Ce presupune activitatea de depozitare deseuri periculoase?

Ce presupune activitatea de depozitare deseuri periculoase?

depozitare deseuri periculoase,depozitarea deseurilor periculoase, Ce presupune activitatea de depozitare deseuri periculoase?

Sursa: Freepik.com

Gestionarea deșeurilor periculoase poate fi o sarcină descurajantă, mai ales când vine vorba de urmărirea prevederilor legale. În plus, una dintre cele mai importante activități în managementul deșeurilor este cea de depozitare deseuri periculoase, întrucât efectuarea sa inadecvată poate genera scurgeri, incendii sau alte forme de contaminare a mediului. Activitatea de depozitare deseuri periculoase este realizată adesea înainte ca deșeurile periculoase să intre în procesul de tratare, respective eliminare.

Astfel, pentru a proteja mediul înconjurător, încurajând totodată valorificarea deșeurilor periculoase, autoritățile au impus agenților economici obligația de a implementa o serie de măsuri de depozitare deseuri periculoase. Iată ce trebuie să știi despre procesul de depozitare deseuri periculoase.

Depozitare deseuri periculoase – ce implică un program eficient?

depozitare deseuri periculoase,depozitarea deseurilor periculoase, Ce presupune activitatea de depozitare deseuri periculoase?

Sursa: Pexels.com

Identificarea tipurilor de deșeuri periculoase și înțelegerea caracteristicilor lor

Caracteristicile specifice ale deșeurilor periculoase le fac capabile să afecteze mediul înconjurător și business-ul atunci când manipulate și depozitate inadecvat. În acest sens, agenții economici sunt nevoiți să identifice ce deșeuri generează, să înțeleagă ce proprietăți au fiecare pentru a stabili soluția de colectare și depozitare corespunzătoare. Astfel, ei au la dispoziție opțiunea de a apela la operatori autorizați în depozitarea deseurilor periculoase pentru ca această activitate să se efectueze în acord cu nevoile fiecărei părți implicate.

Alegerea recipientului corect pentru depozitarea deseurilor periculoase

De cele mai multe ori, recipientele destinate deșeurilor periculoase sunt realizate din metal, plastic sau sticlă. Cu toate acestea, stabilirea soluției de depozitare potrivite ține cont de caracteristici precum:

 • Corozivitatea deșeurilor periculoase;
 • Capacitatea de aprindere;
 • Reactivitate;
 • Nivel de toxicitate, etc.

Selectarea dimensiunii corespunzătoare a recipientului

În funcție de cantitatea generată de deșeuri periculoase, precum și de caracteristicile lor (reactivitate, de posibilitatea de a produce căldură sau capacitatea de extindere/ contracție), dimensiunea recipientelor este aleasă astfel încât acestea să nu:

 • fie umplute dincolo de specificațiile producătorului;
 • provoace efecte negative.

Etichetarea și marcarea corectă a recipientului

După instalarea recipientului în depozit, acesta trebuie să fie etichetat cu pictograme care comunice tipul de deșeu și de pericol pe care îl poate provoca (de exemplu, lichid coroziv, inflamabil, oxidant). De asemenea, este imperativă atașarea marcajului de „deșeuri periculoase”, precum și de detalii referitoare la generator.

Inspectarea periodică a containerelor

Se recomandă ca după o anumită perioadă de timp, să se efectueze o verificare a recipientelor cu deșeuri periculoase pentru a identifica:

 • Eventuale deteriorări ale recipientului, incluzând lovituri, scurgeri sau umflături;
 • Dacă etichetele și marcajele sunt încă lizibile;
 • Dacă sigiliile sau capacele recipientelor sunt încă sigure.

Ce presupune activitatea de depozitare deseuri periculoase la Indeco Grup?

depozitare deseuri periculoase,depozitarea deseurilor periculoase, Ce presupune activitatea de depozitare deseuri periculoase?

Sursa: Freepik.com

După preluarea deșeurilor periculoase de la companii pentru valorificare sau eliminare, specialiștii le vor depozita în hale special amenajate, realizate din elemente de beton armat. Depozitarea recipientelor din metal sau plastic se va realiza prin dispunerea pe cel mult 3 rânduri suprapuse, în timp ce pentru celelalte tipuri de containere pe maxim 3 m înălțime.

Depozitele sunt iluminate:

 • natural, cu ferestre metalice fără geam, dotate cu plase de sârmă pentru a preveni pătrunderea păsărilor;
 • artificial, prin sisteme speciale de iluminat. 

Acestea, sunt dotate cu elemente speciale de colectare în caz de scurgeri accidentale. 

De asemenea, halele de depozitare sunt organizate în așa fel încât să asigure depozitarea separată a deseurilor periculoase de cele nepericuloase, respectând prevederile legale care interzic amestecarea acestora. Prin urmare, depozitarea se va realiza ținând cont de caracteristicile fizico-chimice, compatibilități și de tipul de elemente de stingere dedicate fiecărei categorii de deșeuri, în caz de incendiu.

Depozitarea deseurilor periculoase se efectuează utilizând  mai multe tipuri de ambalaje (containere de 1 mc tip IBC, saci tip big-bag, saci rafie, containere tip Ab-roll, containere metalice de 10-20 mc, butoaie metalice si containere PVC/metalice), care vor fi etichetate adecvat.

Durata de depozitare diferă în funcție de etapa finală a managementului deșeurilor periculoase:

 • Maxim 1 an pentru deșeurile care urmează să fie eliminate;
 • Cel mult 3 ani pentru deșeurile care vor fi valorificate.

Deșeurile periculoase colectate și transportate în autocisterne vor trece printr-un proces de transvazare (utilizând pompe submersibile) în containere IBC. Pentru optimizarea spațiului pentru depozitarea deseurilor periculoase, containerele umplute parțial vor fi completate, tot prin transvazare cu același cod. Containerele sunt manipulate cu electrostivuitoare, tractoare multifuncționale sau transpaleți hidraulici.

Deșeurile periculoase lichide și semilichide (emulsii, nămoluri, reziduuri petroliere, uleiuri uzate, lichid frână uzat, etc) sunt stocate în butoaie metalice de tablă sau plastic ori în recipiente de plastic cu grilaj, care vor fi depozitate pe europaleți. 

Deșeurile periculoase metalice și nemetalice sunt depozitate în containere metalice sau vrac. 

Conform legislației, operatorii autorizați de depozitare deseuri periculoase au obligația, ca la recepția deșeurilor, să efectueze următoarele activități:

 • Verificarea documentelor privind cantitățile și proprietățile deșeurilor, originea și natura lor, testele de analiză, precum și a datelor de identificare a generatorului/ deținătorului de deșeuri;
 • Inspectarea vizuală a deșeurilor la punctul de recepție, respectiv depozitare și, în anumite situații, analiza conformității cu descrierea prezentată în documentația înaintată de deținător;
 • Păstrarea timp de minim o lună a probelor representative pentru verificările impuse, respectiv înregistrarea rezultatelor determinărilor;
 • Păstrarea unei evidențe electronice privind cantitățile, proprietățile deșeurilor depozitate, originea, data livrării, identitatea producătorului/ deținătorului și a colectorului (dacă diferă de operatorul care se ocupă de depozitare), precum și localizarea exacta a acestora în depozit.

De asemenea, operatorul depozitului va elibera o confirmare scrisă privind recepția acestor deșeuri.

Ce tipuri de deșeuri fac excepție în depozitarea deșeurilor periculoase?

Nu sunt acceptate pentru depozitare următoarele tipuri de deșeuri:

 • deșeuri explozive;
 • deșeuri radioactive sau care generează radiații ionizante; 
 • deșeuri corozive neambalate;
 • deșeuri oxidante neambalate; 
 • deșeuri medicale cu excepția medicamentelor expirate și a substanțelor de laborator. 

Concluzii

Prin urmare, dacă firma ta desfășoară activități care generează deșeuri periculoase, atunci apelează la Indeco Grup. Specialiștii noștri te vor îndruma în tot ceea ce înseamnă gestionarea deșeurilor periculoase, în timp ce activitatea se va desfășura în conformitate cu prevederile legale, iar impactul asupra mediului va fi minimizat eficient.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger