Ce înseamnă economia circulara?

Ce înseamnă economia circulara?

economie circulara,economia circulară,economia circulara, Ce înseamnă economia circulara?

Sursa: Freepik.com

Conceptul de economie circulara devine ubicuu, însă în prezent, economia este caracterizată de un model liniar, caracterizat de utilizarea intensivă a resurselor în vederea creării de produse, respectiv de eliminarea acestora sau a deșeurilor generate de acestea după ce-am terminat să le mai folosim. Cu alte cuvinte, modelul economic ia în calcul că resursele sunt infinite, iar planeta poate absorbi toate deșeurile pe care le generăm.

Cu toate acestea, abordarea liniară implică atât costuri financiare (deoarece solicită achiziții de noi resurse, sporind costurile operaționale), cât și daune morale (pe termen lung, conduce la deficit de resurse și energie, împiedicând obținerea sustenabilității). În plus, un lucru pierdut din vedere se referă la valorificarea deșeurilor, care sunt bogate în materiale valoroase.

Totuși, pe măsură ce interesul pentru economie circulara crește, în care companiile își readaptează modelul de business ținând cont de nevoile mediului, societatea se află mai aproape de atingerea obiectivelor de sustenabilitate (reducere a deșeurilor și a amprentei de carbon). Conceptul de economie circulara este unul dintre cele mai importante elemente care sprijină sustenabilitatea, adică facilitează creșterea economică, utilizând rațional resursele.

Ce este conceptul economie circulara?

economie circulara,economia circulară,economia circulara, Ce înseamnă economia circulara?

Sursa: Freepik.com

Economia circulară presupune un model de producție și consum, ce vizează recondiționarea și reciclarea materialelor și produselor existente, pentru a crește ciclul de viață. 

Ținând cont de faptul că scopul conceptului este cel de a minimiza volumul de deșeuri, conceptul de economie circulara poate fi asigurat dacă firmele vor colecta selectiv deșeurile pe care le generează pentru a le recicla și reutiliza în procesele operaționale. În acest fel, pot obține valoare suplimentară. 

Ce rol joacă conceptul de economie circulara?

economie circulara,economia circulară,economia circulara, Ce înseamnă economia circulara?

Sursa: Freepik.com

Deși nu este un concept nou, economia circulara a atras multă atenție atât la nivel de societate, cât și la nivel de companii, pe fondul schimbărilor climatice, volumului tot mai mare de deșeuri (periculoase și nepericuloase) și deficitului de resurse.

Situația actuală arată că foarte puține dintre resursele intrate în economia globală s-au reîntors în procesele operaționale, restul mergând pe traseul economiei liniare – eliminare și înlocuire cu materii și materiale noi. Astfel, economia circulara promite noi câștiguri, prin reimaginarea deșeurilor ca resursă. 

Printre modalitățile de recuperare a valorii, se numără reciclarea, coincinerarea sau compostarea. Există numeroase companii care au văzut beneficii reale în fabricarea produselor cu ajutorul deșeurilor valorificate.

Care sunt avantajele economiei circulare?

economie circulara,economia circulară,economia circulara, Ce înseamnă economia circulara?

Sursa: Freepik.com

Economia circulară este benefică deoarece:

 1. Diminuează nevoia de a utiliza resursele limitate – există pericole asociate utilizării excesive a resurselor limitate. Din acest motiv, economia circulară permite reutilizarea resurselor existente și recondiționarea produselor vechi, limitând astfel extragerea de noi resurse. În plus, reutilizarea facilitează și implementarea conceptului de zero waste, în vederea folosirii resurselor disponibile.
 2. Minimizează amprenta de carbon – din moment ce se focusează pe gestionarea durabilă a deșeurilor, economia circulara permite reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
 3. Creează beneficii pentru consumator – pe lângă avantajele legate de protecția mediului, economia circulară oferă consumatorului posibilitatea de a se bucura mai mult timp de produsele achiziționate. 
 4. Oferă noi oportunități pentru companii – acestea vor beneficia de o aprovizionare eficientă și sigură, prin prisma faptului că nu vor depinde de resurse limitate, care ar putea să afecteze desfășurarea optimă a operațiunilor. Vor fi create noi locuri de muncă, eficientizând astfel procesele operaționale. Se vor reduce costul materiilor și materialelor, determinând un cost mai mic pentru clienți, lucru care ar spori loialitatea față de brand.
 5. Creează imaginea de brand prietenos cu mediul – consumatorii caută companiile care funcționează pe filosofii similare cu ale lor și care susțin inițiativele ecologice. Adoptând un model de afaceri eco friendly, agenții economici își pot crea imaginea de brand verde și pot lărgi baza de clienți loiali.

Este modelul de economie circulara funcțional?

economie circulara,economia circulară,economia circulara, Ce înseamnă economia circulara?

Sursa: Freepik.com

Implementarea conceptului de economie circulara este complexă. Pentru ca un agent economic să refolosească deșeurile generate, sunt necesare: o comunicare eficientă, o infrastructură dedicată, o disponibilitate constantă a materialelor, cunoștințe de specialitate și o echipă de experți, care cunosc și legislația.

Totuși, există mulți operatori autorizați în servicii de protecția mediului care vor facilita implementarea măsurilor de economie circulară pentru business-ul tău. Conceptul presupune schimbări majore atât la nivelul  societății, cât și a companiilor. 

Dar, din fericire, se lucrează deja în diverse industrii la transformarea proceselor operaționale. De exemplu, industria cimentului contribuie semnificativ în gestionarea deșeurilor, utilizând responsabil deșeurile ca și combustibil alternativ, diminuând totodată emisiile de carbon. Prin urmare, pentru a obține materiile prime necesare proceselor tehnologice, industria de ciment va valorifica de la alte companii mai multe tipuri de deșeuri: deșeuri menajere, nămoluri, anvelope uzate, uleiuri uzate ș.a.

Care sunt factorii care influențează modelul de economie circulara?

economie circulara,economia circulară,economia circulara, Ce înseamnă economia circulara?

Sursa: Freepik.com

Realizarea unei economii circulare este un efort global al persoanelor fizice și juridice, precum și a autorităților. Prin urmare, implementarea măsurilor care vizează economia circulara poate fi împiedicată de o serie de bariere:

 1. Externe:

 • Politici și mesaje inconsecvente;
 • Lipsa semnalelor clare de prețuri;
 • Costurile inițiale ridicate;
 • Rentabilitatea scăzută a investițiilor;
 • Accesul limitat la capital;
 • Constrângerile lanțului de aprovizionare;
 • Tehnologiile disponibile și capacitatea infrastructurilor;
 • Lipsa cererii consumatorilor cu produsele conforme cu principiile economiei circulare, etc.

2. Interne:

 • Modelul de afaceri;
 • Cunoștințele și expertiza angajaților;
 • Prioritățile concurente;
 • Capacitatea de producție și resursele disponibile;
 • Cultura organizațională negativă, etc.

Concluzii

Cu alte cuvinte, economia circulara este un model de consum care se bazează pe refolosirea resurselor deja existente în economie, în loc de eliminarea lor. 

Dacă îți dorești să implementezi conceptul de economie circulara în modelul tău de business, îți recomandăm să apelezi la serviciile integrate de protecție a mediului oferite de Indeco Grup. Specialiștii noștri dispun de know-how și tehnologii de ultimă generație, menite să-ți alinieze afacerea la obiectivele de protecția mediului.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger