Gestionarea deseurilor de tip ape uleioase și nămoluri de la separatoarele de hidrocarburi

Gestionarea deseurilor de tip ape uleioase și nămoluri de la separatoarele de hidrocarburi

gestionarea deseurilor, Gestionarea deseurilor de tip ape uleioase și nămoluri de la separatoarele de hidrocarburi

Sursa: Pixabay.com

Deșeurile periculoase rămân o îngrijorare pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor pe fondul creșterii semnificative de la an la an și a lipsei unui sistem adecvat pentru gestionarea deseurilor. O altă categorie de deșeuri periculoase sunt cele de tip ape uleioase și nămoluri provenite de la separatoarele de hidrocarburi.

Deoarece produsele petroliere sunt utilizate frecvent ca sursă de energie și materii prime în diverse industrii și generează prejudicii grave asupra mediului, gestionarea deseurilor de acest gen într-un mod eficient devine o prioritate în demersul de protejare a mediului. În caz contrar, operatorii economici care utilizează separatoare de hidrocarburi în activitatea desfășurată pot genera o serie de efecte negative asupra mai multor elemente (resurse naturale, sănătate publică, etc).

Ce sunt separatoarele de hidrocarburi?

Separatoarele de hidrocarburi sunt rezervoare specializate, care au rolul de a îndepărta uleiurile minerale sau alte impurități poluante de origine petrolieră, din apele uzate, astfel încât să se prevină contaminarea mediului înconjurător. Acestea sunt echipate cu decantoare pentru eliminarea deșeurilor solide (nămol, pietriș, etc). Pe lângă acest aspect, pentru prevenirea pătrunderii benzinei sau benzenului în apă și eliminarea riscului de explozie, separatoarele din benzinării, parcări și spălătorii auto, trebuie dotate cu filtru separator de uleiuri și carburanți.

Unde sunt utilizate separatoarele de hidrocarburi?

gestionarea deseurilor, Gestionarea deseurilor de tip ape uleioase și nămoluri de la separatoarele de hidrocarburi

Sursa: Pixabay.com

Separatoarele de hidrocarburi reprezinta un sistem implementat obligatoriu pentru filtrarea și valorificarea deșeurilor periculoase din apele uzate generate de operatori economici precum:

 • Spălătorii auto;
 • Parcări auto;
 • Vulcanizări;
 • Aeroporturi;
 • Depozite de petrol;
 • Service-uri auto;
 • Stații de alimentare cu combustibili;
 • Unități industriale, în care este necesară tratarea apelor contaminate cu hidrocarburi.

Cu toate acestea, separatoarele de hidrocarburi nu se adresează purificării apelor reziduale, care sunt contaminate cu uleiuri emulsionate, uleiuri și grăsimi animale sau vegetale, respectiv cu materii fecale.

Când sunt necesare separatoarele de hidrocarburi?

Pentru a îndeplini conformitatea la legislația europeană și națională, operatorii economici care trebuie să implementeze un sistem de separatoare de hidrocarburi sunt:

 • Unitățile care a căror activitate generează ape uzate și contaminate de uleiuri;
 • Societățile care deversează ape uzate în canale publice;
 • Firmele care doresc obținerea autorizației de la ANPM și/ sau Apele Române.

Tipul și numărul exact de separatoare de hidrocarburi ține cont de tipul de ape uleioase și alte deșeuri generate, precum și de cerințele legale locale.

În caz contrar, afacerea este neconformă și, în consecință, antreprenorul ar putea fi expus riscului de a plăti amenzi ridicate sau chiar de a-i fi suspendată autorizația de funcționare.

Cum funcționează separatoarele de hidrocarburi?

Aceste echipamente funcționează pe baza diferenței de greutate specifice dintre apă, hidrocarburi și reziduuri solide. 

Apa uzată trece prin racordul de intrare, fluxul fiind domolit de un spărgător de jet. Pe baza principiului diferenței de greutate, nămolul și alte elemente solide se izolează în decantorul din partea inferioară a separatorului. 

Apa contaminată ajunge în secțiunea de îndepărtare a hidrocarburilor. În cadrul acestui compartiment, hidrocarburile se ridică la suprafața apei. Un filtru special permite desprinderea particulelor extrem de fine de hidrocarburi din apa uzată. 

Se elimină apa curată printr-un dispozitiv special.

De ce este importantă gestionarea deseurilor de tip ape uleioase și nămoluri de la separatoarele de hidrocarburi?

gestionarea deseurilor, Gestionarea deseurilor de tip ape uleioase și nămoluri de la separatoarele de hidrocarburi

Sursa: Unsplash.com

Agenții economici care generează astfel de deșeuri sunt obligați prin lege să implementeze procedurile necesare pentru prevenirea sau diminuarea efectelor adverse asupra sănătății umane și a mediului înconjurător. 

Din cauza caracteristicilor lor, apele uleioase și nămolurile de la separatoarele de hidrocarburi trebuie gestionate în parametri optimi de la punctul de producere și colectare până la eliminare, respectiv valorificare astfel încât să nu provoace prejudicii asupra celor implicați. În acest demers, operatorii economici care generează aceste deșeuri au obligația de a efectua o evidență a tipurilor de deșeuri generate și de a implementa câteva măsuri de management rațional.

Cum este mediul contaminat de apele uleioase și nămolurile de la separatoarele de hidrocarburi?

În lipsa unui program corespunzător pentru gestionarea deseurilor, eliminarea deșeurilor provenite de la separatoarele de hidrocarburi pot contamina:

 • Apele – deversarea apelor uzate în apele subterane sau de suprafață contaminează rapid ecosistemele acvatice, generând efecte negative pe termen lung. Se creează pelicule de ulei ce acoperă și amenință supraviețuirea organismelor acvatice sau a speciilor de păsări și animale care staționează în perimetrul acestei zone.
 • Solul – pătrunderea apelor contaminate în sol pot influența negativ proprietățile solului. Caracteristicile hidrocarburilor diminuează capacitatea de aerare și infiltrare a apei în sol. În consecință, plantele și organismele din sol nu mai pot obține apa și oxigenul de care au nevoie pentru supraviețuire. De asemenea, productivitatea agricolă a terenurilor este limitată considerabil.

Cum se poate asigura gestionarea deseurilor de tip ape uleioase și nămoluri de la separatoarele de hidrocarburi?

Legislația prevede obligativitatea operatorilor economici care generează astfel de deșeuri de a opta pentru serviciile unei firme autorizate în colectarea și gestionarea deseurilor periculoase. În acest fel, companiile au posibilitatea să se focuseze pe desfășurarea obiectului de activitate, în timp ce se bucură de următoarele avantaje:

 • Beneficiază de servicii de consultanță adaptate obiectului de activitate astfel încât să se alinieze eficient la legislație;
 • Își vor îndeplini obiectivele de mediu (diminuarea gradului de poluare, reciclarea deșeurilor periculoase, etc)
 • Contribuie la creșterea calității vieții;
 • Își construiesc imaginea de brand prietenos cu mediul;
 • Își reduc costurile operaționale, prin valorificarea deșeurilor periculoase.

Concluzii

În activitățile industriale sau mecanice, contaminarea apei cu hidrocarburi este un fenomen comun. Cu toate că unele cazuri sunt inevitabile (cum ar fi curățarea podelei garajului sau spălarea motorului), alte situații pot fi prevenite (de exemplu, contaminarea factorilor de mediu cu apele uzate). 

Deșeurile provenite din separatoarele de hidrocarburi care nu sunt gestionate corespunzător pot provoca consecințe grave asupra mediului și sănătății umane, motiv pentru care legislația în vigoare prevede obligația firmelor de a ține o evidență clară asupra tipului și volumului de deșeuri generate. În acest sens, conservarea resurselor prin colectarea și valorificarea apelor și uleiurilor uzate este o practică esențială care diminuează costurile operaționale, îndeplinește alinierea la legislație și asigură sustenabilitatea planetei. 

Prin urmare, companiile care generează ape uleioase și nămoluri de la separatoarele de hidrocarburi pot apela la operatori autorizați în servicii integrate de management al deșeurilor și protecție a mediului pentru a preveni/ diminua volumul de deșeuri generat, precum și pentru a le valorifica sau elimina în condiții optime. 

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger