Soluții pentru îmbunătățirea operațiunii de colectare deseuri

Soluții pentru îmbunătățirea operațiunii de colectare deseuri

colectare deseuri, Soluții pentru îmbunătățirea operațiunii de colectare deseuri

Procesul de colectare deseuri este un pas cheie în managementul integrat al deșeurilor, în baza lui fiind asigurată menținerea unui mediu sănătos pentru generațiile viitoare.

Problemele pe care le întâmpină România pe linie de deșeuri au efecte majore asupra societății, ele reprezentând reale pericole la adresa sănătății populației. Din păcate, cantități ridicate de deșeuri periculoase și nepericuloase sunt gestionate într-un mod deficitar, acest lucru atrăgând numeroase efecte negative asupra mediului. 

Sunt mulți agenți economici care generează cantități ridicate de deșeuri, dar care nu se implică responsabil în gestionarea lor. Concret, ei nu iau în considerare opțiunea reciclării lor sau pe cea a recuperării de energie și nu asigură un proces eficient și sustenabil al deșeurilor. Ce înseamnă acest lucru? Ei bine, pe fondul acestui management deficitar, societățile economice se confruntă cu riscuri majore, atât pe linie de mediu, cât și pe cel social și financiar. 

Având în vedere această situație, cadrul legal a devenit tot mai strict, agenții economici care generează și dețin deșeuri având numeroase responsabilități și obligații legale de îndeplinit. Toate măsurile impuse de cadrul legal urmăresc un singur obiectiv, și anume implementarea unui sistem sigur și durabil privind gestionarea deșeurilor. Atingând acest obiectiv, se vor crea numeroase oportunități de valorificare a acestora, efectele asupra mediului fiind minime.

La ce soluții pot apela agenții economici pentru îmbunătățirea operațiunii de colectare deseuri?

Procesul de gestionare deșeuri trebuie să aibă la bază un plan strategic bine pus la punct, aliniat documentelor de reglementare a activității, din punct de vedere mediu. Spre exemplu, agenții economici care își desfășoară activitatea în baza unei autorizații de mediu, ei au de aplicat numeroase măsuri și acțiuni clare pe linie de deșeuri. 

Concret, pentru îmbunătățirea managementului deșeurilor, agenții economici pot:

Aborda practici sigure și durabile în ceea ce privește consumul de resurse

Incontestabil, generarea excesivă și incontrolabilă a deșeurilor determină un impact major asupra mediului. Prin urmare, firmele trebuie să aplice măsuri eficiente pentru a reduce cantitatea de deșeuri generată. În acest context, abordarea unor practici mai sigure și sustenabile în ceea ce privește utilizarea resurselor disponibile creează premisele obținerii unui volum mai mic de deșeuri.

De asemenea, valorificarea energetică a anumitor tipuri de deșeuri poate crea un avantaj major pentru companii. Pentru cele care activează în sectorul industrial, folosirea unor combustibili alternativi este o practică mult mai sustenabilă, care oferă beneficii incontestabile (spre exemplu, reducerea amprentei de carbon, creșterea credibilității companiei în rândul partenerilor și clienților etc.).

Efectua instructaje în ceea ce privește operarea eficientă și adecvată a activității de colectare deseuri

colectare deseuri, Soluții pentru îmbunătățirea operațiunii de colectare deseuri

Sursa: Freepik.com

Este esențial ca personalul care se ocupă cu activitățile de colectare și depozitare temporară a deșeurilor să urmeze proceduri clare, garantând efectuarea operațiunilor în cele mai sigure condiții. Activitățile trebuie organizate și monitorizate riguros, în special în punctele de colectare. 

O atenție deosebită trebuie acordată încadrării corecte a deșeurilor. Doar în acest mod se poate realiza o colectare corectă și în acord cu legislația. Încadrarea lor trebuie efectuată în baza prevederilor din HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Instructajul privind colectarea selectivă a deșeurilor contribuie la educarea și conștientizarea angajaților cu privire la importanța separării deșeurilor și la valorificarea acestora, în mod responsabil. Astfel, se poate asigura o diminuare a cantității de deșeuri valorificate și o creștere a gradului de reciclare.

Realizarea unui instructaj periodic este esențial pentru buna desfășurare a activității de colectare deseuri.

Colabora cu o firmă care oferă soluții integrate managementul deșeurilor

colectare deseuri, Soluții pentru îmbunătățirea operațiunii de colectare deseuri

Colaborarea cu o firma de colectare deseuri oferă numeroase avantaje pentru firmele generatoare de deseuri.  Printre aceste avantaje menționăm:

  • Garantează gestionarea eficientă a deșeurilor, precum si valorificarea acestora in mod responsabil, reducand astfel impactul negativ asupra mediului. 
  • Oferă firmei generatoare acces la tehnologii moderne și la un personal calificat, care poate gestiona deșeurile în mod eficient și sigur. 
  • Contribuie la reducerea costurilor de gestionare a deșeurilor, prin utilizarea unor metode mai eficiente și prin valorificarea acestora în mod rentabil. 

Concret, apelând la serviciile unei astfel de companii, agenții economici își pot îmbunătăți considerabil sistemul de management abordat pe linie de deșeuri, reușind totodată și o eficientizare a operațiunilor interne desfășurate. Practic, asigurând un proces corespunzător de colectare deseuri, vor fi soluționate problemele care îngreunau procesele interne, întregul flux al operațiunilor fiind optimizat.

Concluzii

Adoptarea unui comportament responsabil pe linie de deșeuri este o prioritate pentru orice companie generatoare, fiind totodată și o premisă cheie pentru crearea unei economii durabile.

Ținând cont de nivelul de complexitate pe care îl impune gestionarea deșeurilor, cea mai bună soluție este apelarea la companii care oferă servicii integrate privind managementul deșeurilor.

În acest sens, Indeco Grup este partenerul de încredere pentru toate firmele care generează sau dețin deșeuri și urmăresc o gestionare a acestora într-un mod sigur, eficient și sustenabil.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger