Coincinerarea deseurilor. Tot ce trebuie să știm.

Coincinerarea deseurilor. Tot ce trebuie să știm.

coincinerarea deseurilor,coincinerarea deseurilor fabricile ciment, Coincinerarea deseurilor. Tot ce trebuie să știm.

Sursa: Freeimages.com

Cimentul este unul dintre cele mai importante materiale de construcții din lume, producția și consumul de ciment fiind esențiale pentru domeniul construcțiilor și economie în general. Industria cimentului joacă un rol primordial în dezvoltarea durabilă a unei țări, dar este și un sector care consumă intensiv energie și materii prime, generând emisii care afectează calitatea mediului. În ultimii ani, industria cimentului a crescut într-un ritm alert ceea ce a dus la un consum și mai mare de resurse, coincinerarea deseurilor devenind imperativă.

Creșterea populației și dezvoltarea economică sporesc cererea de ciment și implicit generarea de deșeuri, la nivel global. Cu toate acestea, deșeurile sunt considerate o resursă ce poate fi valorificată (în vederea transformării în materie primă și/ sau energie) astfel încât să asigure economia circulară.

Situația industriei cimentului din perspectiva protecției mediului

coincinerarea deseurilor,coincinerarea deseurilor fabricile ciment, Coincinerarea deseurilor. Tot ce trebuie să știm.

Sursa: Freeimages.com

La momentul actual, industria cimentului contribuie semnificativ la tehnicile de management al deșeurilor, prin utilizarea responsabilă a acestora ca și combustibil alternativ, diminuând totodată amprenta de carbon asupra mediului înconjurător.

Gazele cu efect de seră, încălzirea globală, utilizarea eficientă a combustibililor fosili, deșeurile toxice și contaminarea mediului sunt printre preocupările ecologice generale, în timp ce costurile de producție, concurența și profitabilitatea reprezintă aspectele cărora afacerile acordă cea mai mare atenție. Provocarea majoră constă în găsirea unei căi de mijloc între protecția mediului și interesul economic.

Astfel, în situația în care nu există o modalitate mai bună din perspectivă financiară sau ecologică de a evita sau recicla deșeurile, companiile au la dispoziție coincinerarea deseurilor. Coincinerarea constă în recuperarea energiei și resurselor valoroase din deșeuri pentru a fi utilizate ca alternative la energia convențională și materiile prime tradiționale. 

Cum se fabrică cimentul?

coincinerarea deseurilor,coincinerarea deseurilor fabricile ciment, Coincinerarea deseurilor. Tot ce trebuie să știm.

Sursa: Freepik.com

Cimentul se produce începând cu etapa extracției calcarului și argilei. Aceste resurse, trec apoi printr-un proces de dezagregare, urmând a fi transportate în fabrică. În cadrul fabricii, se macină calcarul și argila împreună cu alte materii prime, amestecul fiind introdus apoi într-un cuptor rotativ, la 1.450 de grade Celsius. Această temperatură poate fi asigurată de o cantitate semnificativă (3000-5600 MJ) de combustibil fosili (cocs, petrol ș.a.). 

După o răcire bruscă, se obține clincherul. Prin zdrobirea clincherului, gipsului și a altor materiale, este obținut cimentul, care va fi stocat în silozuri și care se va livra în saci sau vrac.

Ce spune legislația despre coincinerarea deseurilor?

coincinerarea deseurilor,coincinerarea deseurilor fabricile ciment, Coincinerarea deseurilor. Tot ce trebuie să știm.

Sursa: Freeimages.com

Conform Hotărârii nr. 128 din 14 februarie 2002, coincinerarea deseurilor este acea activitate în care deșeurile, în loc să fie distruse, sunt folosite ca și combustibili alternativi. În acest fel, deșeurile provenite dintr-o industrie pot deveni un combustibil pentru un alt domeniu de activitate. 

Acest procedeu se realizează printr-o instalație de coincinerare, pe care legislația o definește ca fiind orice echipament fix sau mobil, ce are ca scop principal generarea de energie sau materii prime, folosind deșeuri ca și combustibil sau în care deșeurile sunt tratate termic pentru a fi eliminate. 

O astfel de instalație este cuptorul de ciment. Cuptoarele rotative de ciment fi de mai multe tipuri: cuptoare cu proces umed, cuptoare semiuscate, cuptoare uscate, cuptoare de preîncălzire și cuptoare de precalcinare.

Instalațiile al căror scop principal nu este generarea de energie sau producția de materii prime, ci tratarea termică a deșeurilor, poartă denumirea de instalație de incinerare. 

Resursele și energia extrasă din aceste deșeuri pot fi reintroduse în producția de ciment sau în alte procese industriale (producție de var, fabricarea oțelului, producția de energie electrică sau alte activități care implică utilizarea instalațiilor mari de ardere).

Ce avantaje prezintă coincinerarea deseurilor în cuptoarele  de ciment?

coincinerarea deseurilor,coincinerarea deseurilor fabricile ciment, Coincinerarea deseurilor. Tot ce trebuie să știm.

Sursa: Freepik.com

Coincinerarea deseurilor fabricile ciment furnizează următoarele beneficii pentru industria cimentului, dar și pentru autoritățile responsabile de protecția mediului:

 • Diminuarea consumului de combustibili fosili și de materii prime, coincinerarea deseurilor fiind recunoscută de Directiva Europeană drept o soluție rentabilă;
 • Realizarea unei producții eco-eficiente, asigurând economia care se bazează pe conceptul Zero-Waste. În acest fel, se reduc și emisiile asociate producție de ciment;
 • Eliminarea nevoii de a investi în incineratoare speciale deoarece recuperarea materialelor din deșeuri se realizează printr-o instalație existentă;
 • Eliminarea nevoii de a investi într-un depozit securizat, întrucât deșeurile ce urmează a fi coincinerate pot fi preluate de la operatorii economici specializați în colectarea deșeurilor;
 • Asigurarea avantajului competitiv prin crearea imaginii de brand prietenos cu mediul, etc.

Ce deșeuri sunt potrivite pentru coincinerarea deseurilor în cuptoarele de ciment?

coincinerarea deseurilor,coincinerarea deseurilor fabricile ciment, Coincinerarea deseurilor. Tot ce trebuie să știm.

Sursa: Freeimages.com

Din moment ce tratarea este un proces scump și dificil, coincinerarea deseurilor devine soluția pentru reciclarea deseurilor și obținerea combustibililor alternativi, îndeplinind totodată cerințele de mediu și de economie circulară.

Ținând cont că fluxul de producție este complex și costisitor, este necesar să se acorde atenție posibilităților de a reduce nevoia de resurse naturale prin introducerea de materii prime obținute din coincinerarea deseurilor. Acestea trebuie să îndeplinească aceleași cerințe pe care le respectă materiile prime convenționale. Apoi, deșeurile generate de producția de ciment și produsele secundare caracterizate de un conținut important de minerale (calciu, siliciu sau aluminiu), respectiv energetic se introduc în cuptoare pentru recuperarea materialelor necesare producției.

În acest demers, industria de ciment valorifică mai multe tipuri de deșeuri pentru a obține materiile prime necesare proceselor tehnologice:

Ce deșeuri sunt inadecvate pentru coincinerarea deseurilor în cuptoarele de ciment?

coincinerarea deseurilor,coincinerarea deseurilor fabricile ciment, Coincinerarea deseurilor. Tot ce trebuie să știm.

Sursa: Freeimages.com

Cu toate acestea, există și o serie de deșeuri care nu sunt indicate pentru coincinerarea deseurilor efectuată de industria de ciment, printre care enumerăm:

 • Doze metalice;
 • Sticlă;
 • Ceramică;
 • DEEE;
 • Deșeuri radioactive și nucleare;
 • Deșeuri chimice;
 • Deșeuri medicale, etc.

Companiile care activează în industria cimentului au la dispoziție soluții pentru a implementa conceptul de economie circulară trecând de la producția bazată pe combustibili fosili și resurse naturale la fluxuri tehnologice care utilizează combustibili alternativi și materii prime recuperate. Indeco Grup este un partener de încredere pentru astfel de companii, pentru că oferă servicii integrate de protecție a mediului (de la colectarea selectivă, transport și până la pregătirea deseurilor pentru coincinerare deseurilor fabricile ciment) la cele mai înalte standarde. Specialiștii noștri te vor ajuta să obții cele mai bune performanțe de mediu, în timp ce impactul asupra acestuia va fi redus semnificativ.

 

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger