Ce implică procesul de colectare deseuri periculoase din industria auto?

Ce implică procesul de colectare deseuri periculoase din industria auto?

deseuri periculoase, Ce implică procesul de colectare deseuri periculoase din industria auto?

Sursa: Unsplash.com

Industria auto este unul dintre cele mai importante mecanisme ale economiei globale, dar și unul dintre cei mai mari generatori de deseuri periculoase. Totuși, producția de autovehicule și prestarea de servicii de mentenanță a acestora implică un volum mare de deșeuri. De aceea, multe companii din acest domeniu optează pentru reciclare în vederea prevenirii blocajelor din aprovizionarea de materii prime și diminuării impactului generat de aceste deșeuri asupra mediului.

Lipsa unui management corespunzător privind deșeurile periculoase conduce la dezechilibre economice și biologice, care diminuează calitatea vieții. De aceea, pentru combaterea poluării generate de deșeurile din industria auto, autoritățile și agențiile de protecție a mediului atrag atenția asupra importanței unei politici de mediu, care vizează în primul rând acțiuni de colectare selectivă

Gestionarea deșeurilor din industria auto implică reciclarea și reintroducerea unor deșeuri (metal, uleiuri, solvenți, bateriile, plasticul și sticla). Reciclarea acestor materiale ajută operatorii economici să abordeze preocupările de mediu și să soluționeze problema epuizării resurselor.

Ce tipuri de deșeuri generează industria auto?

deseuri periculoase, Ce implică procesul de colectare deseuri periculoase din industria auto?

Sursa: Pixabay.com

Principalele tipuri deșeuri generate de industria de producție și de mentenanță de automobile includ: 

 • Uleiuri uzate; 
 • Substanțe de curățare;
 • Sisteme de curățare cu apă și solvenți; 
 • Vopsele; 
 • Fier vechi;
 • Anvelope uzate;
 • Materiale plastice, etc.

De ce este important managementul deseurilor periculoase din industria auto?

deseuri periculoase, Ce implică procesul de colectare deseuri periculoase din industria auto?

Sursa: Pexels.com

Cu toate că lista cuprinde și mai multe tipuri de deseuri periculoase, eliminarea lor necorespunzătoare provoacă amenințări la adresa oamenilor și a mediului înconjurător.

În plus, depozitarea în containere inadecvate este la fel de periculoasă. În timp, acestea sunt supuse unor procese de descompunere, care facilitează pătrunderea substanțelor chimice în sol și apă, afectând fauna și flora. De asemenea, reziduurile provenite din bateriile auto pot provoca incendii, eliberând substanțe toxice în aer.

Pe lângă aceste aspecte, o gestionare nepotrivită a acestor deșeuri poate determina riscuri asupra angajaților care intră în contact cu ele. Având un conținut ridicat de substanțe cancerigene, deșeurile periculoase din industria auto pot determina cancer, probleme la nivelul sistemului respiratoriu sau pot conduce la mutații genetice pe termen lung.

În acest sens, orice business din industria auto care deține sau generează deseuri periculoase are responsabilitatea de a implementa măsurile legale pentru a gestiona aceste deșeuri astfel încât să nu aducă vreun prejudiciu.

Ce trebuie să știi despre procesul de colectare deseuri periculoase auto?

deseuri periculoase, Ce implică procesul de colectare deseuri periculoase din industria auto?

Sursa: Pixabay.com

Colectare uleiuri uzate (uleiuri de motor și hidraulice uzate)

Aceste deșeuri sunt insolubile și pot fi caracterizate de un conținut ridicat de substanțe toxice și metale grele. În vederea reciclării, operatorii economici din industria auto trebuie să:

 • încheie contracte cu firme specializate în reciclarea de uleiuri uzate;
 • asigure containere speciale și să le păstreze în stare bună;
 • eticheteze toate containerele și rezervoarele în care vor fi colectate uleiurile uzate;
 • colecteze și să păstreze uleiurile uzate în zone special amenajate;
 • să nu amestece uleiul uzat cu alte tipuri de deșeuri.

Colectare solvenți sau agenți de curățare a pieselor auto 

Solvenții sau agenții de curățare au menirea de a dizolva o substanță sau un material fie în procesul de curățare sau degresare, fie în vopsire. Tratarea și eliminarea acestor substanțe sunt activități complexe, motiv pentru care generatorii de astfel de deșeuri trec la curățare pe bază de apă sau apelează la firme specializate pentru a recicla eficient din perspectiva timpului și resurselor. 

Este important de reținut că în vederea reciclării, colectarea acestor deșeuri trebuie realizată în containere speciale astfel încât să se prevină amestecul cu alte tipuri de deșeuri.

Colectare vopsele 

În primă fază, se identifică dacă vopselele uzate sunt pe bază de ulei sau pe bază de apă. Este necesar să se cunoască faptul că substanțele chimice din vopsele sunt toxice și pot contamina mediul sau crea probleme de sănătate. De asemenea, unele tipuri de vopsele pot fi inflamabile sau reactive. 

Din moment ce sunt considerate deseuri periculoase, vopselele trebuie colectate în containere de plastic sau metal, rezistente și etanșe. Totodată, acestea pot fi eliminate apelând la o firmă specializată în eliminarea deșeurilor periculoase.

Colectare plăcuțe de frână 

Plăcuțele de frână pot să fie caracterizate de un conținut ridicat de azbest. În acest sens, ele trebuie colectate astfel încât să se prevină riscul de contaminare. 

Se identifică nevoia de a trece plăcuțele de frână uzate printr-un proces de ambalare, etichetare și sigilare și depozitare în spații speciale. În cele din urmă, eliminarea se realizează cu ajutorul firmelor autorizate în acest sens.

Colectare baterii auto uzate 

Fiind fabricate din numeroase materiale periculoase (acid, nichel, plumb), bateriile uzate pot contamina considerabil mediul înconjurător, în condițiile unei gestionări inadecvate. De aceea, este necesar ca generatorii de astfel de deșeuri să le colecteze și să le depoziteze în unități special amenajate înainte ca acestea să ajungă la un centru de reciclare specializat.

Colectare antigel

Caracterizat de un nivel ridicat de toxicitate, antigelul are capacitatea de a polua apa, generând amenințări atât la nivelul sănătății umane, cât și la cel al faunei. Din acest motiv, el nu trebuie eliminat pe pământ, în canalizare sau în apă. 

Efectuată cu măsuri potrivite de protecție (ochelari de protecție, măști și mănuși), colectarea antigelului se realizează într-un recipient de plastic sigilat, care urmează a fi transportat către o firmă autorizată de reciclare.

Colectare anvelope uzate 

Deoarece volumul de anvelope uzate este din ce în ce mai mare, iar materialele din care acestea sunt fabricate sunt extrem de rezistente, colectarea și eliminarea acestor deșeuri este deosebit de critică. În plus, pneurile uzate prezintă un risc major asupra mediului din cauza posibilității de poluare cu substanțe toxice sau pericolului de incendiu.

Colectare fier vechi 

Pe termen lung, eliminarea deșeurilor din metal în spații neamenajate conduce la pătrunderea substanțelor chimice periculoase în sol și apă. Cele mai multe tipuri de metale pot fi reciclate, de aceea generatorii de deseuri periculoase din industria auto le pot colecta și preda către firme autorizate în servicii de management al deșeurilor. 

Totuși, aceștia trebuie să asigure că metalele nu conțin lichide sau nu se află în contact cu alte deșeuri.

Concluzii

Orice producător auto sau operator economic care are ca obiect de activitate mentenanța autovehiculelor are obligația de a asigura un sistem eficient de management a deșeurilor generate (indiferent de natura lor) conform legislație în vigoare. În acest sens, acțiunea de colectare deseuri periculoase este un pas primordial. 

Dacă business-ul tău este generator de deșeuri auto, apelează la soluțiile integrate furnizate de Indeco Grup pentru managementul deșeurilor în vederea valorificării și reutilizării lor. Cu o acoperire teritorială extinsă, echipa noastră pune la dispoziție echipamentele și expertiza necesare pentru ca firma ta să se alinieze legislației în timp ce impactul asupra mediului este redus semnificativ.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger