Cum se efectuează transportul deseurilor nepericuloase?

Cum se efectuează transportul deseurilor nepericuloase?

transport deseuri nepericuloase,deseuri nepericuloase,formular transport deseuri nepericuloase anexa 3, Cum se efectuează transportul deseurilor nepericuloase?

Sursa: Unsplash.com

Pe măsură ce trece timpul, volumul de deșeuri crește îngrijorător, iar în lipsa unui sistem corespunzător de gestionare, acest fenomen provoacă o serie de probleme la nivelul mediului și sănătății publice. La fel de importantă ca și colectarea selectivă, este și activitatea de transport deseuri nepericuloase, care reprezintă interfața dintre punctul de generare și punctul de eliminare deseuri.

Chiar dacă nu prezintă caracteristici toxice sau periculoase, activitatea de transport deseuri nepericuloase impune respectarea unor reguli, regăsite în Hotărârea de Guvern nr. 1061 din 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Procesul de transport deseuri nepericuloase poate fi efectuat doar de operatorii autorizați în acest sens.

Ce este serviciul de transport deseuri nepericuloase?

Activitatea de transport deseuri nepericuloase implică mutarea deșeurilor de la locul de generare la operatorii autorizați în servicii de tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor nepericuloase. Categoria și cantitatea de deșeuri va impune tipul de mijloc de transport utilizat pentru deplasarea acestora.

Cum se efectuează activitatea de transport deseuri nepericuloase?

transport deseuri nepericuloase,deseuri nepericuloase,formular transport deseuri nepericuloase anexa 3, Cum se efectuează transportul deseurilor nepericuloase?

Sursa: Freepik.com

Spre deosebire de activitatea de transport deseuri periculoase, deșeurile nepericuloase se transportă doar pe baza formularului de încărcare-descărcare (FIDDNP), regăsit în anexa 3 art. 20. În ceea ce privește transportul deșeurilor nepericuloase ce urmează să fie eliminate, acestea vor fi controlate pe baza formularului de încãrcare-descãrcare deşeuri nepericuloase tipizat, cu regim special.

Completarea FIDDNP-ului (formular transport deseuri nepericuloase anexa 3) se face cu litere de tipar și cerneală albastră permanentă.

Formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase se întocmește în 3 exemplare, păstrate astfel:

 • un exemplar semnat şi ştampilat la expeditor;
 • un exemplar semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transportã deşeurile şi cu numãrul de înmatriculare al mijlocului de transport, la transportator;
 • un exemplar este trimis destinatarului prin intermediul transportatorului.

Destinatarul semnează și ștampilează acest formular, pe care îl trimite expeditorului prin fax/ poștă, cu confirmare. Destinatarul înregistrează formularul într-un registru securizat, înseriat și numerotat pe fiecare pagină.

Formularul de încărcare-descărcare deseuri nepericuloase poate fi solicitat, în caz de control al gestionării deșeurilor, de către organele abilitate conform legii. Toate părțile implicate în procesul de transport deseuri nepericuloase (expeditorul, destinatarul și transportatorul) au obligația de a prezenta acest document.

Nerespectarea reglementărilor care vizează activitatea de transport deseuri nepericuloase realizată pe baza formularului de încărcare-descărcare atrage sancțiuni financiare semnificative, care pot ajunge și până la 30.000 lei.

De ce să apelezi la servicii de transport deseuri nepericuloase?

transport deseuri nepericuloase,deseuri nepericuloase,formular transport deseuri nepericuloase anexa 3, Cum se efectuează transportul deseurilor nepericuloase?

Sursa: Freepik.com

Companiile au obligația legală să implementeze măsuri clare de gestionare a deșeurilor pe care le generează, chiar și în cazul celor nepericuloase. Multe deșeuri generate de agenții economici nu sunt periculoase din punct de vedere tehnic, dar gestionarea lor implică o serie de condiții prevăzute în lege. Prin urmare, este necesar ca ei să asigure căi prin care să le colecteze separat. 

În plus, unele deșeuri nepericuloase conțin anumite elemente care pot fi valorificate prin reciclare și reintroduse în procesele operaționale ale afacerii, asigurând printre altele obiectivele de protecție a mediului și economia circulară. Reintroducând aceste resurse, companiile pot face economii considerabile în ceea ce privește costurile de achiziție și producție. Totuși, operațiunile de procesare și valorificare a deșeurilor nepericuloase au loc adesea în cadrul unor facilități autorizate în acest sens. 

Pentru a ajunge acolo, companiile trebuie să încheie contracte cu operatori autorizați în servicii de transport deșeuri nepericuloase și cu cei care furnizează servicii integrate de gestionare a deșeurilor nepericuloase. În acest fel, transportul realizat corespunzător nu va produce riscuri la adresa oamenilor sau mediului, iar companiile nu vor pierde nicio resursă ce ar putea fi valorificată. 

Prin urmare, activitatea de transport deseuri nepericuloase vine ca o premisă pentru reciclarea acestora întrucât ambalarea și mijlocul de transport ales va determina probabilitatea de apariție a unui risc (de exemplu, riscul de pierde resurse valoroase sau de a polua mediul).

Un alt motiv pentru care firmele ar trebui să apeleze la o companie care oferă servicii de transport deseuri nepericuloase constă în faptul că, în caz contrar, ar fi nevoite să investească în:

 • echipamente și mijloace de transport specializate;
 • angajarea unui personal certificați în domeniul protecție mediului. 

Aceste investiții ar conduce la creșterea costurilor companiei.  De asemenea, nu vor avea certitudinea că toate activitățile destinate gestionării deșeurilor nepericuloase vor fi efectuate corespunzător.

Cine te poate ajuta în demersul de transport deseuri nepericuloase?

transport deseuri nepericuloase,deseuri nepericuloase,formular transport deseuri nepericuloase anexa 3, Cum se efectuează transportul deseurilor nepericuloase?

Poți apela cu încredere la unul dintre cei mai importanți parteneri în materie de transport și gestionare deseuri nepericuloase, Indeco Grup. Manifestând o dedicare constantă în domeniul protecție mediului, Indeco Grup dispune de echipamente moderne și o echipă de specialiști pregătiți să îți creeze un sistem optim de gestionare a deșeurilor ținând cont de obiectul de activitate. 

Pe lângă deșeuri nepericuloase, Indeco Grup mai poate colecta, transporta și procesa următoarele categorii de deșeuri:

 • deșeuri lichide apoase;
 • soluții de spălare;
 • emulsii uzate;
 • slamuri și nămoluri industriale;
 • deșeuri de ambalaje;
 • deșeuri din industria auto, metalurgică, chimică;
 • uleiuri uzate și alte deșeuri de natură petrolieră;
 • deșeuri din construcții și demolări șa.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger