Pactul Verde European – o premisă pentru combaterea poluarii

Pactul Verde European – o premisă pentru combaterea poluarii

combaterea poluarii, Pactul Verde European – o premisă pentru combaterea poluarii

Sursa: Unsplash.com

Schimbările climatice și degradarea planetei sunt o preocupare majoră pentru mediu și societate, solicitând măsuri urgente pentru combaterea poluarii. Din acest motiv, Uniunea Europeană a creat Pactul Verde European menit să modernizeze economia actuală, asigurând totodată: eficientizarea utilizării resurselor, competitivitatea și, cel mai important, minimizarea emisiilor GES până în 2050.

Prin urmare, în demersul de asigurare a neutralității climatice până în 2050 ca inițiativă pentru combaterea poluarii, Pactul Verde European intenționează tranziția la o economie și o societate echitabilă, echilibrată și eficientă din punct de vedere financiar. 

Abordat la nivelul mai multor domenii (climă, energie, agricultură, industrie, etc), Pactul Verde European este o strategie care facilitează combaterea poluarii prin implementarea unor reguli legislative și non-legislative de redresare pe termen scurt și lung. Iată, așadar, ce trebuie să știi despre Pactul Verde European

Ce este Pactul Verde European?

combaterea poluarii, Pactul Verde European – o premisă pentru combaterea poluarii

Sursa: Freepik.com

Pactul Verde European este un set de măsuri, care direcționează Uniunea Europeană spre tranziție verde, având ca obiectiv final atingerea neutralității climatice până în 2050. Acest document a fost lansat de Comisia Europeană, în decembrie 2019.

Planul de neutralitate climatică este unul deosebit de ambițios mai ales că nu mai există o altă strategie asemănătoare care a mai fost încercată până acum. Modelul progresului uman de la revoluția industrială până în prezent a implicat exploatarea și distrugerea accelerată a mediului înconjurător, poluând atmosfera cu carbon și mările cu plastic.

Care sunt beneficiile Pactului Verde European?

combaterea poluarii, Pactul Verde European – o premisă pentru combaterea poluarii

Sursa: Freepik.com

Pactul Verde European va conduce la obținerea bunăstării și sănătății cetățenilor și a generațiilor viitoare, oferind:

 • aer curat, apă curată, sol sănătos și biodiversitate;
 • clădiri renovate, eficiente energetic;
 • hrană sănătoasă și accesibilă;
 • mai mult transport public;
 • energie mai curată și inovație tehnologică curată de ultimă oră;
 • produse de durată mai lungă care pot fi reparate, reciclate și reutilizate;
 • locuri de muncă sustenabile și formare de competențe pentru tranziție;
 • industrie competitivă și rezistentă la nivel global.

Cum va funcționa Pactul Verde European?

combaterea poluarii, Pactul Verde European – o premisă pentru combaterea poluarii

Sursa: Freepik.com

Această strategie va funcționa datorită unui cadru de reglementare care:

 • stabilește obiective generale clare – 0 emisii nete de carbon până în 2050. Se presupune că nivelul de GES se va reduce cu 50%-55% până în 2030 (comparativ cu nivelurile din 1990);
 • Oferă stimulente pentru a încuraja investițiile din sectorul privat;
 • Furnizează planuri de acțiune pentru sectoare cheie, cum ar fi stoparea pierderii speciilor, reducerea volumului de deșeuri și o mai bună utilizare a resurselor naturale.

Ce industrii vor fi afectate cel mai mult Pactul Verde European în demersul realizat pentru combaterea poluarii?

combaterea poluarii, Pactul Verde European – o premisă pentru combaterea poluarii

Sursa: Unsplash.com

Cu siguranță toate domeniile vor fi influențate într-un fel sau altul de prevederile regăsite în Pactul Verde European, însă câteva vor fi mai afectate. Analiștii susțin că pactul va viza 2 laturi:

 • Serviciile financiare – se vor depune eforturi semnificative privind investițiile sustenabile și subvențiile;
 • Producția și fluxul de produse și servicii – cele mai afectate vor fi companiile din sectoarele energie, transport, construcții și alimentație. În timp ce industria energetică se va concentra pe tranziția către energia curată, transportul și construcțiile se vor focusa pe mijloace de transport electrice, identificarea combustibililor alternativi, infrastructură suport și creșterea durabilității și eficienței energetice. 

Ce impact are Pactul Verde European asupra companiilor?

Conform unui studiu realizat de PwC pentru aproximativ 300 de companii din 13 țări europene, despre modul în care Pactul Verde European ar putea influența investițiile, strategiile și raportarea, s-a constatat că:

 • 60% nu sunt la curent cu prevederile Pactului Verde European;
 • 49% s-au pregătit pentru Pactul Verde European;
 • 66% au alocat deja capital pentru implementarea sustenabilității în procesele desfășurate;
 • 51% intenționează să-și schimbe modul de funcționare al proceselor (aprovizionare, producție, etc).

Pactul Verde European ar trebui privit nu doar ca pe o strategie pentru combaterea poluarii, ci și ca o strategie de creștere pentru companii. Prin urmare, acest document are rolul de a ghida companiile către o transformare economică și ecologică. 

Totuși, în lipsa unei strategii exhaustive, care să răspundă tuturor dimensiunilor Pactului Verde, cele mai multe business-uri întâmpină dificultăți în îndeplinirea obiectivelor privind combaterea poluarii. De aceea, se recomandă colaborarea cu firme specializate în servicii de protecție a mediului, cum este Indeco Grup. Echipa Indeco este alcătuită din specialiști pregătiți să creeze un program optim, care să răspundă obiectivelor care vizează combaterea poluarii.

Ce măsuri pot adopta firmele pentru combaterea poluarii?

Printre aspectele la care companiile ar putea să implementeze măsurile prevăzute de Pactul Verde European în demersul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și combaterea poluarii în general, enumerăm:

 1. Ambalarea – Comisia Europeană a propus măsuri care să adreseze problema ambalajelor inutile și pentru a îmbunătăți designul produselor astfel încât să faciliteze inițiativele de reutilizare și reciclare. În plus, Comisia a publicat o revizuire a Directivei privind proiectarea ecologică care privește asigurarea unei performanțe ridicate de mediu pentru o gamă variată de produse introduse pe piața UE.
 2. Baterii – Pactul vizează norme de proiectare durabilă a produselor și de reciclare a elementelor componente, de îndrumare a consumatorilor, precum și de adoptare a unor măsuri de îmbunătățire a colectării selective în vederea recuperării materialelor valoroase;
 3. Energie regenerabilă sau combustibili alternativi – se intenționează accelerarea adoptării surselor regenerabile de energie sau a combustibililor alternativi, diminuând totodată dependența energetică. În cadrul acestei dimensiuni, se vor implementa măsuri de creștere durabilă și neutralitate climatică, Pactul Verde European facilitând identificarea cu ușurință a oportunităților. Spre exemplu, companiile pot opta pentru adoptarea unui sistem de gestionare a deșeurilor, menit să colecteze separat deșeurile și să le proceseze într-o instalație de co-incinerare. Astfel, resursele și energia extrasă din acest proces pot fi reutilizate în alte industrii, diminuând emisiile de gaze cu efect de seră și costurile de producție.
 4. Produse chimice – prin Strategia pentru Sustenabilitate pentru Produse chimice, UE își propune să creeze un mediu lipsit de substanțe toxice, reglementând expunerea la substanțe chimice, sursele de poluare (instalațiile industriale și deșeurile periculoase). Prin urmare, companiile ar trebui să fie la curent constant cu toate modificările care vizează gestionarea deșeurilor periculoase și combaterea poluarii. De aceea, indicat ar fi să apeleze la serviciile integrate de protecție a mediului furnizate de operatorii autorizați în acest sens.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger