Tratarea si eliminarea deseurilor – ce trebuie să știi

Tratarea si eliminarea deseurilor – ce trebuie să știi

eliminarea deseurilor, Tratarea si eliminarea deseurilor – ce trebuie să știi

Tratarea si eliminarea deseurilor sunt activități cheie din programul de management integrat al acestora. În mod cert, nu întotdeauna generarea deșeurilor poate fi împiedicată. Mai mult decât atât, deșeurile rezultate nu pot fi supuse mereu operațiunii de reciclare și valorificare, fapt pentru care sunt se impun activitățile de tratare și eliminare deșeuri.

Însă, tratarea si eliminarea deseurilor sunt două operațiuni complexe, reglementate riguros de cadrul legal. Abordarea responsabilă a proceselor de tratare si eliminare deșeuri presupune o atenție specială acordată impactului acestor activități asupra mediului și sănătății publice. În acest sens, este important sa se respecte standardele și regulile în vigoare, ele fiind cele care precizează modalitățile sigure de tratare și eliminare deșeuri.

Tratarea si eliminarea deseurilor – procese cheie ale managementului integrat al deșeurilor

eliminarea deseurilor, Tratarea si eliminarea deseurilor – ce trebuie să știi

Sursa: Freepik.com

În trecut, multe activități de tratare și eliminare deșeuri se desfășurau la sursă, mai precis în cadrul organizațiilor. Ele dețineau propriile instalații de tratare fizico-chimice și sisteme de incinerare, însă, în contextul evoluției tehnologice, acestea au devenit ineficiente și problematice.

În acest context, întreprinderile au preferat varianta depozitării temporare, în speranța găsirii unei soluții sigure de gestionare a acestora. Însă, în situația generării necontrolabile a deșeurilor și depozitării lor în condiții tehnice deficitare, întreprinderile industriale s-au confruntat cu numeroase probleme complexe ce au condus la declinul acestora.

În prezent, întreaga activitate de gestionare deșeuri este reglementată strict de cadrul legal, fiecare abatere fiind sancționată aspru de autoritățile responsabile cu protecția mediului.  Astăzi, circuitul deșeurilor este atent monitorizat, fiecare proces fiind derulat într-un mod sigur, eficient și sustenabil.

Primordială este încadrarea corectă a deșeurilor și analizarea particularităților pe care ele le prezintă (în acest context, consultă prevederile HG 856/2002). Pe fondul acestor analize, se vor stabili cu exactitate:

  • Gradul de periculozitate al fiecărui tip de deșeu generat;
  • Traseul deșeurilor de la etapa de colectare până la cea de valorificare/eliminare.

Ulterior, deșeurile vor fi colectate, ținându-se cont de nivelul de periculozitate, compoziție, cantitate etc. Acestea vor fi depozitate temporar, în condiții tehnice de maximă siguranță.

De reținut că legislația impune societăților economice obligația colectării selective a deșeurilor. Mai precis, firmele trebuie să se asigure de separarea pe categorii de deșeuri și predarea acestora către companiile de colectare autorizate.

În momentul recepției, acești operatori autorizați verifică actele ce însoțesc aceste deșeuri. Cu alte cuvinte, pentru a garanta trasabilitatea deșeurilor, este necesară a declarație a societății generatoare cu privire la particularitățile acestora.

Mai precis, sunt verificate informații precum:

  • Generatorii deșeurilor;
  • Codurile deșeurilor și fișele de caracterizare a acestora;
  • Buletine de analiză;
  • Alte informații de interes necesare etapelor de tratare și eliminare deșeuri.

În funcție de tipul acestora, ele vor fi selectate pentru tratare, valorificare sau eliminare, fiind folosite anumite echipamente și metode speciale de către operatorii autorizați.

Tratarea si eliminarea deseurilor – operațiuni ce trebuie realizate doar de operatori autorizați

eliminarea deseurilor, Tratarea si eliminarea deseurilor – ce trebuie să știi

Tratarea si eliminarea deseurilor se realizează mai ales în situația deșeurilor periculoase și a celor nereciclabile, care generează un impact negativ major asupra stării mediului și sănătății publice. Așadar, aceste procese se realizează doar pe amplasamentul unui operator autorizat. În acest context, apelarea la o companie care oferă servicii integrate pentru managementul deșeurilor este cea mai optimă variantă.

Tratarea deșeurilor periculoase presupune un proces riguros și controlat, astfel încât să se minimizeze riscurile pentru mediu. În plus, această operațiune poate include și etape de neutralizare, mărunțire/tocare, amestecare etc. Obiectivele acestor procese sunt:

  • Obținerea unor deșeuri cu o specificație potrivită operațiunii de eliminare;
  • Îmbunătățirea eficienței procesului.

În etapa de eliminare deșeuri ajung deșeurile care nu au putut fi valorificate. Aceasta se desfășoară în cele mai optime condiții tehnice, prin incinerare sau depozitate într-un spațiu special amenajat și autorizat în acest sens.

Pentru a fi acceptate deșeurile în instalațiile de incinerare, acele fișe de caracterizare sunt esențiale. Ele conțin date despre compoziția fizică/chimică și nivelul de toxicitate al deșeurilor. Fără aceste informații, nu se va putea evalua corect comportarea deșeurilor în operațiunea de incinerare.

Incinerarea deșeurilor este un proces de tratare prin ardere, el având scopul de a reduce volumul și periculozitatea acestora. Incinerarea poate fi realizata cu ajutorul unor instalații specializate, care respectă standardele de siguranță. 

Însă, trebuie precizat că sunt multe tipuri de deșeuri rezultate din activitățile industriale, care pot fi acceptate pentru operațiunea de coincinerare. Motivul este unul simplu: este mult mai sigur și produce efecte minime asupra mediului. Cu alte cuvinte, coincinerarea deșeurilor este o metodă mult mai prietenoasă cu mediul.

Concluzii

Tratarea si eliminarea deseurilor implică procese riguroase și atent monitorizate, de aceea ele trebuie efectuate doar de operatori autorizați în acest sens. 

Un partener de încredere în acest sens este Indeco Grup, care oferă servicii integrate privind managementul deseurilor, mai precis: colectare, transport, procesare, tratare, valorificare și eliminare deșeuri periculoase și nepericuloase.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger