persoanele juridice). Aceste amenzi sunt aplicate de către comisarii Gărzii de Mediu.

Garda Națională de Mediu, prin comisariatele județene de mediu – controlează activitatea producătorilor de compost/digestat și ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea dispozițiilor prezentei legi.

Pentru evitarea amenzilor, atât persoanele fizice, cât şi cele juridice, trebuie să respecte legea, mai exact, să colecteze selectiv frunzele şi resturile vegetale, aşa cum este menționat în Legea Compostului.

Conform art. 1, alin.3 din Legea Compostului, <Începând cu data de 1 ianuarie 2021, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din ușă în ușă a biodeșeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei “plătește pentru cât arunci” și să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.>

Legea vine în ajutorul cetățenilor cu o anexă ce conține semnificația termenilor specifici utilizați în prezentul act normativ:

„a) compostare – proces de descompunere controlată a materialelor biodegradabile, predominant aerob care permite generarea de temperaturi adecvate dezvoltării bacteriilor termofile ca rezultat al producerii de căldură în procesul biologic;

b) compost – material solid, igienizat și stabilizat obținut printr-un tratament biologic aerob;

c) digestia anaerobă – proces de descompunere controlată a deșeurilor biodegradabile predominant anaerob;

d) instalație/stație de compostare – spațiu bine determinat, identificabil din punct de vedere teritorial, administrativ și juridic, organizat și dotat din punct de vedere tehnic în care sunt depozitate și tratate deșeurile biodegradabile prin operația și/sau tehnologia compostării;

e) tratarea biologică în cazul compostării – reciclarea în cazul în care compostul este utilizat pentru îmbogățirea terenurilor agricole sau pentru producerea de substraturi de cultură, conform Comisiei Europene CARTE VERDE privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană, 03.12.2008, COM (2008) 811;

f) tratarea mecanobiologică – tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec, utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

g) biodeșeuri – deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu ridicata, de la firme de catering și magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare;

h) deșeuri biodegradabile – deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, hârtia și cartonul;

i) digestat – material lichid sau semisolid igienizat și stabilizat printr-un tratament biologic anaerob;

j) deșeuri nepericuloase – deșeurile care nu prezintă una sau mai multe dintre proprietățile periculoase enumerate în prevederile Regulamentului (UE) 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

k) instalație de digestie anaerobă – instalație în care au loc procese de tratare în lipsa aerului (anaerob), care servesc la producerea biogazului din materie organică (biomasa);

l) cele mai bune tehnici disponibile, denumite BAT – stadiul de dezvoltare cel mai eficient și avansat înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referința pentru stabilirea valorilor-limită de emisie și a altor condiții de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile și impactul asupra mediului în întregul său;

m) document de referință BAT, denumit BREF – un document rezultat în urma schimbului de informații organizat de Comisia Europeană, elaborat pentru anumite activități, care descrie, în special, tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisiilor și consumului, tehnicile luate în considerare pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, precum și concluziile BAT și orice tehnici emergente, acordând o atenție specială criteriilor prevăzute în anexa 3 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările ulterioare.”

2 Comments

  1. Barbu Dan spune:

    Se consideră compostibil și ceea ce rezultă din stropirea cu Total o masa de iarba și buruieni uscate?

  2. Indeco Grup spune:

    Buna ziua! Da, iarba si buruienile uscate sunt tot compostabile, chiar daca sunt stropite cu diverse substante.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger